ahlak ve ahlak felsefesi arasındaki fark

ahlak ve ahlak felsefesi arasındaki fark bilgi90’dan bulabilirsiniz

Etik ile Ahlak Arasındaki Fark Nedir ?

Etik ile Ahlak Arasındaki Fark Nedir ?

İnsanlar, etik ve ahlak arasındaki farklılıkları bazen unuturlar. Etik ve ahlak iki farklı şeydir. İkisini birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır.

Etik;

Etik, toplum ya da kültür grubu tarafından öne sürülen standartlara işaret eden bir koddur. Etik, topluluk tarafından öne sürülen davranış kurallarıdır. Bunlar şirket etiği, ulusal eti, sosyal etik, mesleki veya aile etiği olabilir.

Çalışma etiği kuralları. İş yerinde etik bir davranış, insanların en yeni yönergelerini izlemesine ve kendisine göre kendisini şekillendirebilmesine yardımcı olan sürekli eğitim gerektirir. Mesleki dünyada etiğin sıkı takibi çok önemlidir. Etik, profesyonellere izleyecekleri kuralları ve bunlara meydan okuduğu takdirde maruz kalacağı sonuçları öğretir.

Ahlak;

Ahlak kişiye özeldir. Bir kişinin iç ve tuhaf karakterleridir. Bir kişinin yanlış olduğu ve yanlış olduğunu düşündüğü veya yanlış düşünülen bir eylem, başka biri için doğru olabilir. Ahlak uyulması gereken kurallardan ziyade, bir insanın inancıdır.

Örneğin, bir doktor tıp ahlakına uymak zorundadır. Bir doktorun karşı ordudan bir askeri tedavi etmesi etiktir. Bir doktor, tıbbi dünyanın çalışma etiğinin yapısını düzenleyen Hipokrat Yemini ile mesleğine bağlıdır. Kendisini, ailesi öldürmeye çalışan birini bile tedavi etmek zorundadır.

Ahlak için kürtaj ile ilgili bir örnek olabilir. Kürtaj tamamen yasaldır ve tıp etiğinde izin verilir. Ancak, bireylerin ahlakına zıt gelebilir.

Etik ve ahlak arasındaki fark;

·     Ahlak kuralları kişisel kodlarken, etik kuralları bir grup yada kültür tarafından izlenir.

·     Kişinin etik değerleri zamanla değişirken, ahlakı değişmez.

·     Ahlak kişiye göre değişirken, etik kuralları herkes için aynıdır.

·     Ahlak kuralları dine, etik ise felsefeye dayanır.

Yazan: Yiğitcan Demirağ

Yazı kaynağı : tr.linkedin.com

Etik ve ahlak arasındaki fark nedir? Etik ile ahlak farkı

Etik ve ahlak arasındaki fark nedir? Etik ile ahlak farkı

Ahlak felsefesi, Antik Yunan’da ortaya çıkmış, en köklü felsefi akımlardan biridir. Platon, Aristoteles, Diyojen ve Heraklitos, ahlak felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. 

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

 1- Etik, ahlaka göre daha genel bir kavramdır.

 2- Ahlak kişiden kişiye göre değişebilir. Etik ise evrensel bir değer olup her yerde geçerlidir.

 3- Ahlak kuralları zamanla değişebilir. (Örneğin eskiden büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak ahlaka aykırı sayılırdı. Bugün ise böyle bir şey söz konusu değildir.)

 4- Etik kuralları göreceli değildir. Bu nedenle kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmez.

 Örneklerle Etik ve Ahlak Arasındaki Faklar

 Örneğin yaşça büyük bir kişiyle saygılı bir üslupla konuşma, her zaman herkese karşı nazik ve kibar olmak temel etik kurallarıdır. Yeni tanışılan birisine ”siz” diye hitap etmek ise etik değil ahlaki bir kurallardır. Çünkü birçok kişiye göre iletişimde saygı, hitapla değil üslupla olur. Kişiden kişiye değişen ve farklı yorumlanan her şey ahlaki bir kuraldır.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Ahlak ve Ahlak arasındaki fark | Ahlak vs Ahlak

Etik-Ahlak

Ahlak ve ahlak birbiriyle birbiriyle ilişkili iki kelimedir, ancak bunlar aynı değildir; aralarında bir fark var. Fakat birbirleriyle yakından ilişkili oldukları için, insanlar için iki terimin yanlış kullanımı yapılır. Dolayısıyla, farklarını vurgulamadan önce iki kelimenin anlamlarını anlamak daha iyidir. Etik, bir aile, toplum veya ulus olsun, bir gruba referans olarak davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Ahlak veya Ahlak, diğer taraftan doğada daha kişiseltir. Bağlantı ve ikisi arasındaki fark aşağıdaki şekilde yorumlanabilir. Toplumsal bir sistemdeki etik bir felsefe anlamına gelirken, ahlak uygulama bulmaktadır.

Etik nedir?

Etik, çeşitli bağlamlar için geçerli olan çok kapsamlı bir terimdir. Aile etiğine, şirket etiğine, sosyal etiğe hatta ulusal etiğe sahip olabilirsiniz. Bunlar sosyal olarak kabul edilmiş davranış kuralları olup, hemen çevresi için geçerlidir. Örneğin, bir şirkette kendi ahlakını oluşturan ve yapılmaması gerekenler vardır ve bir şirketin tesisindeyken buna göre davranıyorsunuzdur. Aile ortamında, belirli etik de vardır. Bununla birlikte, kurumsal bir ortamda olduğu gibi, başka bir etiğin olmasına rağmen, ailenizdeyken daha rahatlarsınız. Etik, siyaset ve sosyal yasalar söz konusu olduğunda ilkelerdir. Bu etik standartlar, insan davranışları için parametreler belirler ve hırsızlık, tecavüz, şiddet, dolandırıcılık ve iftir gibi suistimal ve kötü davranışları önlemeye yardımcı olur. Öte yandan, bu etik, merhamet, sadakat ve dürüstlük duygularını yaygınlaştırmaya yardımcı olur. Etik, bir toplum için yaşamsal önemdedir, çünkü bir toplum bu davranışları öven ve aynı zamanda ahlaki davranış kurallarına aykırı davranışı kınayan yollara sahiptir.

Ahlak Nedir?

Ahlak üzerine yoğunlaşırken, farklı insanlar kendileri için farklı ahlak setleri kurduklarından bu ahlakın kişiselleştirilmiş bir şeklidir. Ahlak, insanların inandıkları ve buna göre pratikte uyguladığı bir dizi inançları ifade eder. Ahlak bir ikilem içinde bir hareket tarzı seçerken bir kişiye yardımcı olur. Hayatta yönlendirici bir güç olurlar ve iyi, disiplinli bir hayat sürmeye yardımcı olurlar. Ahlakın neyi kastettiğini anlamak için bir örnek verelim. Geçmişte, kürtaj, bir canlının öldürülmesine neden olduğu için hem ahlaki hem de etik açıdan yanlış olarak kabul edildi. Koşullar ne olursa olsun, çoğu kişi bunun başka bir insanda yaşama hakkını ortadan kaldırmanın bir biçimi olduğuna inanmaktadır. Fakat günümüzde birçok ülkede yasal olarak onaylanmış ve etik olarak doğru olmuştur.Bununla birlikte, yasalaştırılmış olmasına rağmen, çoğu insan bunun ahlâki açıdan yanlış olduğuna inanmaktadır. Bu, üzerinde anlaşmaya varılan bir kurallar dizisi yerine, bir birey için bir fikir ya da kurallar dizisi olduğunun altını çizer. İkisi arasındaki bağlantı başka bir örnekle anlaşılabilir. Etik bir ahlaka uygun olmayan bir organizasyonda çalıştığı zaman etik ve ahlak arasındaki fark vurgulanır. Şirketin ahlakı veya davranış kuralları, kişinin ahlakı ile eşleşmiyorsa ahlakı ile bu ahlak arasında yırtılmış olabilir. Genel olarak hayatta eşcinsellik hakkındaki düşünceleriniz olabilir ve ahlaka aykırı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak eşcinsel olduğunu biliyorsanız bir kişiye karşı ayrımcılık yapmak etik olarak yanlış olur.

Etik, bir topluluk, aile, şirket veya bir ulusla ilgili davranış kurallarıdır. Öte yandan, ahlak, doğru ve yanlış olan şey hakkındaki kişisel inanç setlerini belirtir

1. Office-195960_640 [Public Domain], via pixabay

2. Luca Giordano’nun “GIORDANO, Luca düşmüş melekleri” [Public Domain], Wikimedia Commons

Yazı kaynağı : tr.weblogographic.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın