gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi

gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi bilgi90’dan bulabilirsiniz

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi Konu Anlatımı

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi Konu Anlatımı

Kişilik; bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları da kullanılır. Mizaç bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. Bir durum karşısında hissettiğimiz duygu, duygunun ortaya çıkma süresi ve duygu durumumuzun sürekliliği mizacımız hakkında önemli ipuçları içerir. Aynı durum karşısında bir kişi şiddetli bir tepki verirken, bir diğeri tepkisiz kalabilir. Bu mizaçlarının farklılığından kaynaklanır. Karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemesine denir.

Buradan hareketle karakter, bireyin zaman içinde kazandığı özellikleri ifade etmektedir. Örneğin Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.) farklı mizaçlara sahip olsalar da yetiştikleri çevre ve edindikleri ahlak bakımından benzer karakterlere sahiptir. Kişiliğin bir parçası olan karakter, bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiğinden, topluma yön veren değerler kişilik gelişimini etkiler. İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişimine olumlu yönde etki eden mesajlar içerir. Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” buyrularak İslam dininin kişiyi iyiye ve güzele yönlendiren öğütleri vurgulanmıştır.

İnsan, hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır. Çocukların ilk öğrenmeleri ailedeki büyükleri taklit ederek gerçekleşir. Anne baba sahip oldukları değerleri çocuklarına davranışlarıyla aktarır. İslam anne babaya çocuklarına ahlaki değerleri kazandırma sorumluluğu yükler. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.”

Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir. Toplumların geleceği olan gençlerin iyi yetiştirilmesi eğitim kurumlarının temel görevidir. Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları çeşitlenerek yaygınlaşmıştır. Bu araçların bilinçli kullanılması gerekir. Aksi halde kişilik gelişimi açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir. Son zamanlarda çokça gündeme gelen teknoloji bağımlılığı ciddi sorunlara neden olmaktadır. Dostluk, insanlar arasında sevgi ve saygıya dayalı bir yakınlıktır. Her insan dostluk kurma ihtiyacı hisseder. Özellikle gençlik döneminde arkadaşlık bağları oldukça güçlüdür. Gençlerin kişilik gelişiminde arkadaş çevresi ve arkadaşlık ilişkileri önemlidir. Bu dönemde gençler birbirlerinden çok etkilenirler. Dolayısıyla arkadaş seçimine dikkat edilmesi gerekir. Yüce Allah “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” buyurarak dürüst kimselerle birlikte olmayı emreder.

Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.” buyurarak, değerlerin aktarımında arkadaşlığın ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir. Hz. Peygamber İslam’ı anlatırken en büyük desteği gençlerden almıştır. O, gençlerin inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için çalışmıştır. Özgüvenli ve sağlam bir kişilik sahibi olmaları  için onlara çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Mesela Mus’ab b. Umeyr’i (r.a.) genç bir öğretmen olarak Medine’ye göndermiştir. Zeyd b. Sâbit’i (r.a.) genç yaşta vahiy kâtibi olarak görevlendirmiştir.

Gençlerin kişilik gelişimi açısından içinde yaşadıkları aile ve toplumun sahip olduğu değerler belirleyici bir öneme sahiptir. Gelecek nesillerin iyi yetişmesini isteyen toplumların temel değerlerine sahip çıkmaları gerekir. Değerlerin sadece bilgi düzeyinde kalmayıp hayata aktarıldığı toplumlarda gençler sağlam bir karakter ve kişiliğe sahip olarak yetişirler.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için tıklayınız

Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

Kişilik nedir? Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

Kişilik nedir, gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi nedir, açıklayınız

Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi by Ecem Özbey

2. Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

9.Sınıflar DKAB 4.Ünite Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi - Kelime mıknatısları

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın