Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yönetmeliğine düzen

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yönetmeliğine düzenMilli Eğitim Bakanlığı’ndan meydana getirilen açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığının ilmi danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığının oluşumu, örgüt yapısı, görevleri ile emek verme usul ve esaslarına işaret edildi.

MEB tarafınca meydana getirilen açıklamaya nazaran, TTK Başkanlığı, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve öteki eğitim araç gereçleri, talebe çalışma kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik tahsil içerikleri, program tatbik modül ve kılavuzlar ile öğretmen rehber kitaplarının hazırlanmasında yükseköğretim kurumları, sivil topluluk kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş donanması yapılmasını sağlayacak. Başkanlık ayrıca rehberlik ve denetim birimlerinin raporlarıyla seyretme ve değerlendirme raporlarını, tahsil sistemi ile tahsil ve öğretim programlarını, ders kitabı ve öteki öğrenim vasıta gereçlerinin amaçlanan hedefe ulaşıp ulaşmadığını, yurt içi ve dışı tahsil hareketlerini, ulusal ve uluslararası gelişmeler ve yönelimler çerçevesinde izleyip değerlendirecek.

TTK Başkanlığı; tahsil sistemi, eğitim ve tedris plan ve programları, ders kitabı ve diğer öğrenim araç gereçleriyle ilgili yurt içi ve yurt haricinde araştırmalar yapacak veya yaptırılmasını sağlayacak. Eğitim ve öğretimle ilgili hususi uzmanlık gerektiren alanlarda yüksek tedris kurumları ile öteki bilim, meslek ve sivil camia müesseselerinin katılımını da sağlayacak biçimde inceleme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere ihtisas komisyonları kuracak Başkanlık, öğretmenlik atama alanlarına ve ders okutma esaslarına yönelik ilgili birimlerden gelen talep ve tekliflere ait iş ve işlemleri yürütecek, görev alanı ile ilgili mevzuatı hazırlayacak.

En fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek

Yönetmelikte Başkanlığın teşkilat yapısında ise başkan yardımcıları ve hizmet birimleri ibarelerine yer verilerek “daire başkanlıkları” ile “özel ofis”, Başkanlığın hizmet birimleri olarak nitelendirildi. Bu çerçevede hizmet birimlerinin görevleri detaylandırıldı.

Yönetmelikle kurulun görevleri, başkan yardımcılarının sayısı ve görevleri de belirtildi. Buna göre kurul, başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak.

Görevlerin yürütülmesinde başkana destek olmak üzere, başkanın teklifi ve onayı ile kurul üyeleri arasından en fazlaca iki başkan yardımcısı görevlendirilebilecek.

Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı kuruldu

Ayrıca yeni yönetmelikle görevleri, “Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı’nın görevleri çerçevesine alınan “Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı” kapatıldı.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 319’uncu maddesinin ilgili bendinde yer edinen “Eğitim sistemini, öğrenim ve tedris plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek yada inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak” hükmü doğrultusunda da “Eğitim

Araştırmaları Daire Başkanlığı” kuruldu.

Öte taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, 12 Eylül 2012 tarihindeki ve 28409 Sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.

kaynak – linehaber

Similar Posts

Bir cevap yazın