Ayçiçeğinin alım fiyatı belli oldu

Ayçiçeğinin alım fiyatı belli olduTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Gençler Tarım ile Buluşuyor” programına katılmak suretiyle Konya’ya geldi.

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Vahit Kirişci, Konya’nın, Anadolu’ya öncülük ettiğini ve tarımın başkenti olduğunu belirterek, “Tarih boyunca tarımı, ekonomisi, kültürüyle öncü şehirlerimizden olmuştur Konya. Bu aziz şehir, tarıma fazlaca elverişli arazi yapısıyla, ziraat alanında ve tarımsal sanayide Türkiye’nin lokomotifidir. Bugün, ülkemizin tarım alanlarının yüzde 8’i Konya’da bulunmaktadır.

Konya’da gelişmiş sektörlerin başlangıcında makine sektörü gelmektedir. Özellikle tarım alet ve makineleri alanında Konyalı müteşebbisler, sektörde önemli bir erkek oyuncu konumundadır. Ülkemizdeki her 4 firmadan biri Konya’da bulunmaktadır. Zirai alet ve makineleri ihracatının yüzde 14’ü Konya’da gerçekleşmektedir. Konya, 11 üründe başta buğday, arpa, şeker pancarı ve dane mısır olmak üzere Türkiye üretiminde ilk sıradadır. Şehrimiz yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, kiraz ve silajlık mısır benzer biçimde 12 üründe de Türkiye üretiminde 2. Sırada yer verilmiştir. Göl, gölet ve sulama projeleri ile ünite alandan alınan tarımsal üretim miktarlarını artırarak 2002 yılında 6,9 milyon ton olan bitkisel üretimini 2021 yılında 17,4 milyon tona yükseltmiştir. Konya’mızın tarımsal üretim kıymeti; 2002 senesinde 2,2 milyar TL iken 2021’de 30 milyar TL’yi aşarak yaklaşık 14 katına çıkmıştır. Ayrıca 2002 senesinde 143 milyon lira olan tarımsal desteklerimiz, 2021 yılında 4 kattan fazla artarak 634 milyon TL’ye yükselmiştir. Konya’ya 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde 21,4 milyon TL, hayvansal üretim desteklemeleri çerçevesinde 504,9 milyon TL, bitkisel üretim destekleri çerçevesinde ise 1,5 milyar TL olmak suretiyle; toplamda 2 milyar TL’nin üstünde yardımcı verilmiştir. Konyalı üreticilerimize son 20 yılda yatırımlarla beraber 57,3 milyar TL’lik tarımsal destek sağladık. Konya’da büyükbaşta hayvan varlığımız 2002’den bu yana üç katına çıkmıştır. 952 bin 538 büyükbaş hayvan sayısı ile ülkemiz büyükbaş varlığının yüzde 5’ine haiz Konya, ilk sıradadır. Konya’daki küçükbaş hayvan varlığı ise son 20 yılda iki kat artmıştır. Bugün itibariyle 3 milyon 214 bin 982 küçükbaş hayvanla Konya 2. Sırada” dedi.

“Tarımsal üretimde, teknolojik gelişmelerin tamamından yararlanmak mümkündür”

Bugün teknolojide ileri olduğu söylenen ülkelerde, genç nüfusun toplam nüfusa oranla gittikçe azaldığının bilindiğini söyleyen Vahit Kirişci, “20 yaş altı nüfusun oranı İtalya’da yüzde 17,6, Türkiye’de ise 31,7’dir. Bize en yakın ülke İrlanda olup 26,8 ile bizim hemen arkamızdan gelmektedir. Özellikle dün öğrenim ve öğretim hayatına başlayan 18 milyon yavrumuza bu yeni öğrenim tedris döneminde sonsuz başarılar arzuluyorum. 8 milyonluk da bir üniversite gençliğini düşündüğümüzde tam 26 milyonluk bir nüfus devletimizde tahsil faaliyetlerinde öğrenci statüsüne haiz durumdadır. Maalesef bizim de giderek yaşlandığımız ve bu yaşlılığı da ne olursa olsun dikkate almamız gerektiği mevzusu açıktır. Çünkü Cumhurbaşkanımız bilhassa nikah merasimlerinde 3 çocuğu öneri ettiğinde bunu anlamış olmayan yada anlamak istemeyen çevreler, ‘Bizim çocuk sayımızla bu ülkenin hükümetinin, iktidarının, ülkenin cumhurbaşkanının ne ilgisi, alakası var?’ derler. Nüfus artış hızımızı sürdürebilmemizin kısacası yaşlanmamamızın yegane yolu genç nüfusu devamlı muayyen bir oranın üzerinde tutmaktır. Bu bağlamda, genç nüfusumuzun sayısal güç ve dinamizmini, son zamanların gerekleri doğrultusunda, bilhassa inovasyon ve öğrenim merkezli olarak harekete dercetmek zorundayız.

Bu potansiyeli, ülkemizin varlıklı kaynaklarıyla harmanlayarak ve akıl terini eskisinden çok daha önemli bir yere koyarak ekonomik yarar ve refaha dönüştürmek hedefindeyiz. Günümüzde tarımsal üretimde, teknolojik gelişmelerin derhal derhal tamamından bir biçimde istifade etmek mümkündür. Ülkemizin Tarım Stratejik Planları içerisinde, son dönemde birçok başarılı örneğini gördüğümüz yerli ve milli üretim faaliyetlerinin önemli bir rolü olacaktır. Tarımsal üretimde dijital unsurların, ülkemiz gençlerinin akıl teriyle tüm dünyaya yaygınlaşacak cihaz, sistem ve süreçlere dönüşeceğinden kuşkum yoktur. Hükümetlerimiz, bu mevzuda yıllara matuf artan desteklerle inovasyon ve üretimi teşvik etmektedir. Binlerce gencimizin, tekno-kentlerdeki özgün firmalarda birçok yenilikçi ürüne imza attığını, bu tarz şeyleri başarıyla sahaya aktardığını, hatta bu ürünlerin ihraç edildiğini memnuniyetle izliyoruz” gibi konuştu.

“Sağlam adımlar atıyoruz”

Tarımsal üretimde, öncelikle ülkemize has olan ve üretim artışını kısıtlayan sorunların çözümüne yönelik her ölçüde desteklerin, multi-disipliner bir anlayışla süreceğini kaydeden Bakan Kirişci, “Tarımın evrensel ve konjonktürel önemine binaen, yerli ve ulusal kaynaklarla üretilen teknolojik çözümlerin, ülkemizin tarımsal ürün arz güvenliğine katkı sunmasını çok önemsiyoruz. Teknolojinin çevreci yaklaşımlarla destekleneceği tarım politikaları kurmak için sağlam adımlar atıyoruz. Temel amacımız; kendi kaynaklarıyla kendine yetebilen, alınan tedbirler sayesinde muhtemel kriz dönemlerinde sorun yaşamayan, geleceği tasarım ederek sürdürülebilir tarım yaklaşımını kökleştiren, stratejik politikaları tatbik eden bir bürokratik seviye tesis etmektir. Bitkisel üretim ve hayvancılık için meydana getirilen desteklerin, üretim verimliliğini ve istihdamı artıracak biçimde sadeleştirilerek sürdürülmesini mühim buluyoruz. İhtiyaçlarımızı ön planda tutarak, iç ve dış konjonktürü tahlil ederek belirlediğimiz stratejik ürünleri, yüksek verimlilikle yetiştirmek için lüzumlu önlemleri almaya muktediriz. Bu bağlamda, tarımsal üretim kaynaklarımızın mevcut durumunu ve gelecekte bulunmak istediğimiz seviyeyi gözeterek, ilmi gelişmeler ışığında üretimimizi planlamak istiyoruz. Özellikle yeni çağın getirdiği dijital çözümleri tarımsal üretime adapte etmek, ekolojik zenginliğimizi ekonomik zenginliğe dönüştürmek temel hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

“Mutlak suretle kırsala dönmeliyiz”

Son dönemde yaşanan mucizevi gelişmelerin de etkisiyle ziraat, tarımsal üretim, gıdaya erişim ve gıda güvenliğinin uluslararası ölçekte ön plana çıktığını anlatan Vahit Kirişci, “Pandemi süreci ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez bulunduğunu bir defa daha hatırlattı. Ne yazık ki, bir dönem, alt yapı sorunları şeklinde birçok gerekçeyle kırsalı terk ettik, kentlerin etrafında ‘varoş’ dediğimiz ömür alanları oluşturduk. Bunu bilakis çevirmek zorundayız. Esas çözümün kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması bulunduğunu elbet biliyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz de bu konuda çözüm üretmişlerdir. Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Biz tarımsal üretim ve ormancılıkla ilgili faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği adına mutlak suretle kırsala dönmeliyiz. Bu ülkede ‘Ben üreticiyim’ demekten yada ailesinin bu faaliyetlerde bulunmasından hicap duyan, bunu zikretmeyen kardeşlerimiz, artık gönül rahatlığıyla ‘Biz çiftçiyiz, ziraatçi bir ailenin çocuğuyuz, hepimiz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz’ noktasına gelmiştir. Öte yandan, genç nüfusumuzu IPARD Programları çerçevesinde istihdamla ve üretimle buluşturduğumuzu da buradan bir defa daha hatırlatmak isterim. Sizlerin huzurunda, üretmek, ülkemize kaynak kurmak ve geleceğini en iyi biçimde şekillendirmek isteyen gençlerimize ‘Gelin bu desteklerden yararlanın çağrısı’ yapmak isterim” dedi.

“127 milyon TL bağışlama ödemesi hedeflenmektedir.”

Ülke için bir başka önemli konunun da ara eleman sorunu olduğuna değinen Kirişci, “Bugün geldiğimiz noktada, tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar mühim olduğunu anlamışlardır sanıyorum. Geçmişte meslek liselerinin başına neler geldiğini burada hatırlatmaya gerek yok. Bakanlık olarak bu probleminin çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladığımızı, tarımda ara eleman ihtiyacı için emek verme başlattığımızı buradan açıklamak istiyorum. Kırsalın ayağa kaldırılması, bu bölgelerde üretimin canlandırılarak artırılmasının yegane yolunun, kırsal kalkınmadan geçtiğini bir vizyon olarak ortaya koymuş durumdayız. Kırsal kalkınmaya oldukca büyük önem veriyoruz. Tarım sektörü bir bütün olarak ülkelerin sosyal ve ekonomik alt yapısını oluşturmaktadır. Tarımdan meydana gelen her türlü sıkıntı, bütüncül olarak ülkeleri ve hatta dünyayı etkilemektedir. Bu nedenle gelecekte insanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için, ziraat sektöründe etkinlik gösteren nüfusun genç, dinamik, geleceği planlayan, yöneten ve yönlendiren bir yapıda olması büyük ehemmiyet taşıyor. Bakanlık olarak, gençlerimizin kırsala dönüşü için ziraat orman projeleri çerçevesinde yaptığımız 100 bin TL’lik hibe desteğini, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılına kadar sürdürme sonucu aldık. ‘Uzman Eller Projesi’ dediğimiz bu destek çerçevesinde, 81 ilimizde bin 883 proje uygun bulunmuştur. Bunlardan bin 275 proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalamıştır. Bu çerçevede 127 milyon TL bağışlama ödemesi hedeflenmektedir. Projelerin uygulanması ve bağışlama ödemeleri devam etmektedir. Yani bütün gücümüzle ‘Sen üret yeter’ diyoruz. Biz her vakit sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım, ekonomiyi gerçekleştiren en mühim sektörlerden biridir. Gelişmiş ülkelerde en temel ekonomik sektör; tarımdır. Ülkemizin tarım sektörünün sizin vizyonunuza, enerjinize ihtiyacı var. Artık kent tarımı diyoruz, dijital ziraat diyoruz. Bunları sizler, bizden çok daha iyi uygulayacak, daha başarıya ulaşmış olacaksınız. Anadolu’nun zamanı birikiminin bir anlamda bütün hasletlerini yüzlerinizde görüyorum. Gücümüzün, ülke kaynaklarımızın ve zenginliklerimizin farkında olarak emeğinizle ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye erişmesi için çaba göstereceğine inancım tamdır. Sizlerle geleceğe dair umutlarımızın daha da arttığını vurgulayarak, ‘Gençler Tarım ile Buluşuyor’ programının hayırlara vesile olmasını diliyorum” benzer biçimde konuştu.

“Tarım süreklilik gerektiren bir mevzudur”

Hükümet olarak açıkladıkları bazı destekleme politikaları ve müdahale fiyatlarıyla hep üreticinin yanında olduklarını gösterdiklerini anlatım eden Kirişci, “Burada özellikle Konya’dan seslenmek istiyorum. Bu girişimimizin, bu davranışımızın konjonktürel olduğunu, ancak bu yıla münhasır olduğunu düşünenler varsa yanılıyorlar. Çünkü tarım süreklilik gerektiren, süreklilik arz eden bir konudur. Üretici üretmeli. Ürettiğinden ne olursa olsun cebinde bir şeyler kalmalı ve bu kalan ile de kendi yaşamını bir biçimde rahat sürdürebilmeli. Ayçiçeği tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de bu manada destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü çok açık ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üstünden devam ettireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz farklı vesilelerle özellikle tarımla alakalı attığınız ve atmak dilediğiniz emekler konusunda değişik platformlarda paylaşımlarda bulunuyoruz. Burada da bilhassa birkaç konu başlığında yakın bir zamanda inşallah bunun da hayata geçeceği müjdesini vermek isterim. O da Ziraat Bankamızın kullandırmış olduğu kredilerin hem limitlerini çoğaltmak aynı zamanda bu limitlerin yüzde 50’sinin mazot ve gübre şeklinde iki temel girdi ki bu bitkisel üretimde üretim maliyetlerinin mühim bir kısmını oluşturuyor. Bunun bu yolla kendilerine, üreticilerimize verilen banka kartları ile gidip rahatlıkla mazot ve gübre alımı yapabilecekleri ve bu kartı sadece bu alımlar için kullanabilecekleri bir uygulamayı da inşallah kısa bir zaman içerisinde sizlerle paylaşmış ve hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, böyle bir çalışmanın Konya’da yapılmasından ötürü mutluluk duyduğunu aktararak, “Bakanımız daha önceki nitelikli çalışmalarıyla hem tarımın hukuki altyapısının inşa edilmesi hem icra edilmesi bununla beraber şehrimizdeki ziraat alanlarının iyileştirmesi ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili projeci yaklaşımlarla şehrimiz açısından yüksek derecede bir katma değer oluşturuyor. Bu yönüyle bakanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, gençlerin tarımsal eğitim konusunda istek ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla düzenlenen programı Konya için son aşama mühim bulduğunu belirterek, “Bu çalıştayın hedeflerimize bizleri oluşturmasına vesile olacağını umut ediyorum. Gençlerimizin tarımsal farkındalık kazanmasına ehemmiyet veren Bakanımız Vahit Kirişci’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların arkasından Vali Vahdettin Özkan tarafından Kirişci’ye arasında bölgesel mamüllerin bulunduğu sepet armağan edildi. Ardından Kirişci ve beraberindeki kurul Konya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Sergisi ile 12. Tarım Orman ve İnsan temalı resim Sergisi’ni gezdi. Kirişci burada vatandaşlara fidan dağıtımı yapmış oldu. Daha sonra Ahilik Haftası etkinliklerine katılan Kirişci, senenin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaketlerini verdi.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın