Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan kredi düzenlemesi 

Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan kredi düzenlemesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ticari kredi faizlerini TCMB’nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya almış olduğu makro ihtiyati tedbirler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) “Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB’nin konu ile ilgili duyurusunda bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan mecbur mukabil ve umumi disponibilite uygulamalarının, Merkez Bankası’nın temel vazife ve yetkileri içinde olduğu anımsatıldı.

Merkez Bankası’nın finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla hem mevcudiyet bununla beraber mecburiyet kalemleri üstünden zorunlu mukabil ve menkul değer tesisi uygulamaları ile makro ihtiyati vasıta setini güçlendirdiği belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını halkoyu ile paylaşmıştır. Bu kapsamda 10 Haziran 2022 tarihinde piyasaya sürülen 2022/20 sayılı Tebliğ ile yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri üzerinden Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi uygulaması başlatılmıştır. Bu düzen kapsamında bankalar, Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına dönüşüm hedeflerine bakılırsa belirlenen oranlarda menkul değer tesis etmektedir. İlk tesis 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Para Politikası Kurulu 18 Ağustos 2022 tarihli duyurusunda kredilerin büyüme hızı ve ulaşılan finansman kaynaklarının amacına müsait biçimde tutumsal etkinlik ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde belirgin halde oluşturulan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir. Bu çerçevede Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek suretiyle, makro ihtiyati politika setinin daha da güçlendirileceğini, değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, güvence ve likidite politika adımlarının da kullanılmaya devam edileceğini halkoyu ile paylaşmıştır.”

Kredi düzenlemesi neleri içeriyor?

  • Duyuruda, yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa doğal olarak krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul değer tesisi ile ikame edilmesinin hükme bağlandığı bildirildi.
  • 30 Aralık 2022 itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine bakılırsa yüzde 10 kredi gelişme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir sene boyunca tesis edilmesine karar vermiş olduğu kaydedilen açıklamada, hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmasının kararlaştırıldığı anlatım edildi.
  • Duyuruda ek olarak tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2022 sene sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen yıllık sentetik referans oranın 1,4 katı üstünde yıllık sentetik faiz oranıyla kullandırılacak kredi ücretinin yüzde 20’si, 1,8 katı üstünde yıllık bileşik ürem oranıyla kullandırılacak kredi ücretinin yüzde 90’ı nispetinde menkul değer tesis edilmesine karar vermiş olduğu açıklandı.

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın