Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni kararBeber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim’den itibaren haftanın bir günü kapalı olacak. Bu iş yerlerinin hangi gün kapalı kalacağı Valiler tarafınca belirlenecek.

Ticaret Bakanlığı, “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesini çözüme kavuşturdu.

Buna gore, berber, kuaför ve güzellik salonları bulunduklari illerdeki valiler tarafınca belirlenecek bigün kapalı kalacak.

Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi;

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerimizin senelerdir başlayan ve ekonomik boyutlarının yanı sıra ruhsal ve sosyolojik boyutları da bulunan mühim problemlerini Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan almış olduğu yetkilerle çözmeye devam ediyor.
Yaptığı düzenleme ve almış olduğu kararlarla sıhhatli, kuvvetli ve sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal yapının oluşturulması yolunda mühim adımlar atan Ticaret Bakanlığı, yeniden senelerdir efkarı umumiye gündemini işgal eden ve bir türlü çözüm bulunamayan “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesini de çözüme kavuşturdu.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve ortalama 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üstüne, esnaf ve tacirlerimizin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak suretiyle, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il Valiliğine gönderilmiş olduğu karara gore; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek müesseselerinin görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri arasında Valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması mecbur olmayıp Valilerce bu üç öbek için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve huy kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmemiş, meslek kurumlarının ve il idarelerinin gerek mahalli dinamikleri gerekse meslek çalışanlarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve laf hakkı tanıdığı olan ve bu yüzden demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek sonucu ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve mensuplarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınmış; bu sayede zihin ve gövde sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir fark gözetilmeksizin bütün işletmeler için eşit halde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da izin verilmemiştir.

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın