Üst düzeyde yeni roller ortaya çıkıyor

Üst düzeyde yeni roller ortaya çıkıyorAyşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.Com.Tr

Dünyada özellikle üst düzey idare kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Şirketlerde; sürdürülebilirlik, büyüme, dönüşüm ve deneyim direktörü gibi farklı üst düzey roller oluşmaya başladı. Türkiye’de bilhassa sürdürülebilirlik görevi üst idare kadrosunda yerini almaya başladı.

21 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihli sayıdan

İnsan kaynaklarında kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişime ayak uydurmak isteyen şirketlerin tepe yöneticilerden beklentileri çok büyük. Haliyle üst yönetim kadroları her anlamda hareketli bir dönemden geçiyor.

Değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına ahenk sağlamak isteyen şirketler üst yönetimde yeni pozisyonlar açıyor. Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, “Dünyada bilhassa gelişmiş üst düzey idare kadrolarında adeta bir unvan enflasyonu yaşanıyor. Tabii ki burada şirketlerin büyüklüğü ve etkinlik alanlarındaki zenginlik en belirleyici faktörler” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POZİSYONU REVAÇTA

‘Sürdürülebilirlik Direktörlüğü’ şu anda yükselen yıldız konumunda. Birçok şirket komiteler oluştururken bir kısmı da sürdürülebilirliğe hususi üst düzey pozisyon tanımlıyor. Örneğin üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aydem Enerji, SEÇ (sıhhat, güvenlik, muhit) ve sürdürülebilirlik öbek direktörlüğü pozisyonu oluşturdu.

OYAK Maden Metalürji de sürdürülebilirlik direktörlüğü, Yıldız Holding’te ise sürdürülebilirlik genel müdürlüğü pozisyonu var. IGA, bu pozisyonu çevre ve sürdürülebilirlik olarak tanımlıyor. Zorlu Holding ise kurumsal yazışma ve sürdürülebilirlik genel müdürlüğü rolü oluşturmuş durumda.

Şirketlerde sürdürülebilirlik ekiplerinin oluşturulması hatta departmanlarının kurulmasının çok önemli bir adım olduğunu söyleyen danışmanlık firması ARBOR Impact Direktörü Aylin Gezgüç, “Bu departman, şirketin iş stratejilerini sürdürülebilirlik ekseninde tekrar şekillendiriyor” diyor.

Diğer taraftan Paris İklim Anlaşması ile beraber pek oldukça şirket küresel çapta karbon azaltma stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından görevli uzman idareci arayışına girdi. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’ya bakılırsa önümüzdeki beş sene içinde Türkiye’de de karbonsuzlaştırma direktörlüğü rolünü daha fazlaca duymaya başlayacağız.

DÖNÜŞÜM DİREKTÖRÜ

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, değişen roller içinde öteki öne çıkanları şu şekilde sıralıyor: Yetenek kazanım teknolojileri direktörü, İK veri bilim direktörü, sanal gerçeklik direktörü, tasavvur odaklı düşünme direktörü, elastiki iktisat (Gig Economy) yöneticileri. Dijital dönüşüm tarafında da pek fazlaca farklı yeni pozisyon var.

Data, analitik, dijital dönüşüm şeklinde unvanlar öne çıkıyor. Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, “Yeteneğin mobilitesi arttıkça, yeteneği çekmek ve elde tutmak giderek zorlaşıyor. Bu yeteneklerin katkılarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve şirketlerin bilgi hafızasının sürdürülebilmesinde İleri İK Analitiği uygulamaları kritik ehemmiyet taşıyor.

Bu kapsamında; İK Analitiği Müdürü, İK Analitiği Uzmanı, İK Veri Bilimcisi ve ilintili pozisyonlara olan ihtiyaçta da ciddi bir artış var” diyor. OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu da bunu destekleyen bir örnek veriyor.

İK veri analitiği projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Gümüşderelioğlu, entegre insan kaynakları sisteminin de sağladığı pozitif yanları kullanarak veri ambarı oluşturduklarını ve veri modelleme emek harcamaları yaptıklarını belirtiyor.

Pandemiyle çalışanların ruh ve fizyolojik sağlığını korumak bütün firmalar için daha da mühim hale geldi. Bu noktada insan kaynakları ile ilgili de pek çok yeni unvan ortaya çıkmış durumda. Bunlardan bazıları; wellness, eğitim, çeşitlilik direktörlüğü şeklinde farklı isimlerle anılıyor.

Flo Mağazacılık İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak, “Araştırmalara bakılırsa çalışanların kurumunda kendini iyi hissetmesi için hem emek verme şartlarının uygunluğu bununla birlikte çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması fazlaca önemli bir yer tutuyor” diyor.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Liderlerin sadece unvanları onlardan beklentiler de değişiyor. İş bilgisi, içtenlik, satın alan odaklılık, netice odaklılık gibi temel bileşenlerin yanında artık liderlerden net bakış açısı, teknoloji ve insan dengesini kurma, tüm paydaşlara empati, dayanıklılık (resilient), kap-sayıcılık ve teknoloji becerilerinin yüksek olması umut ediliyor.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Gözde Özkale Bilaç, yeni tarif edilen yetkinliklerin oluşması için ise çok temelde birtakım paradigma değişimleri gerektiğine dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN 11 ÜST DÜZEY POZİSYON

Chief Sustainability Officer: Sürdürülebilirlik başkanı, firmanın çevreye yönelik programlarından görevli oluyor.
Chief Growth Officer: Büyüme direktörü, firmanın stratejik hedefleri doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçi büyümesinde rol oynuyor.
Chief Transformation Officer: Dönüşüm direktörü, görevi alan kişi taleplerinden pazar dinamiklerine kadar devamlı değişen dünyaya ahenk için çabalıyor.
Chief Analytics Officer: Analitik direktörü, şirketlerin içindeki verilerin analizinden görevli üst düzey yönetici.
Chief Digital Officer/Chief Digital Transformation Officer: Dijital dönüşüm direktörü, dönüşüm direktöründen farklı olarak dijital dönüşümü yönetmekten sorumlu.
Chief People Officer: Daha kapsayıcı insan kaynakları rolünü üstleniyor.
Chief Wellness Officer: Çalışanların toplumsal, ruhsal ve fiziksel olarak kendisini iyi hissetmesini sağlayacak uygulamalardan sorumlu.
Chief Learning Officer: Öğrenme direktörü, çalışanlara yönelik öğrenim programları şeklinde alanlardan sorumlu olarak vazife yapıyor.
Chief Diversity & Inclusion Officer/Chief Inclusion Officer: İşyerinde her türlü ayrımcılığı ele alarak firma kültürünü buna gore kurgulayacak uygulamalar geliştiriyor.
Chief Customer Experience Officer: Müşteri deneyimi direktörlüğü tüm departmanlarla iş donanması arasında müşterilerin alışveriş deneyimlerini en iyi hale getirmeye çalışıyor.
Chief Purpose Officer: Pandemiyle daha da öne çıkan anlam arayışı şirketleri de etkiliyor. Şirketlerin topluma katkı sağlamasına ve anlamlı gaye edinmesini hedefliyor.

 

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın