Bağımsız GSYH 2021’de yüzde 11,4 arttı

Bağımsız GSYH 2021’de yüzde 11,4 arttıTürkiye’de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen sene yüzde 11,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait “Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla” verilerini açıkladı.

Buna nazaran, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021’de bundan önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Geçen sene GSYH’de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı. Bu sektörü, yüzde 13 ile toptan ve perakende tecim, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Yıllık GSHY’de en düşük hisse, hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi.

Kişi başına GSYH, 2021’de cari fiyatlarla 86 bin 144 lira, dolar cinsinden ise 9 bin 592 dolar olarak hesaplandı.

Konaklama ve yemek hizmetleri en oldukca büyüyen sektör oldu

Geçen sene konaklama ve yemek hizmetleri faaliyetleri yüzde 43,4 ile en oldukça büyüyen sektör oldu. Bunu yüzde 30,1 ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, yüzde 21,8 ile bilgi ve kontakt izledi.

Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 13,5, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,3, ziraat ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri yüzde 2,9 ile en çok küçülen sektörler olarak kayda geçti.

Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları 2021’de bundan önceki sene zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 15,3 arttı. Yerleşik hane halkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki oranı yüzde 54,9 oldu. Hane halkı masraflarında en yüksek payı alan masraf grupları sırayla yüzde 23,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,2 ile ulaştırma ve yüzde 13,2 ile mesken, su, elektrik, gaz ve öteki yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,6 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki oranı 2021’de yüzde 13,1 olurken gayrisafi sabit kapital oluşumunun oranı yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. 2021’de zincirlenmiş hacim endeksine gore, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,6 artarken gayrisafi durağan sermaye oluşumu yüzde 7,4 terfi etti.

Mal ve hizmet ihracatı 2021’de zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 24,9, ithalatı ise yüzde 2,4 arttı. Harcama yöntemine nazaran cari GSYH ana bileşenleri arasında toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 35,3, ithalatın oranı ise yüzde 35,5 oldu.

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına nazaran iş gücü ödemeleri, 2021’de bundan önceki yıla nazaran yüzde 31,7 artarken brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 yükseldi.

İş gücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2020’de yüzde 32,9 iken bu nispet 2021’de yüzde 30,1 olarak kayıtlara geçti. Net işletme artığı/karma gelirin oranı ise 2020’de yüzde 49,4, 2021 senesinde yüzde 52,5 oldu.

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın