Resmi Gazete yayımlandı! 1509 kadro oluşturuldu

Resmi Gazete yayımlandı! 1509 kadro oluşturuldu“Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla piyasaya sürülen kararnameye gore, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 20, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 1, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 4, Emniyet Genel Müdürlüğüne 8, İçişleri Bakanlığına 177, İletişim Başkanlığına 49, Kültür ve Turizm Bakanlığına 65, Milli Savunma Bakanlığına 141, Milli Savunma Üniversitesine 3, Orman Genel Müdürlüğüne 9, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına 935, Ticaret Bakanlığına 31, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 27, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ise 36 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların unvan ve dağılımları

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı,
 • Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 15 raportör (hakim ve savcı), 3 raportör (başdenetçi), 2 raportör (tabip inceleme görevlisi),
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı,
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müdür, müdür yardımcısı, idare müdürü ve şube müdürü,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına personel başkanı, 3 personel başkan yardımcısı, kaçakçılık ve organize suçlarla savaşım başkanı ve 3 kaçakçılık ve organize suçlarla savaşım başkan yardımcısı,
 • İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 2 genel müdür yardımcısı ve 8 şube müdürü, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 100 kaymakam talibi, 14 şube müdürü, 38 şef, 1 il müdür yardımcısı, 14 ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü,
 • İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 42 uzman, 6 mühendis, 1 istatistikçi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı ve 4 şube müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığının banliyö teşkilatına 7 müze müdürü, 20 kütüphane müdürü, 1 derleme müdürü, 9 müze müdür yardımcısı, 20 kütüphane müdür yardımcısı ve 2 derleme müdür yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 1 kültür ve tanıtma müşaviri,
 • Milli Savunma Bakanlığının merkez teşkilatına 13 genel müdür yardımcısı, 48 daire başkanı, 12 hukuk müşaviri, 30 başmüfettiş, 30 müfettiş yardımcısı, 4 mali hizmetler uzmanı ve 4 mali hizmetler uzman yardımcısı,
 • Milli Savunma Üniversitesi merkez teşkilatına 3 savaş okulu sekreteri, Orman Genel Müdürlüğünün banliyö teşkilatına 3 işletme müdürü ve 6 işletme müdür yardımcısı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına 30 uzman, 88 şef, 668 veri hazırlama ve test işletmeni, 55 işyar, 43 mühendis, 14 tekniker ve 37 teknisyen olmak suretiyle 935 yeni kadro ihdası yapılırken,
 • Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatına 28 gümrük müdür yardımcısı ve 2 gümrük muhafaza kaçakçılık ve danışma müdürü,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının taşra teşkilatına 17 şube müdürü ve 9 başmühendis,
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının merkez teşkilatına 24 uzman ve 12 uzman yardımcısı kadrolarının ihdası gerçekleşti.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın