Geçmişten Günümüze: Dünya Tarihinde Etkili Olan 10 Siyasi İdeoloji

Geçmişten Günümüze: Dünya Tarihinde Etkili Olan 10 Siyasi İdeolojiToplumsal veya siyasal bir öğreti gerçekleştiren bir siyasi partinin, bir hükümetin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına doğrultu veren hukuksal, ilmi, siyasal, felsefi, erdemsel, estetik ve dinsel düşünceler bütününe düşüngü yada ideoloji denir. Pek fazlaca siyasi ideoloji vardır ve günümüzde çeşitli ülkeler bu tarz şeyleri uygulamaktadır. Sizler için siyasi ideolojiler nelerdir anlattık. İşte en popüler siyasal ideolojiler.

Ayrıca bu içeriğe bakmak isteyebilirsiniz: “Herkesin Okuması Gereken Siyaset Felsefesi ve Politika Kitapları”

1. Anarşizm

Anarşizm

Anarşizm, tahakkümün, sosyal otoritenin, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi korumak için çaba sarfeden toplumsal hareketleri ve birbirinden değişik politik felsefeleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Bu ideoloji, şart mutlaka otoriteyi reddetmektedir. Anarşist hareketler sıklıkla, ekonomik kurumlar, üretim araçlarının hususi mülkiyeti ve merkezi politik yapılar yerine gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur. Bununla beraber, özgürlük ve otonomi ile harmanlanan bir topluluğu dilek eder.

2. Otoriteryanizm

Siyasi ideolojiler

En popüler siyasal ideolojiler arasında bulunan otoriteryanizm, politika üzerinde otokratik bir pozisyondur. Otorite ve bu otoritenin yönetim biçimine itaat ile tanımlanan bir toplumsal organizasyon biçimidir. Bu ideoloji, bireysel özgürlüğe tamamen karşıdır ve mutlak itaate dayanır.

3. Komünizm

Komünizm

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu, bedava ve sınıfsız bir toplumsal seviye ve bu düzenin kurulmasını hedefleyen siyasi, ekonomik ve sosyal bir hareket ve ideolojidir.

4. Muhafazakârlık

Tutuculuk olarak da malum muhafazakârlık, geleneksel sosyal etmenlerin korunmasını destekleyen sosyal ve politik felsefedir. Toplumun arasında bulunmuş olduğu son zamanların gereklerini göz ardı etmeden, geçmişten günümüze ulaşan kültürel, modern ve tarihsel birikimlerini kaybetmeden, öz dinamiklerinin değişmesini istemeyen ve bunun için mukavemet yayınlayan, kültürel ve sosyal değerleri koruyan politik bir görüştür.

5. Sosyalizm

Siyasi ideolojiler

En popüler siyasal ideolojiler arasında bulunan sosyalizm, ekonomik ve toplumsal açıdan toplumsal refahın katılımcı bir demokrasiyle geleceğini ve üretim araçlarının kontrolünün topluma ilişik olduğunu korumak için çaba sarfeden, özel üretim yerine amme bazlı üretimi destekleyen, ağırlıklı olarak işçilerin yönetime katılmalarına izin veren, propaganda ve telkinlerini ziraat, vergi reformları ve eğitim üzerinde yoğunlaştıran siyasi ve ekonomik bir ideolojidir.

6. Faşizm

Faşizm

İlk kere Benito Mussolini tarafından oluşturulan faşizm, otoriter devlet üzerine kurulu olan aşırı milliyetçi bir siyasi ideolojidir. İlk faşist hareketler, milliyetçi işçi hareketlerinden ilham almıştır. Faşizm, I. Dünya Savaşı sırasında İtalya’da sol düşünceleri, milliyetçi ve sağcı unsurlarla birleştirerek; marksist sosyalizme, komünizme, liberalizme, sağcı muhafazakârlığa ve demokrasiye karşı olarak ortaya çıkmıştır.

7. Liberalizm

Siyasi ideolojiler

En popüler siyasi ideolojiler içinde bulunan liberalizm, bireysel özgürlüğü korumak için çaba sarfeden bir dünya görüşü ve siyasi felsefedir. Klasik liberalizm bireysel özgürlüklerin rolüne vurgu yaparken, sosyal liberalizm özgürlüğe vurgu yapmakla birlikte, kişilerin eşitlik hakkı ilkesinin önemini belirtir. Bununla birlikte, eşitlik ile hürriyet arasında balans kurmayı hedefler.

8. Milliyetçilik

Siyasi ideolojiler

Milliyetçilik, bir milletin çıkarlarını, özyönetimini ve egemenliğini kazanmayı ve bunu sonsuza kadar sürdürmeyi hedefleyen bir ideolojidir. Milliyetçilik, her ülkenin kendisini dışarıdan gelecek müdahalelerden bağımsız bir halde yönetmesi icap ettiğini, ulusun bir yönetim için ideal ve naturel bir temel ve tek haklı politik güç kaynağı bulunduğunu savunmaktadır.

9. Popülizm

Popülizm

Halk çıkarcılığı olarak da bilinen popülizm, toplumdaki seçkin bir kesimin halkın çıkarlarını engellediğini ve bastırdığını varsayan ve devlet organlarının bu seçkin kesimin etkisinden çıkarılıp topluluğun gelişmesi ve halkın yararına kullanılması icap ettiğini savunan siyasî bir felsefedir. Popülist söylem, vatandaşların sosyal ve ekonomik çıkarlarını vurgulayarak, romantik kırılmalarını ve önyargılarını kullanarak başarıya ulaşmayı amaçlar.

10. Köktendincilik

Siyasi ideolojiler

Köktendincilik, dini esaslı asli kaidelere katı bir biçimde bağlı olan, öteki görüşlere karşı tolerans göstermeyen ve tamamen laikliğe karşı olan dini hareket veya bakış açısıdır. Köktendincilik, dinin tabiatındaki kurallara radikal bir halde bağlı, siyasi, toplumsal ve çağdaş yaşam ile ilgili üstünde uzlaşılmış prensiplere karşı tepkisi olan inancı belirtir.

Kaynak: 1

kaynak – sozcu, listelist

Similar Posts

Bir cevap yazın