Amirine beddua etti tazminatsız kovuldu

Amirine beddua etti tazminatsız kovulduBir firmada iki yıldır depocu olarak çalışan genç, kendisine baskı yaptığı ileri sürülen amirine “Allah belanızı versin, çocuğunuzdan çıkarsın” demesi üstüne tazminatsız kovuldu.

Beddua etmiş olduğu için kovulan depocu İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. İş akdinin davalı işveren tarafınca haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, tazminatlarının ödenmediğini ileri sürerek ve fazlaya ait haklarını saklı tutarak kıdem tazminatı ve suç duyurusu tazminatının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etti.

Davalı patron; davacının yapmakla sorumlu olduğu işi gereği benzer biçimde ve zamanında yapmadığını, kendisini uyaran dost ve amirleri ile tartıştığını öne sürdü. İş Mahkemesi, davacının işyeri müdür yardımcısına “Allah belanızı versin, çocuğunuzdan çıkarsın” söylediğine dikkat çekti.

İşveren tarafınca 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-b,h uyarınca yapılan feshin işveren açısından haklı fesih olduğu kanaatine varan mahkeme davanın reddine hükmetti. Kararı davacı depocu istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi emsal özellikte bir karara imza attı.

Bedduanın hakaret değil fena temenni çerçevesinde bulunduğunun vurgulandığı kararda şöyleki denildi:

“Davacının, iş yeri vekili ve kurumdaki bazı çalışanların devamlı olarak iş yerinde kendisine mobbing uyguladığını, mobbing uygulayarak iş sözleşmesini feshetmeye zorladıklarını ileri sürdüğü görülmüştür. Davalı işveren her ne kadar davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-b ve 25/II-h maddeleri gereğince haklı nedenlerle feshedildiğini savunmuş ise de; davacının haklı fesih boyutunda eyleminin varlığının ispatlanamadığı ortadadır. Mahkeme sonucunda dayanılan ‘Allah belanızı versin, çocuğunuzdan çıkarsın’ şeklindeki laflar de ah etme olup hakaret niteliğinde olmadığı benzer biçimde işverenin haysiyet, onur ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle feshin haklı nedene dayanmadığı değerlendirilmiştir. Bu durumda davacının kıdem ve suç duyurusu tazminatı istek hakkının doğduğu anlaşılmakla davanın kabulü gerekirken mahkemece davanın reddine ilişik hüküm kurulması hatalı bulunmuştur. İş Mahkemesi hükmünün ortadan kaldırılmasına davanın kabulüne hükmedilmiştir.”

kaynak – linehaber

Similar Posts

Bir cevap yazın