Yargıtay’dan raporlu işçi kararıBir fabrikada kalite kontrolcü olarak çalışan işçi, raporlu olduğu müddette hayvan pazarında fotoğraflanması sebebiyle işten çıkarıldığını belirterek İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Davalı işveren tarafınca meydana getirilen feshin haksız ve fena niyetli bulunduğunu iddia ederek; iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Davalı firma avukatı ise davacının Kurban Bayramı öncesine muadil gelecek halde rahatsızlık istirahat raporu aldığını, istirahat süresince şirkete ait kıyafetler ile hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının sözlü savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat aldığını belirtmesi nedeniyle iş akdinin disiplin kurulu kararı ile İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini öne sürdü.

Davacının istirahatli olduğu müddette kendi nam ve hesabına iş yapması nedeniyle işvereninin itimatını sarstığını, davacının davalı iş yerinde giydiği ve firmanın markasının işli olduğu üniformalar ile her insanın görebileceği alanda çalışıyor olmasının firmanın markasını ve toplumda bıraktığı izlenimi kötülediğini kaydetti.
Tarafları dinleyen Mahkeme; davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir belgenin bulunmadığı, keza işverenin fesih ihbarında kullandığı davacının kabul yönündeki beyanının hakikatı yansıtmadığı ve tüm bu nedenlerle davacının feshe mevzu meydana getirilen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda olduğunun ve haklı fesih olgusunun ispatlanamadığı sebebi öne sürülerek davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket sonucu istinaf etti.

Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davalı firma kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, raporlu işçinin hayvan pazarında iş yerine ilişkin giysilerle kayın pederine yardım ettiği hatırlatıldı. Davacının fesihten önce alınan savunmasında bel rahatsızlığının artması nedeniyle hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldığını bu dönemde kurban pazarında giyilebilecek en müsait kıyafetin artık kullanılmayan iş yeri kıyafetlerini bulunduğunu belirttiği vurgulandı. Yargılama esnasında mahkemece alınan beyanında ise yazılı savunmasını yaparken kayın pederinin hayvan pazarındaki hayvanlarının olduğu yere gidip 1-2 saatliğine destek bulunduğunu dediği, kendi yetiştirdiği hayvanları sattığını kabul ettiği şeklinde bir beyanda bulunmadığı dile getirildi.

Kararda şu şekilde denildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacının kurban bayramı öncesinde davalı işverenden izin istek etmiş olduğu ve istek etmiş olduğu iznin uygun görülmemesi üzerine davacının aynı döneme denk gelecek halde işverene istirahat raporu sunmuş olduğu ortadadır. Davacı işçinin istirahat tutanağı aldığı dönemde hayvan pazarında kayınpederine hayvan satılmasında destek bulunduğunun görüldüğü, bunun üstüne istirahat raporunun sıhhatinden şüphe duyan işverenin davacının iş akdini bundan dolayı feshettiği bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı tarafından sunulan istirahat tutanağının sahteliği yada hatıra binaen verilmiş bir rapor olduğu hususu kati olarak iddia ve ispat edilemese de davacının yıllık izin kullanma talebinin kabul görmemesinden sonrasında istirahat raporu almış olduğu ve raporluyken hayvan pazarında kayınpederine yardım etmiş olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde davalı işverenin raporun sıhhati hususunda şüpheye düşmesi makul görülmelidir. Davacının feshe konu edilen bu eylemleriyle işverenle arasındaki itimat ilişkisini zedelediği ve artık işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy donanması ile karar verilmiştir.”

kaynak: linehaber.com.tr

Yorum yapın