Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’de2023 Merkezi Yönetim bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife bakılırsa, 2023 bütçesinde giderlerin 4,47 trilyon TL, gelirler 3,81 trilyon TL olarak öngörülüyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörüldü.

kaynak: linehaber.com.tr

Yorum yapın