Bağımsız GSYH 2021’de arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ‘Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verilerini deklare etti. Buna gore, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021’de bir önceki yıla bakılırsa yüzde 11,4 arttı.

Üretim yöntemine nazaran cari fiyatlarla GSYH, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Geçen yıl GSYH’de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı. Bu sektörü, yüzde 13 ile toptan ve perakende tecim, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Yıllık GSHY’de en düşük pay, hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi.

Kişi başına GSYH, 2021’de cari fiyatlarla 86 bin 144 lira, dolar cinsinden ise 9 bin 592 dolar olarak hesaplandı.

Konaklama ve yemek hizmetleri en oldukça büyüyen sektör oldu

Geçen sene konaklama ve yemek hizmetleri faaliyetleri yüzde 43,4 ile en çok büyüyen sektör oldu. Bunu yüzde 30,1 ile kültür, sanat, eğlence, tatil ve spor, yüzde 21,8 ile bilgi ve kontakt izledi.

Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 13,5, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,3, tarım ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri yüzde 2,9 ile en oldukca küçülen sektörler olarak kayda geçti.

Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları 2021’de bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 15,3 arttı. Yerleşik hane halkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içerisindeki payı yüzde 54,9 oldu. Hane halkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırayla yüzde 23,4 ile besin ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,2 ile ulaştırma ve yüzde 13,2 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim masrafları yüzde 2,6 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2021’de yüzde 13,1 olurken gayrisafi durağan sermaye oluşumunun payı yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. 2021’de zincirlenmiş hacim endeksine gore, devletin nihai tüketim masrafları yüzde 2,6 artarken gayrisafi durağan sermaye oluşumu yüzde 7,4 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatı 2021’de zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 24,9, ithalatı ise yüzde 2,4 arttı. Harcama yöntemine gore cari GSYH ana bileşenleri arasında toplam mal ve hizmet ihracatının oranı yüzde 35,3, ithalatın payı ise yüzde 35,5 oldu.

Gelir kanalıyla gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına nazaran iş gücü ödemeleri, 2021’de bundan önceki yıla göre yüzde 31,7 artarken brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 terfi etti.

İş gücüne meydana getirilen ödemelerin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2020’de yüzde 32,9 iken bu nispet 2021’de yüzde 30,1 olarak kayıtlara geçti. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2020’de yüzde 49,4, 2021 yılında yüzde 52,5 oldu.

kaynak: linehaber.com.tr

Yorum yapın