Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile yapılandırma anlaşması imzaladı

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile yapılandırma anlaşması imzaladıBeşiktaş’tan KAP’a meydana getirilen açıklama şöyleki:
“UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafınca şirketimiz ile alakalı yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme dönemi sona ermiş olup, şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.
Yapılan anlaşmanın ana hatları şu şekildedir:
– Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır.
– Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA muadil hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Diğer bir anlatım ile, Şirketimiz 2025/26 sezonu itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme süresi nihayetinde Şirketimiz kabul edilebilir sapma tutarı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, laf konusu tutar 60 milyon Avro tutarına kadar yükselebilecektir.

-Şirketimiz,
2021/22 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları arasında kalacağını,
2022/23 sezonu için en çok 60 milyon Avro muadil hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,
2023/24 sezonu için en çok 0 milyon Avro muadil hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini,
taahhüt etmektedir. 2022/23 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen muadil hesap açığı ücreti, 2023/24 sezonunda kullanılabilecektir.
– Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro değerindeki UEFA Katılım gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan tutarın 600 bin Avro tutarındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba mevzu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro değerindeki bölümü ise;
200 bin Avro 2021/22 hedefi 20 milyon Avro’dan daha çok aşılmış olduğu takdirde
1.6 milyon Avro 2022/23 hedefi 40 milyon Avro’dan daha çok aşılmış olduğu takdirde,
1.6 milyon Avro 2023/24 hedefi 40 milyon Avro’dan daha çok aşıldığı takdirde
mahsuba konu olacaktır. Aşımlar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usülüne göre hesaplama yapılacaktır.

– Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazlaca 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili sadece alakalı transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif yönde transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir:
2021/22 hedeflerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak suretiyle,
2022/23 hedeflerinin 20 milyon Avro’dan fazla aşılması niteliğinde 2024/25 sezonunda uygulanmak suretiyle,
2023/24 hedeflerinin 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak suretiyle.
– Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç sene arasında ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak suretiyle)
2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
2022/23 yılı en çok denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
2023/24 yılı maksimum muadil hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise
– Benzer halde, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl arasında ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak suretiyle).

– 2025/26 sezonu içinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan izleme döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşılmış olduğu ama aşım ücretinin 20 milyon Avro’dan’dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırlı olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin sadece ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif geçirme dengesi ölçüsünde olası olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni seyretme periyodu nihayetinde (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl arasında ilk katılma hakkını elde etmiş olduğu sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.
– 2025/26 sezonu içinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan İzleme Döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma ücretinin aşıldığı ve aşım tutarının 20 milyon Avro’dan’dan fazla olduğu tespit edilir yada aşım olur ancak aşım tutarı 20 milyon Avro’dan az olmasına rağmen bununla birlikte
2021/22 yılı en çok muadil hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır
2022/23 yılı maksimum muadil hesap açığı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır
2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro’dan fazla aşılır
hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç sene içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak suretiyle UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın