İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı vasıta genelgesi

İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı vasıta genelgesiİçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” alakalı yeni bir talimatname gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin sene sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar ve sürme kuralları” başlıklı ilgili maddesinde geçiş üstünlüğüne haiz araçlar, bu araçların sürülmesi esnasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli ihtar işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenerek, “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2021 senesinde yürürlüğe girmiş olduğu anlatım edildi.
İlgili Kanunun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne haiz araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile sadece görev halinde iken/ amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ifade edildi.

Keyfi bir halde geçiş üstünlüğü hakkını kullananlara yönetimsel para cezası uygulanıyor

Genelgede, ayrıca zorunlu olmadığı şekilde lüzumsuz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne haiz olmadığı şekilde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar ile alakalı yönetimsel para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.

Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli ihtar işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla valiliklerden; ülke genelinde denetimlerin artırılarak özel kontrol planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin sene sonuna kadar etkin, yoğun ve devamlı olarak devam ettirilmesi istendi.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın