kabı içindeki sıvı ile ölçtüğümüz kütle

kabı içindeki sıvı ile ölçtüğümüz kütle bilgi90’dan bulabilirsiniz

4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

Maddeler kütle ve hacim açısından ölçülebilir varlıklardır. Aynı zamanda bu varlıkların farklı kütle ve hacimleri bulunur. Böylece farklı ölçümler yapılarak maddeler günümüzde değişik alanlarda kullanılır. Şimdi kütle ve hacmin ne olduğuna bakalım ve nasıl ölçüldüklerini inceleyelim 

 Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

 Öncelikle maddeleri ölçebilmek için bazı araç ve birimler kullanırız.

 – Kütlemizi ölçebilmek için kilogram kullanılır.

 – Uzunluk ölçümü yapabilmek için ise metre kullanılır.

 – Sıvıları ölçmek amacıyla ise litre kullanırız.

 Maddenin farklı halleri bulunur. Bu haller içerisinde katı hali, sıvı hali ve gaz hali yer alır. Bütün bu madde hallerinin ölçümleri yapılabilmektedir. Bunu yapabilmek için ise maddelerin kütle ve hacminden faydalanılır.

 Kütle: Bütün nesnelerin sahip oldukları madde miktarı kütle olarak bilinir.

 – Kütle hem eşit kollu terazide hem de elektronik terazide ölçülebilmektedir.

 – Kütle her yerde her zaman aynıdır ve değişmez.

 – Kütle birimi gram (g), kilogram ise (kg) şeklinde ifade edilir.

 1 kg = 1000 g

 Not: Maddelerin boyutları aynı olsa bile kütleleri farklı olabilir. Mesela aynı boyutta tahta ve demir elimize aldığımızda, tahtanın hafif olduğunu anlarız. Çünkü demir parçasının kütlesi tahta parçasının kütlesinden fazladır.

 Sıvıların Kütle ölçümü: Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

 Gazların kütle ölçümü: Diğer maddeler gibi gazların da kütlesi bulunur. Bu konuda bazı yöntemler ele alınarak gazların kütlesi ölçülebilir. Örneğin patlak bir topun kütlesini ölçtükten sonra şişirilmiş bir topun kütlesini ölçerek, içindeki gazın kütlesi bu şekilde aradaki farktan anlaşılabilir.

 Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir.

 Not: Gazların herhangi bir belirli hacimleri bulunmaz. Bulundukları ortamı tamamen kaplar ve nerede olursa olsun bunu gerçekleştirir.

 Sıvının hacmini şu yöntemler ışığı altında ölçebiliriz.

 – Sıvıların hacmini dereceli silindir kullanmak suretiyle ölçebiliriz.

 – Dereceli silindir üzeri eşit aralıklarla ile çizilmiş olan bir kap çeşididir.

 – Kabın içine konmuş olan sıvı kabın belli bir seviyesine kadar ulaşır. Bu seviye itibariyle ortaya çıkan miktar üzerinden sıvının hacmi ölçülür.

 – Sıvıların hacmini ölçebilmek için bu konuda mililitre (ml) Litre (L) değerlendirilir.

 Katıların hacminin ölçümü: Katıların hacmini ölçerken sırasıyla şu aşamaları gerçekleştiririz.

 – Katıların hacmi genelde dereceli silindir ile beraber, içerisinde bulunan sıvı yardımıyla ölçülür.

 – İlk olarak silindiri bir miktar sıvı konur ve daha sonra bu sıvının miktarı kaydedilir.

 – Bu silindirin içerisinde daha sonra birkaç cisim atılır ve yeniden oluşan sıvı miktarı kaydedilir.

 – Ardından ikinci ölçümden bir ölçüm çıkarılır.

 – İşte böylece aradaki fark ile katı bir cismin hacmini ölçmek mümkün.

 O şekilde siz de farklı denemeler yapabilir ve maddenin ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda verilen örnekleri ele alarak değişik denemeler gerçekleştirmeniz. Aynı zamanda hem kütle hem de hacim üzerinden madde ölçülü konusundaki tüm bilgileri iyi bilmeniz gerekmektedir.

 Not: Işık, ısı ses, elektrik ya da gölge gibi madde olmadıklarından dolayı bu varlıkların kütle ve hacmi bulunmaz. Bu sebepten dolayı kütle ve hacim açısından ölçümleri yapılamaz. Ayrıca şeker ve tuz gibi maddeler su içerisinde eridiği için, bu maddeleri suyun içine atarak ölçümünü gerçekleştiremeyiz.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür, sıvı maddeler nasıl ölçülür brüt kütle dara net kütle nedir

Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür, sıvı maddeler nasıl ölçülür brüt kütle dara net kütle nedir

Sıvılar akışkan olduklarından belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların kütlelerini ölçerken bardak, sürahi, kavanoz gibi bir kaptan yararlanılır. Ölçüm için öncelikle boş kap tartıda tartılır. Boş kabın kütlesine dara denir. Daha sonra kütlesi ölçülecek olan sıvı boş kaba doldurulur ve dolu kap tekrar ölçülür. Kap ve içindeki sıvının toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt yani toplam kütleden boş kabın kütlesi yani dara çıkartılır. Bulunan fark sıvının kütlesidir. Sıvının tek başına kütlesine net kütle denir.

Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür

Sıvıların kütlesi ölçülürken aşağıdaki adımlar yapılır;

Dara nedir

Boş kabın kütlesi ölçülür. Buna dara denir.

Brüt kütle nedir

Sıvı boş bir kaba konur. Sıvı ile boş kabın kütlesi ölçülür. Buna brüt kütle denir.

Net kütle nedir

Brüt kütleden boş kabın kütlesi çıkarılır. Böylece sıvının net kütlesi bulunmuş olur.

Sıvının net kütlesi = Brüt kütle – Dara

Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

Sıvı Maddeleri Ne İle Ölçeriz? Sıvı Maddelerin Hacmi Hangi Aletle Ölçülür?

Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır. Alışveriş.

… konulu sunumlar: “Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır. Alışveriş.”— Sunum transkripti:


1


2

Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır. Alışveriş yaparken meyve, sebze gibi yiyecekleri miktarlarına yani kütlelerine göre alırız.


3

Kütle ölçüsü birimi olarak bazı maddeler için
kilogram, bazı maddeler için gram birimi kullanılmaktadır. Örneğin, 1 kilogram patates, 300 gram karabiber deriz.


4

Kilogram, gramın bin katına eşittir. Kilogram “kg”,
gram “g” sembolüyle gösterilir. Bu eşitlik şöyledir: 1kg=1000g .Bu eşitliğe göre 2000 gram patatesin 2 kilograma eşit olduğunu söyleyebiliriz.


5

Kütleyi tartı aletlerinde ölçerek tespit ederiz. Eşit
kollu terazi, elektronik terazi, baskül gibi aletler kütle ölçmek için kullanılır. Elektronik terazilerde ve basküllerde kütlesi ölçülecek madde bunların üzerine konur.


6

Eşit kollu terazide durum farklıdır. Eşit kollu
terazide kefenin birine kütle ölçülecek madde diğer kefeye ise kütlesi bilinen birim kütleler konur. Terazinin kolları dengeye geldiğinde tartılan maddenin kütlesi ölçülmüş olur.


7

Sıvılar içine konuldukları kaplarla birlikte tartılır. Bu
durumda tartı aletinde ölçtüğümüz miktar, sıvının ve kabın toplam kütlesidir. Buna brüt kütle denir. Sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden kabın kütlesini çıkarırız.


8

Şimdi de gazların kütlelerine bakalım ve bunu
örnek üzerinde değerlendirelim. Araba lastikleri, lastik top ve balon havayla doldurulur. Benzer bir şekilde oksijen tüpleri, doğal gaz borularının içi de gaz maddelerle doludur.


9

Gaz maddeler topumuzda, balonumuzda, araba
lastiklerinin içinde yer kapladığına göre gazların da kütleleri olduğunu söyleyebiliriz. Sönmüş bir balonla şişirilmiş bir balon dengede durmaz.


10

Hacim Maddelerin kapladıkları yer onların sahip olduğu
bir diğer özelliktir. Eşyalarımız ve malzemelerimiz belirli bir yer kaplar. Örneğin, eve koltuk, yatak gibi eşyalar aldığımızda odaya sığıp sığmayacağını düşünürüz.


11

Maddelerin kapladıkları yer hacim olarak
adlandırılır. Madde hangi halde olursa olsun büyük veya küçük bir hacmi vardır.


12

Sıvılar konuldukları kabın şeklini aldıkları için
ölçümü kapta kapladıkları yere göre yapabiliriz. Günlük hayatta sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli kaplar kullanılır. Hacim birimleri litre ve mililitre ile ifade edilir. Litre “L”, mililitre “mL” sembolleri ile gösterilir.


13

Litre, mililitrenin 1000 katına eşittir. Bu eşitliğe
göre: 1L = 1000mL ’dir. Dereceli kaplarda üzerinde eşit aralıklarla çizgiler vardır. Bu kapların içine sıvı konulduğunda hangi çizgi seviyesine denk geliyorsa sıvının hacmini bize verir. 96 mL


14

Katı maddeler doğrudan kabın şeklini almadığı için
dereceli kaplarla ölçemeyiz. Katı maddelerin hacmi, içine batacakları bir sıvı yardımıyla ölçülür.


15

Katı madde sıvı içine konulduğunda, sıvı
seviyesinde katı maddenin hacmi kadar artış olur. Çünkü iki madde aynı anda aynı yeri kaplayamaz. Bu nedenle sıvı seviyesindeki bu artış katı maddenin hacmi kadardır. Katı Madde

Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın