"Dezenformasyon yasası malumat kirliliği adına önemli bir adım”

”Dezenformasyon yasası malumat kirliliği adına önemli bir adım”Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde ‘Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı’ düzenledi.

Çalıştaya video konuşma ile katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Türkiye başta olmak suretiyle, Türk dünyasında yer alan ülkeler dezenformasyon benzer biçimde yıkıcı faaliyetlere en fazlaca maruz kalan ülkeler arasında ilk sırada geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda hızla yaygınlaşması bütün toplumları tehdit ediyor. Bunun bilincinde olarak ortak vizyon, misyon ortak dil ve davamız çevresinde kenetlenerek yeni dijital son zamanların imkanlarını kullanmak ve tehditleri ile savaşım edebilmek için kuvvetli işbirlikleri geliştirmemiz önem arz ediyor. Biz de Türk dünyası ile medya ve iletişim alanında işbirliklerini güçlendirecek emek harcamalar yapıyoruz. Türkiye olarak amme diplomasisinden halkla ilişkilere, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetime oldukca geniş ve kuvvetli bir kontakt modeline sahibiz. Biz Türkiye iletişim modelini kardeş ülkelere taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Ortak amaçlar etrafında, ortak tasarruf ve söylem ile birlik olmalıyız. Dezenformasyon başta olmak üzere yeni nesil ve medyadaki tehlikelere karşı beraber savaşım etmeliyiz. Ortak söylem ile kardeşliğimizi pekiştirmeli, tarihsel kodlarımızdan aldığımız güçle mücadelede işbirliğini öne çıkartmalıyız. Uluslararası tüm tehditlere karşı beraber hareket edip daha adil bir dünyanın olası olduğunu göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türk dünyasında karşılıklı itimat ortamının pekiştirilmesinin güvenilir yarınlara yürümede mühim rol oynayacağını dile getiren Altun, “Dijital medyayı tabanca olarak kullanan çevreler karşı ortak eylem planı çerçevesinde malumat ve teknolojileri birleştirerek, tecrübeleri paylaşarak tehditleri birlikte bertaraf etmeliyiz. Türk dünyasının zamanı ve kültürel birikimden faydalanarak önümüzdeki engelleri aşacağımıza inancımız tamdır. Türk Devletleri Teşkilatımızın uluslararası mecrada görünürlüğünü arttırmamız için de dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Böylelikle de geleceği birlikte inşa etmeliyiz. Türk Dünyası Yeni Medya Çalıştayı’nı oldukça değerli bir adım olarak görüyorum. Ortak medeniyetimiz, coğrafyamız, dilimiz ve geleceğimiz için bu tür buluşmaları arttırmalıyız” dedi.

“Yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede Türk devletleri ile müşterek hareket edecek, ortak platformlar kurmalıyız”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek belirttiği şeklinde bütün paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün yol haritasını birlikte belirlemeliyiz” diyerek laflarını sürdüren Altun, “Aynı gaye doğrultusunda daha sık istişarelerde bulunmalı, medya ve yazışma alanında ortaklık güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalara beraber imza atmalıyız. İyiliği ve hakikati hedef alan gerçek dışı haber ve dezenformasyona karşı mücadelede Türk devletleri ile müşterek hareket edecek, ortak platformlar kurmalıyız. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya, yazışma ve enformasyon alanında atılacak her adıma sonuna kadar yardımcı vermeye hazırız” gibi konuştu.

“Küresel dezenformasyon ve dijital teröre karşı atılacak her önleme katkı sağlayacağız”

Küresel dezenformasyon ve dijital teröre karşı atılacak her önleme katkı sağlayacağımızın altını çizmek istiyorum. Türkiye yazışma modelini Türk paydaşlarımızla müzakere edip, paylaşıp, yeni bir süreci inşa edebileceğimize inanıyorum. Medyadaki İslamofobik, İslam karşıtlarına karşı da kalemlerimizi ve yüreklerimizi birleştirebileceğimize inanıyorum. Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığı normalleştirmeye personelleri yalnızlaştırıp, ayrımcılık, önyargı ve nefreti sinsice yaygınlaştırmaya çalışanlara karşı ortak stratejiler geliştirirken, bu alanda güç donanması yaparak küresel düzeyde bir mücadele ortaya koymalıyız. Irkçılığa dur diyeceğiz, küresel vesayeti kıracağız. Kurumsal kapasitelerimizi geliştireceğiz. Bölgemizde ve dünyada itibarımızı en üst seviyeye taşıyacağız. Dayatılanı değil, doğru olanı haykıracağız. Adalet, sulh ve huzuru tüm dünyaya yayacağız” diye konuştu.

Merinos Mustafa Kemal Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bilindiği benzer biçimde Bursa’mız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’dir. Her ne kadar bu payeyi Azerbaycan’ın Şuşa şehrine devretsek de Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olarak, gönül coğrafyamıza hitap eden etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay da Türk Dünyası Kültür Başkenti çerçevesinde planladığımız bir çalışmadır” dedi.
İletişimin kadim bir kavram olduğunu belirten Aktaş, “Duygunun, düşüncenin, haberin, bilginin, her türlü yolla anlatılma ve anlaşılma çabasına kontakt deriz. Hepimizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz her gün, her saat, her dakika; tv, beyazperde, dergi, gazete, kitap, internet yayını benzer biçimde kitle kontakt araçlarının tabiri caizse üstümüze boca etmiş olduğu, bir dünya malumat-haber bombardımanının altında yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz birçok haberin yada bilginin birkaç gün sonrasında bize eriştiği bir zaman diliminde geçti. Teknolojik imkanların çok süratli gelişimi yardımıyla bugün, bilginin tedavülde kalma süresi bir ‘an’lıktır. Son yıllarda yaşamımıza giren ‘dijital medya’ yardımıyla 7’den 70’e herkes interaktif oldu. Evet dijital medya uzakları yakın ediyor, dijital medya yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlıyor, dijital medya ürünümüzün, değerlerimizin tanınmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu”

“Öte taraftan insanı bağımlı hâle getirişi, sanal zorbalık olayları, aldatıcılığı, siber saldırılar benzer biçimde birçok negatif yönüyle de sorgulanan ve çözüm yolları aranan bir ağ, dijital medya. İnternetin yaşamımıza git gide daha çok entegre olmasının getirmiş olduğu avantajların yanında, ‘sahte’ olanın dolaşıma girmesi zihinleri bulandırmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Aktaş, “Dolayısıyla; insan haklarından milli güvenliğe, dijital zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm propagandasından sistematik dezenformasyon hareketlerine, algoritma diktatörlüğünden dijital faşizme kadar yeni medya teknolojileri üzerinden maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir savaşım vermemiz gerekiyor. Işte tam da bu tehditlerle savaşım için İletişim Başkanlığımızca dezenformasyonla savaşım merkezi kuruldu. Ülkemize, kurumlarımıza, vatandaşlarımıza karşı yürütülen dizgesel dezenformasyon kampanyalarına karşı hızlı bir doğrulama ve etkin bir bilgilendirme aracı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Evet; günümüz dünyasında her ne kadar yazılı, görsel ve işitsel iletişim araçları varlığını sürdürse de, yeni nesil medya olarak tanımlanan, doğrusu dijital teknolojiyi kullanan medya artık vazgeçemediklerimiz arasındadır. Yeni nesil medyanın enerjisini doğru ve faal bir biçimde kullanmak oldukca önemlidir. Kişilerin, kuruluş ve kuruluşların bu mevzuda yapabileceği oldukca şey var. Çıkarılan dezenformasyon yasası da malumat kirliliğini ve provokasyonu önleme adına oldukça önemli bir adım oldu. Kimileri bunu sansürmüş benzer biçimde çarpıtsa da aslında bunları söyleyenler gölgelerin ardına saklanıp ülkemizin huzurunu, gelişimini, büyümesini ve kalkınmasını hazmedemeyenlerdir” dedi.

“Bursa basını İstanbul’dan sonra ikinci sırada geliyor”

Bursa basınını, İstanbul basınından sonra Türkiye’nin ikinci ‘bâb-ı âli’si olarak adlandıran Başkan Aktaş, “Türk basın tarihi içinde Bursa’nın müstesna bir yeri var. Anadolu’nun ikinci matbaası 1860 senesinde Bursa’da devlet eliyle kurulmuştur. Tabii o günlerden bu günlere uzanan süreçte oldukca yol kat edildi. Bir yandan yayıncılık faaliyetleri zenginleşirken bir yandan da teknolojik gelişmelerle Bursa’nın basın yaşamı donanımsal anlamda güçlendi. Kısacası yerel medyamız, Bursa’mız için büyük bir şans. Şu anda Bursa’da; günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık aralıklarla gösterilen 46 gazete faaliyet gösteriyor. 7 dergi yayın yaşamını devam ettiriyor. 7 adet televizyon kanalı, 31 radyo istasyonumuz var. Bunların yanında web üstünden yayın yapan kuruluşlar var. 3 haber ajansı ve basın meslek örgütleri ile Bursa bugün de ülkemizin en kuvvetli basın camiasına sahip şehridir” diye konuştu.

“Türk devletleri olarak nefret söylemi ve ırkçılığa karşı birlikte savaşım etmeliyiz”

Başkan Aktaş laflarını şu şekilde tamamladı:

“Yeni dijital çağda medyanın her alanında üretilen nefret söyleminin sosyal anlamda karşılığı olan, kanıksanmış bir zemininin var olmaya başladığına şahitlik ediyoruz. Bu ancak ülkemizin sorunu değil artık bütün dünyayı saran küresel bir sorundur. Bu sorunla mücadele etmek elzemdir. Türk devletleri olarak nefret söylemi ve ırkçılığa karşı beraber savaşım etmeliyiz. Ortak platformlar kurarak, ortak söylem ve ortak eylem geliştirip, beraber hareket etmeliyiz. Önce ön yargıları kırmalıyız, sonra tehdit diline karşı stratejik aklı devreye dahil etmeliyiz. Biz buna hazırız, üzerimize düşeni yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu şekilde bir organizasyonla yazışma alanına kurumsal katkımızı sunma çabasındayız. Tabii, çalıştayımızda masaya yatırılacak olan mevzu sadece ‘medyada dezenformasyon, manipülasyon ve nefret söylemi’ değil. Aynı zamanda dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliği de bu çalıştayın gündeminde. Bu çalıştayda ele alınan konuların, paylaşılacak malumat, birikim ve tecrübenin medya alanında faaliyet gösteren bütün müessese ve kuruluşlara esin olacağı inancındayım.”
Çalıştay, değişik konuşmacıların misafir olduğu oturumlarla devam etti.

kaynak – linehaber

Similar Posts

Bir cevap yazın