Pasif Direnişin Sembolü: Mahatma Gandhi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Pasif Direnişin Sembolü: Mahatma Gandhi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyTarih süresince, yaşadığı toplumun kaderini önemli ölçüde değişiklik yapmak şeklinde bir misyona haiz olan pek fazlaca önemli lider ortaya çıktı. Bu büyük liderler uluslarının var olma mücadelesine önderlik etmekle kalmadı, yaşadıkları toplumu değiştirmek ve geliştirmek şeklinde zorlu bir vazife de üstlendi. Ancak bu liderler içinde yalnızca bir tanesi, “Yüce Ruh” mertebesine yükseltildi! Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mohandas Karamçand Gandhi yada Hint halkı tarafından “Yüce Ruh” doğrusu “Mahatma” olarak anılan Mahatma Gandhi, yakın tarihin görmüş olduğu en mühim siyasal kişiliklerden biri olmayı bugün de sürdürüyor. Hindistan’daki İngiliz sömürgesine karşı başlattığı “sivil itaatsizlik” ve “pasif direniş” hareketi, bugün halen mühim bir mücadele, mühim bir inat biçimi olmaya devam ediyor. İşte pasif direnişin sembolü, Mahatma Gandhi hakkındaki bilmeniz gereken 10 şey.

1. Sanskritçe, “gerçeğe tutunmak” anlamına gelen “satyagraha” isminde edilgen direniş doktrinini geliştirdi

Hint halkı, Mahatma Gandhi tarafından temelleri oluşturan ve kötülüğe karşı sertlik içermeyen direniş unsurlarını tanımlamak için kullanılan bu doktrin ve ihtiva ettiği pasif direniş yöntemleri sayesinde İngiliz sömürgesinden kurtulmayı, bağımsızlığını kazanmayı başardı.

2. Mahatma Gandhi, dünya siyasi tarihinde önemli bir etkiye haiz olacak satyagraha doktrinini geliştirirken dini kavramlardan da etkilendi

Hint halkının Yüce Ruh olarak isimlendirdiği Gandhi, Jainizm ve Hinduizm şeklinde Asya kökenli inançlara sahipti. Ahlak, tolerans, hiçbir canlıya zarar vermemek ve her türlü şiddetten uzak durmak bu inançların en temel öğretileri arasındaydı. Buna bağlı olarak Gandhi, satyagraha doktrinini geliştirirken Hindistan’da yaygın olan bu dini inançlardan da etkilenmişti.

3. İngiltere’ye karşı yürütülen istiklal mücadelesinin lideri konumundaki Mahatma Gandhi, İngiltere’de hukuk eğitimi görmüştü

4. Hindistan’daki bağımsızlık mücadelesinden ilkin, 21 sene süresince Güney Afrika’da yaşadı

Gandhi, Güney Afrika yıllarında da pek çok kez ırkçılığa maruz kalmış, ırkçılığa ve sömürü düzenine karşı yürüttüğü mücadelesine Hindistan günlerinden oldukca önce, Güney Afrika’da başlamıştı.

5. 1899-1902 yılları arasındaki İkinci Boer Savaşı sırasında, Britanya saflarında savaşa katıldı

Üstelik Afrika’daki yaşayan Hindistan kökenli insanları da İngilizler adına savaşmak için cepheye çağırıyordu. Elbette Gandhi’nin İngiliz saflarında savaşmasının bir nedeni vardı. Ona gore Hint kökenliler, Afrika’daki bu cenk sırasında İngiliz saflarında yer alırsa, Hintliler eşit yurttaşlık haklarına haiz olabilecekti. Ancak İngilizler, Hint kökenlileri savaştan sonrasında da eşit yurttaşlar olarak kabul etmedi.

6. 1915 senesinde Hindistan’a dönen Gandhi, 1921 senesinde Hindistan Ulusal Kongresi’nin lideri oldu

mahatma gandhi

Hindistan’daki bağımsızlık isteğinin sesi haline gelen Gandhi, sömürge yönetimini protesto etmek için Hint halkını örgütlemekle işe başladı. Bunun yanı sıra aynı kuşakta, ülkedeki yoksulluğu azaltmak, kadın haklarını genişletmek, dini ve etnik unsurlar arasındaki barışı sağlamak ve kast temelli ayrımcılığa son vermek için muhtelif kampanyalar düzenledi.

7. 1930 senesinde tarihin en önemli sivil itaatsizlik eylemlerinden biri olarak düşünülen Tuz Yürüyüşünü gerçekleştirmiş oldu

mahatma gandhi

Tuz, uzun senelerdir sömürge altındaki Hindistan’da İngilizlerin tekelinde bulunan onlarca maddeden yalnızca bir tanesiydi. Bu durum, edilgen direnişin sembolü olan Gandhi için müthiş bir fiil fırsatı doğruyordu.

Mahatma Gandhi ile beraber binlerce insan 12 Mart 1930’da ülkedeki tuz tekelini ortadan kaldırabilmek için meşhur Tuz Yürüyüşüne başladı. Gandhi önderliğindeki insanlar Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi köyüne yetişebilmek ortalama 400 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüşün nihayetinde binlerce insan, İngilizlerin 1762 yılından beri uyguladığı yasayı ihlal etmiş, kendi vatanlarında yıllar sonra tuz çıkaran ilk insanoğlu olmuşlardı. Bu fiil nihayetinde 60 bin insan hapse atıldı. Ancak İngilizlerin tuz yasası artık yürürlükte değildi.

8. Hint halkının bağımsızlık yürüyüşüne liderlik eden Gandhi, Yüce Ruh olarak isimlendirildi

mahatma gandhi

Hint halkının büyük önderi Hindistan’da bugün de bir mesih figürü olarak görülüyor.

9. Son aşama mütevazı bir ömür sürdü

mahatma gandhi

1920’li yılların başında “kendi kendine yeten” bir ömür anlayışı benimsemişti.

10. 30 Ocak 1948’de Nathuram Godse adlı Hindu milliyetçisi tarafınca öldürüldü

mahatma gandhi

Gandhi’nin ölüm haberi, istiklal hareketinin önemli isimlerinden ve bağımsız Hindistan’ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru tarafından duyuruldu. Gandhi’nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan’ın ulusal bayramlarından biri. Dünya genelinde ise “Uluslararası Şiddetsizlik Günü” olarak kutlanıyor.

Kaynak: 1

kaynak – sozcu, listelist

Similar Posts

Bir cevap yazın