Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştı

Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştıTürkiye Ekonomi Modeli kapsamında hayata geçirilen kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının toplam bakiyesi 1 Eylül 2022 itibarıyla 1,3 trilyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına ait Orta Vadeli Program’dan (OVP) yapmış olduğu derlemeye göre, Türk lirası cinsel enstrümanlara olan talebin artırılması ve döviz kurlarındaki oynaklıkların azaltılması amacıyla geçen sene aralıkta kur korumalı mevduat uygulaması devreye alındı, ondan sonra kapsamı genişletildi.

Toplam KKM bakiyesi 1 Eylül 2022 itibarıyla 1,3 trilyon liraya ulaştı. KKM artarken döviz tevdiat hesaplarında azalış meydana geldi, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı sene sonundaki 237 milyar dolar seviyesinden 26 Ağustos itibarıyla 212,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı yüzde 62,7’den yüzde 53,1’e düştü.

Program döneminde ekonominin dışsal ve geçici oynaklıklara karşı direncinin artırılmasına yönelik düzenleyici tedbirlerle finansal istikrarın güçlendirilmesi, finans sektörünün yüksek katma değerli ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi sağlanarak dış finansmana bağımlılıktan meydana gelen kırılganlıkların en aza indirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda hedef ve politikalar belirlendi. Buna nazaran, program döneminde finansal aracılık işlemlerinin Türk lirasının cazibesinin artırılmasına yönelik politikalarla ahenkli şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Türk lirası cinsinden mevduatın toplam içerisindeki payının yükseltilmesini teminen teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacak.

Ödemeler alanında Açık Bankacılık ve Kamu Ödeme Geçidi projeleri 2023’te devreye alınacak ve FAST ile TR karekodlu ödemelerin yaygınlaştırılmasına yönelik emekler yürütülecek.

Kartlı ödemelerde yerli ve milli kart şeması TROY’un kullanımının yaygınlığı artırılacak.

Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemeler için Dijital Türk Lirasının kullanım testlerine başlanacak.

Yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik FATSİ (Altın Cinsi Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması) uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Ülke ekonomisine kaynak sağlayan YUVAM hesabı uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine müsait denetleyici teknolojiler odaklı yeni denetim tatbik ve yöntemleri hayata geçirilecek.

Basel Komitesi’nin 2023 yılı başlangıcında uygulamaya koymayı planladığı Basel III Final düzenlemesine ahenk sağlanması için bankacılık mevzuatında gerekli değişimler yapılacak ve AB’ye paralel olarak 2025’te tam uygulamaya geçilecek.

Katılım finans sisteminin standartlar, derecelendirme, lisanslama ve uyuşmazlıkların çözümüne yönelik alanlarda kurumsallaşması güçlendirilecek ve güçlü bir mevzuat altyapısına haiz olması sağlanacak.

Sermaye piyasaları ve yatırımcı tabanı genişletilerek katılım finans sektöründeki gelişimi de destekleyen yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecek.

Borsa İstanbul bünyesinde kira sertifikaları, katılım esaslı pay senetleri ve katılım esaslı öteki menkul kıymetler benzer biçimde katılım kapital piyasası mamüllerinden münhasıran endeksler oluşturulacak.

Finansal teknoloji alanında uzun vadeli strateji açıklanacak, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar ile girişimciler için Türkiye Fintek Rehberi hazırlanacak.

Finans ekosistemine destek hizmeti veren tehlikeli sonuç finansal teknoloji firmaları da denetim ve yaptırım kapsamına alınacak.

Kripto varlık alım satım platformları düzenleme kapsamına alınacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehberler hazırlanacak.

Sürdürülebilirlik raporlama ilkelerinin internasyonal gelişmelere ahenkli olarak güncellenmesi, kurumsal yatırımcıların sorumlu yatırım yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik danışmanlığı veren şirketlerin düzenlenmesi ve iklim risklerinin tanımlanarak nezaret uygulamalarına entegre edilmesine yönelik strateji geliştirme ve düzenleme emekleri yürütülecek.

Doğal afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları korumak ve amme yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortası konut sahiplerine sunulmaya başlanacak.

Türkiye’de sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının yeterli düzeye ulaşması, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve hususi emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek.

Otomatik katılım sistemi öteki emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir halde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tutum ve hususi emeklilik sistemine dönüştürülecek.

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın