Doğal Gaz Nedir?Doğal gazı enerji kaynağı olarak öteki bütün yakıtlardan daha çok kullanıyoruz. En hızlı büyüyen ve en temiz yanan fosil yakıt olan organik gaz, toplam enerji talebimizin yaklaşık üçte birinden ve elektrik üretimimizin hemen hemen dörtte birinden mesuldür.

Doğal Gazın Tanımı Nedir?Doğal Gaz Nedir?

Doğal gaz, gözenekli tortul kayalarda, özellikle de petrol verenlerde biriken, çoğu zaman %80’den fazla metan ile birlikte azca miktarda etan, propan, bütan, nitrojen ve zaman zaman helyumdan oluşan gaz halindeki hidrokarbonların yanıcı bir karışımıdır.

Doğal Gazı Oluşturan Ana Gaz Türleri Nelerdir?

Genel olarak konuşursak, doğal olarak oluşan dört gaz vardır. Doğru oranlarda karıştırıldıklarında naturel gazı oluştururlar. Bunlar dört organik gaz olarak bilinir ve ilk dört alkan olan metan, etan, bütan ve propanı ihtiva eder.

Bir alkan, tek bağların her bir atomu birbirine bağladığı bir hidrokarbondur. Hidrokarbonlar yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerdir. Metan, etan, bütan ve propan – organik gazı oluşturmak için kullanılan alkanların gruplandırılması – birçok ortak noktaya haizdir. Hepsi renksiz, kokusuz ve yanıcı gazlardır. Bununla beraber, hepsinin değişik moleküler yapıları ve bireysel kullanımları vardır.

4 Doğal Gaz Nedir?

1. Metan

Toksik olmayan bir gaz olan metan, doğal gazın ana bileşenidir ve karışımın %80’inden fazlasını oluşturur. Hidrokarbon moleküllerinin en basit formudur. Metan kokusuz olduğu için, gaz olarak kullanıldığında sızıntıları tespit edebilmemiz için kokulu sülfür bileşikleri eklenmiş olur. Yakıldığında, metan emisyonları atmosfere salınır ve burada sera gazı haline gelir.

2. Etan

Etan tipik olarak naturel gaz karışımının %1 ila %6’sından fazlasını oluşturur ve bu da onu ikinci en büyük fosil yakıt bileşeni yapar. Etan’ın birincil kullanımı etilen üretimi içindir.
Petrokimyasal hammadde, sayısız günlük ürünün üretimi için petrolden (petrokimyasal) elde edilmiş bir malzemedir (hammadde). Hatta şu anda piller, giysiler, dijital cihazlar, elektrikli araç parçaları, tıbbi ekipman, güneş panelleri, rüzgar türbini kanatları benzer biçimde birkaç petrokimyasal ürün kullanıyor olabilirsiniz.
Etan da bir sera gazıdır, ancak metandan çok daha minik ölçektedir. Uranüs, Neptün, Jüpiter, Satürn ve Satürn’ün uydusu Titan’ın atmosferinde etan izleri vardır.

3. Propan

Az miktarda propan organik gaz karışımının bir bileşenidir. Ancak, esas olarak ızgaralar, portatif sobalar, otobüsler, taksiler, forkliftler ve eğlence araçları için yakıt olarak kullanırız. Propan yanması doğal gaz kadar pak değildir, sadece benzinden çok daha temizdir.

4. Bütan

Bütanın kokusuz olduğunu düşünmemize karşın, naturel gaz yada petrole benzer hafifçe, rahatsız edici bir kokusu vardır. Bütan son derece yanıcıdır ve kolayca sıvılaştırılabilen bir gazdır. Bütan, organik gaz karışımının minik bir bölümünü oluşturur, sadece daha oldukca çakmaklarda, pürmüzlerde ve taşınabilir sobalarda ve aerosol itici, soğutucu ve ısıtma yakıtı olarak kullanılmasıyla bilinir.Doğal Gaz Nedir?

Gaz ve Doğal Gaz Aynı mıdır?

Gaz ve naturel gazın ortak noktası nedir? Amerikalıların çoğunluğu her ikisini de günlük olarak kullanmaktadır. Ayrıca her ikisi de hidrokarbonlardan doğar ve fosil yakıtlardan yapıldıkları için yenilenemeyen kaynaklardır. Ancak gaz ve doğal gaz aynı şeyler değildir. Aynı adı paylaşıyor olabilirler, sadece tıpkı gece uçan bir değnek ile beyzbolda kullandığımız değnek gibi, çok farklıdırlar.

Gaz ve Doğal Gaz Nasıl Farklıdır?

Gaz ve naturel gazın birbirine benzediği birçok noktayı ele aldık. Şimdi, ikisini birbirinden ayıran özelliklerden birkaçına göz atalım. İşte en önemli dört fark:

Doğal gazı ısıtma kaynağı olarak, yemek pişirmek için ve elektrik üretimi için kullanırız. Gaz veya benzin (petrol ve ham petrolün bir ürünü olduğu için petrol olarak da bilinir) esas olarak araçlar için motor yakıtı olarak kullanılır. Doğal gaz, benzine göre yaklaşık %25 daha azca karbondioksit üretir ve bu da onu daha temiz bir kaynak haline getirir. Doğal hallerinde benzin bir sıvı iken, doğal gaz aslen bir gazdır. Her ikisi de hidrokarbonlardan oluşmasına karşın, doğal gaz benzine nazaran daha az atom ihtiva eder.

Doğal Gaz Nereden Geliyor?

Doğal olarak oluşan gazlar, tortu, kara ve deniz altında bulunan çürüyen hayvan ve nebat maddelerinin katmanlarından kaynaklanır. Gömülü naturel madde oksijensiz kaldığında, Dünya yüzeyinin altında yoğun ısı ve tazyik altında termal bir parçalanmaya uğrar. Milyonlarca yıl süren bu süreç, doğal maddeyi hidrokarbonlara dönüştürür ve gaz halinde organik gaz olarak bırakır.

Gazın kaynağına ve bulunduğu yere göre iki organik gaz kategorisi vardır. Bu kategoriler konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan olarak adlandırılır.

Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Doğal Gaz Arasındaki Fark Nedir?

Konvansiyonel organik gaz yatakları sıklıkla petrol rezervuar yataklarıyla birlikte bulunur ve erişimi nispeten kolaydır. Konvansiyonel doğal gazı özgün bir sondaj yöntemi (dikey kuyu sondajı olarak adlandırılır) ve geleneksel pompalama teknikleriyle çıkarırız.

Geleneksel olmayan doğal gaz yataklarına erişim daha zordur. Erişilebilirliğin sıska olması, Dünya yüzeyinin ne kadar altında bulunduklarından kaynaklanıyor olabilir. Genel olarak, konvansiyonel olmayan naturel gaz yataklarını geçilmez olarak sınıflandırdığımız kaya oluşumlarında buluruz. Konvansiyonel olmayan doğal gaz çoğu zaman kömür yatağı metan, metan hidratlar, şeyl gazı ve sıkı gaz kumtaşından çıkarılır.

Doğal Gazı Nasıl Temin Ediyoruz?Doğal Gaz Nedir?

Doğal gaz yatakları tamamen oluştuktan sonra yeraltında kaya oluşumları arasında hapsolur. Doğal gazı buradan çıkarabiliriz. Çevredeki çökeltiler ve kaya oluşumları hem yüksek geçirgenliğe haiz hem de gözenekli ise bu muamele en kolay şekilde gerçekleşir.

Geçirgenlik Nedir?

Genellikle sıvı ve gaz tarafınca içinden geçilebilen bir şey geçirgendir. İçinden geçilmesi ne kadar kolaysa, geçirgenliği de o kadar yüksektir. Kayadaki geçirgenlik, gözenek boşluklarının birbirine nasıl bağlandığı ile ölçülür. Doğal gazın çevresindeki kayalardan daha düşük bir yoğunluğa sahip bulunduğunu varsayalım. Bu durumda, sıkı kaya oluşumlarına ulaşana kadar bu gözenek boşluklarından yukarı doğru akacak ve orada kalacaktır. Bugün birçok organik gaz yatağını burada buluyoruz.

Gözeneklilik Nedir?

Bir şey açıklıklar veya minik deliklerle dolu olduğunda, onun gözenekli bulunduğunu düşünürüz. Yüksek gözenekliliğe sahip kayalar, kaya taneleri içinde oldukca sayıda minik deliğe veya boş alana haizdir. Bu boşluklar sıvı ve gazın kolayca emilmesini sağlar. Kumtaşı, yüksek gözenekliliğe haiz bir kaya örneğidir bu sebeple taneleri arasında büyük miktarda boş alan veya depolama alanı bulunur.

Doğal Gaz Yataklarının Yerini Nasıl Tespit Ederiz?

Her şeyden ilkin, herhangi bir eski kaya oluşumundan organik gaz çıkaramayız. Öncelikle doğal gaz yataklarını nerede bulacağımızı belirlememiz gerekir. Bunları sismik testler kullanarak tespit edebiliriz. Sismik dalgalar, kömür yatakları ve şeyl kayaları gibi naturel gaz yataklarına ev sahipliği yaptığı malum yeraltı kaya oluşumlarının olduğundan şüphelenilen alanlarda üretilir.

Jeofizikçiler sonuçları jeofon adı verilen akustik alıcılar vasıtasıyla yorumlar. Bir naturel gaz yatağı bulunduktan ve geliştirme için seçildikten sonrasında bir takım adım atılır. İlk olarak, sondaj firması arazi sahibiyle bir araya gelerek yüzey erişim haklarını görüşür ve müzakere eder. Ekip daha sonra gaza ulaşmak için hangi sondaj yönteminin lüzumlu olacağını belirleyecektir. Ve çıkarma işlemini haklı çıkaracak kadar büyük bir doğal gaz yatağı olup olmadığını öğrenmek için bir keşif kuyusu açacaklardır.

Doğal Gaz Nasıl Çıkarılır?

Doğal gazın çıkarılması için kullanılan üç farklı teknik vardır. Yöntem, bölgenin jeolojisine ve naturel gaz yataklarının ne kadar erişilebilir olduğuna bağlı olarak seçilir. Bu üç çıkarma yöntemi dikey sondaj, yatay sondaj ve hidrolik çatlatma olarak da bilinen hidrolik kırılmadır.

Dikey Sondaj Nedir?

Geleneksel organik gaza geri dönersek, dikey sondaj tipik olarak yalnızca naturel gaz yatakları direkt Dünya yüzeyinin altında bulunduğunda kullanılır. Kuyular, bu geleneksel doğal gaz yataklarını tutan gözenekli kaya oluşumlarının içerisine doğru açılır. Adına sadık kalınarak, sondaj dikey yönde, dümdüz aşağıya doğru yapılır.
Dikey sondaj, Dünya yüzeyinden doğal gaz çıkarmak için kullanılan ilk yöntemdir. Aslında 1980’lere kadar elimizdeki tek metot dikey sondajdı. En rahat ve en müsait maliyetli çıkarma yöntemi olduğu için bugün hala bu yöntemi kullanabiliyoruz.

Yatay Sondaj Nedir?

Tüm naturel gaz yatakları rahat erişilebilir yerlerde bulunmaz. Yatay sondajın ortaya çıktığı seneler 1980’li yıllardır. Bu buluş, jeologların sondajı kelimenin tam anlamıyla başka bir yöne taşımasına imkan tanıdı. Yatay sondaj teknolojisi yardımıyla daha ilkin erişilemeyen naturel gaz yatakları artık çıkarılabilir hale geldi. Burada, elastiki bir sondaj borusu ve yönlendirilebilir bir matkap ucu beraber emek vererek dikey bir kuyuyu bükerek ve ardından organik gaz yatağı süresince yatay bir açıyla sondaj yaparak sıkı kaya oluşumlarında gezinir.

Hidrolik Çatlatma veya Fracking Nedir?Doğal Gaz Nedir?

Hidrolik çatlatma ya da fracking, Kuzey ABD’da daha önce aşılmaz kaya oluşumları nedeniyle erişilemeyen organik gazı ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Hidrolik çatlatma işlemi kimyasallar, kum ve sudan oluşan bir karışımın yüksek basınçla bir kuyuya enjekte edilmesini ihtiva eder. Bu yüksek basınçlar, Dünya yüzeyinin oldukca altında bulunan kaya oluşumlarını çatlatır, dolayısıyla hidrolik çatlatma ismini alır.

Kaya oluşumlarını çatlatma eylemi, sıkışmış naturel gazın özgür kalmasına niçin olur. Gaz özgür kaldıkça yukarıya, kuyuya girmiş olduğu Dünya yüzeyine doğru hareket eder. Yükselmeye geçindiren organik gaz hemen sonra kuyu başından borularla çıkarak yakındaki depolama tanklarına aktarılır.

Fracking ile İlgili Endişeler Nelerdir?

Her ne kadar başka türlü ulaşamayacağımız naturel gaz yataklarına erişmemizi sağlasa da, birçok insan fracking işleminin muhit üstündeki etkisinden endişe duymaktadır. Çatlatma işlemi için büyük miktarlarda su kullanmamız gerekiyor ki bu pek de çevre dostu değil. Ayrıca, ağır suyun çoğu zaman uzak yerlere taşınması gerektiğinden, bu işlemi zor ve maliyetli hale getirmektedir.

Fosil yakıt endüstrisi, karışımda hangi kimyasalları kullandıkları mevzusunda saydam değil. Bu şeffaf olmama durumu, muhtemel yeraltı suyu kirlenmesi endişesine yol açmaktadır. Fracking birtakım depremlerin nedeni olabilir.

Doğal Gaz Çıkarıldıktan Sonra Ne Olur?

Sondaj tamamlandıktan ve doğal gaz deposu kuyuya akmaya başladıktan sonrasında, sondaj ekipmanı çıkarılır ve yerine bir kuyu başı yerleştirilir. Toplama boru hatları sonrasında gaz kaynağını işleme tesisi tesislerine taşır.

Doğal Gaz Nasıl Üretilir?

Gaz tesislerinde doğal gaz bir filtreleme sistemi kullanılarak işlenir. Filtrasyon istenmeyen gazları ve asit, hidrojen sülfür, cıva, azot, kükürt dioksit ve su buharı gibi öteki safsızlıkları giderir. Hatta birtakım gaz tesisleri bütan, etan, pentan ve propan gibi yan ürünleri de giderir.

Doğal gazı sıkıştırılmış naturel gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak suretiyle iki farklı halde işleyebiliriz. İşlemenin tamamlanmasının ardından naturel gaz pak ve tüketici dağıtımına hazır olarak kabul edilir.

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Nedir?

Sıkıştırılmış naturel gaz esas olarak metandan kaynaklanır. CNG kurmak için kullanılan yüksek oranda tazyik, gazı orijinal hacminin %1’inin altına düşürür. Hava ile birleştirildiğinde ve ateşlendiğinde CNG yakıt olarak çalışır. CNG yakıtının geleneksel benzine gore birçok avantajı vardır. Motorlar için daha kolaydır, naturel gaz tutarları benzin fiyatlarından önemli seviyede daha düşüktü. CNG’nin yanması daha azca hidrokarbon, karbon monoksit ve nitrojen oksit ürettiğinden muhit için de benzinden daha iyidir.

Doğal gaz kokusuz ve renksiz olduğu için, doğal gaz şirketleri güvenlik önlemi olarak CNG’ye koku verici maddeler eklemektedir. Bu koku çürük yumurta kokusuna benzer. Gaz şirketleri, insanları olası sızıntılara karşı uyarmak için CNG’ye bu kötü kokuyu ekler. Açık havada bir sızıntı meydana gelirse, CNG o kadar hafiftir ki kolayca dağılması gerekir. Ancak kapalı bir alanda olup biten bir sızıntı, yangın yada patlamaya neden olabileceğinden tehlikeli olabilir ve boğulma dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı sıvılaştırılmış naturel gaza nazaran daha rahat olabilir. Avantajlarına ayrıca, CNG’nin üretimi daha ucuzdur ve süresiz bekleme süresine haizdir, bu da depolandığında hiç son kullanma tarihinin geçmeyeceği anlamına gelir.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Nedir?

Sıvılaştırılmış organik gaz hala temel olarak metandan doğar, ancak sıvı hale getirilmiştir. Bunu başarmak için karbondioksit, muayyen hidrokarbonlar ve su buharı şeklinde donabilecek her şeyin uzaklaştırılması ve gazın eksi 260 Fahrenheit dereceye kadar soğutulması gerekir. Bu aşırı sıcaklık, taşınmasını zor ve tehlikeli hale getirebilir.

Dönüştürüldükten sonra, LNG’nin hacmi özgün gazdan yaklaşık 600 kat daha küçüktür. Bu dönüşüm LNG’yi depolama için ülkü bir naturel gaz formu haline getirir, bilhassa de gerektiğinde kolayca gaz haline geri dönebildiği için. Sıvılaştırılmış doğal gaz CNG ile aynı faydaların çoğuna sahiptir, ayrıca yanıcı ve patlayıcı değildir, bu da onu hem yurtiçi aynı zamanda internasyonal nakliyecilik için önemli ölçüde daha güvenli hale getirir.

Bununla birlikte, CNG’den farklı olarak, LNG bir koku maddesi içermez, bu da sızıntı tespitini daha zor hale getirir. LNG ile çalışan araçlarda herhangi bir sızıntıyı saptamak için elektronik metan sensörleri bulunur. LNG sızıntıları da CNG sızıntıları kadar tehlikelidir. Yangına neden olma yada boğulmaya yol açma potansiyeline sahiptirler. Gaz dedektörlerinin takılması riski azaltabilir ve tüketicileri muhtemel sızıntılara karşı uyarabilir.

Doğal Gaz Nasıl Dağıtılır?

Doğal gaz kaynaklarını çıkarma alanlarından işleme tesislerine ve ordan da nihai varış noktasına güvenli bir biçimde taşımak için geniş bir gaz boru hattı ağı kullanılır. Buradan dağıtım veya gaz şirketleri doğal gazı işyerlerine ve evlere ulaştırır yada daha sonraki bir tarihte kullanmak üzere emin bir şekilde depolar.

Doğal Gaz Yükselir mi Düşer mi?

Havadan daha ağır olan gazların yere düşeceğini, havadan daha hafifçe olan gazların ise yükseleceğini farz etmek mantıklıdır. Ve temel anlamda bu aslına bakarsak doğrudur. Evinizde önemli bir doğal gaz kaçağı varsa, havadan daha az yoğun olan metan tavana kadar yükselecektir. Yani, yukarıdaki soruya cevap vermek gerekirse, doğal gaz yükselir.
Ancak, gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan, nispeten süratli bir şekilde karışmasını ve yayılmasını engelleyecek kadar farklı değildir. Bu nedenle, sızıntı oldukca küçük yada oldukça yavaşsa, asla yükselmeyebilir. Bir vakit sonra, tavanda yükselen ve biriken gazlar bile havayla karışacak ve bulundukları alana eşit olarak dağılacaktır.

Doğal Gaz GüvenliğiDoğal Gaz Nedir?

Kendinizi muhtemel organik gaz sızıntılarından nasıl koruyacağınızı ve bir sızıntıdan şüphelenirseniz ne yapmanız icap ettiğini bilmek fazlaca önemlidir. Kaynak olarak naturel gaz kullanıyorsanız, bir gaz kaçağı dedektörü satın almayı ve oluşturmayı düşünün.

Gaz sızıntıları nadir olsa da her an meydana gelebilir. Aşağıdakiler, mülkünüzde yada etrafında bir sızıntı olabileceğine dair işaretlerdir:

Tıslama sesi yada kükreme
Ölü veya rengi solmuş bitkiler
Sıcak bölgelerde zeminde donmuş lekeler
Çürük yumurta veya sülfür kokusu
Doğal gaz kaçağı olduğundan şüpheleniyorsanız, kıvılcım yada tutuşmaya neden olabilecek herhangi bir şey yapmaktan kaçının. Daha emin bir alana gitmek için derhal mülkünüzü terk edin. Ardından, sorunu bildirmek için kamu hizmetinizin gaz kaçağı yardım hattını arayın.

Doğal Gaz Nasıl Kullanılır?

Bugün hala bu yenilenemeyen fosil yakıta şaşırtıcı derecede mühim sayıda biçimde güveniyoruz. Neden mi? Her ne kadar doğal gaz şeklinde fosil yakıtların muhit üstünde negatif tesirleri olduğunu bilsek de, bunların yerine yenilerini koymanın o kadar da basit olmadığını fark ettik.

Alternatif ve yenilenebilir enerji entegrasyonu uzun bir yol kat etti. Ancak rüzgar türbinleri ve güneş panelleri şeklinde kaynaklar şu anda tüketici talebini karşılayacak kadar enerji üretemiyor. Fosil yakıtları tamamen değiştirmek için, son 200 yılda kurduğumuz fosil yakıt temelli sistemlerin satın alınabilirliği, erişilebilirliği ve verimliliği ile eşleşecek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. O zamana kadar naturel gazı evleri ısıtmak, elektrik sağlamak ve çok daha fazlası için kullanılan ana kaynak olarak görmeye devam edeceğiz.

Şimdilik, organik gazın iyi mi kullanıldığını beş ana kategoride sınıflandırıyoruz:
Elektrik enerjisi üretimi
Endüstriyel kullanım
Konut kullanımı
Ticari kullanım
Araç yakıtı

Doğal Gazın En Büyük 3 Kullanım Alanı Nedir?

1. Elektrik Santralleri

Bazı ülkelerde kullanılan organik gazın üçte birinden fazlası elektrik üretimi için tüketilmektedir. ABD Enerji Bilgi İdaresi, şebeke ölçeğindeki elektrik santrallerinin 2019 senesinde ABD genelinde yaklaşık 4,13 trilyon kilovat-saat (kWh) elektrik ürettiğini tahmin etmektedir. Bunun içinde doğal gaz, elektrik üretiminin %38’inden fazlasını sağlayarak aleni ara en fazlaca kullanılan kaynak olmuştur.

2. Endüstriyel Kullanım
Elektrik santrallerinin derhal arkasından gelen endüstriyel kullanım, ikinci sırada yer verilmiştir. Doğal gaz, fabrikaları sıcak tutmak ve yakmak için bir sıcaklık kaynağı olarak kullanılır. Ama bununla birlikte inanılmaz miktarda üretim amacıyla da kullanılıyor.

Doğal gazı aşağıdaki şeklinde temel ürünleri üretmek için bir sıcaklık kaynağı olarak kullanıyoruz:

Tuğlalar
Çimento
Seramikler
Gıda ürünleri
Cam
Kağıt
Çelik
Çini

Üretimde naturel gaz, aşağıdaki şeklinde mamüllerin yapımında bileşen olarak da kullanılır:

Antifriz
Kumaşlar
Gübre
İlaçlar
Plastikler

Ayrıca, aşağıdakiler de dahil olmak suretiyle kimyasalların üretiminde naturel gaz kullanıyoruz:

Asetik asit
Amonyak
Bütan
Etan
Metanol
Propan
3. Konut Kullanımı

Amerika’deki evlerin yarısından fazlası kaynak olarak organik gaz kullanmaktadır. Bu mesken tüketicilerinin büyük çoğunluğu organik gazı ısıtıcı ve su ısıtıcıları için ısıtma deposu olarak kullanmaktadır. Doğal gaz ayrıca yiyecek pişirmek, çamaşır yıkamak, şömine yakmak ve birtakım aydınlatma armatürlerine güç sağlamak için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Doğal Gazı Nerede Buluruz?

Sadece 10 ülke dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %80’ine haizdir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella, Nijerya ve Cezayir sırası ile altı ila onuncu sıralar olarak bu listenin en altında yer alıyor. İşte ilk beş:

1. Rusya

Dünya fosil yakıt rezervlerinin %19’undan birazcık fazlasına ev sahipliği yapan Rusya, dünya genelindeki toplam gaz rezervlerinin ortalama dörtte birine haizdir. Ülkenin organik gaz rezervlerinin yarısından fazlası Sibirya’da bulunmaktadır. Yamburg, Urengoy ve Medvezhye bölgenin mühim rezervlerinden üçüdür. Yine de Rusya’nın gaz rezervlerinin çoğu Yukarı Batı Sibirya’nın Nadym-Pur-Taz (NPT) bölgesinde yer almaktadır.

2. İran

Dünyanın en büyük ikinci naturel gaz rezervleri İran’a ilişkin bulunmasına rağmen, bu rezervlerin büyük bir bölümü geliştirilmemiştir. Ülkenin naturel gaz rezervlerinin %60’ından fazlası açık denizlerde bulunmaktadır. İran’ın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars’tır. Ülkedeki diğer mühim naturel gaz rezervleri Kuzey Pars, Kish ve Kangan’dır.

3. Katar

Katar dünyanın en büyük LNG tedarikçisi olarak üçüncü sırada yer almıştır. Ülkenin doğal gaz rezervleri Katar’ın kendisine eşit büyüklükte bir alanı kapsamaktadır. Ülkenin kabul edilen organik gaz üretim kaynağı olan Kuzey Sahası, dünyanın en büyük asosiye olmayan gaz sahasıdır.

4. Türkmenistan

Türkmenistan gaz rezervlerini geliştirmekte birtakım zorluklarla karşılaşsa da, bu Orta Asya ülkesi dünyanın dördüncü en büyük organik gaz rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. En eski ve en büyük gaz sahalarından biri Amu Derya havzasındaki Dauletabad Sahası’dır. Doğu bölgesinde yer alan Güney Yoloten bölgesi de önemli doğal gaz rezervleri içermektedir.

5. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika’deki doğal gaz üretiminin çoğunluğu Teksas’ta ve Meksika Körfezi çevresindedir. Doğal gaz içeren kilit bölgeler ABD Birleşik Devletleri’nin doğusundaki Marcellus Shale kaya formasyonu ve Teksas’taki Barnett Shale kaya formasyonunda yer almıştır. Şeyl oluşumları 30’dan fazla eyalette ortaya çıkarılmıştır. Amerika şu anda dünyanın en büyük doğal gaz tüketicisi ve en büyük naturel gaz üreticisidir.

Doğal Gaz Nasıl Ölçülür?Doğal Gaz Nedir?

Genel olarak organik gazı fit küp (cf) cinsinden ölçeriz. Ancak naturel gazdan ne kadar enerji üretildiğini hesaplarken ölçü birimi İngiliz ısı birimleridir (BTU). Bir pound suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece artırmak bir BTU’ya eşdeğerdir. Doğal gaz faturanızı okurken, doğal gaz tüketiminizin İngiliz sıcaklık birimi cinsinden listelendiğini göreceksiniz. Bir fit küp 1.027 İngiliz sıcaklık birimine eşittir.

Ne Kadar Doğal Gaz Kaldı?

Küresel enerji talebi sürekli artarken, naturel gaz da dahil olmak suretiyle fosil yakıtlar kabul edilen enerji deposu olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki bu kaynaklar, nüfus ve talepteki ciddi artış sebebiyle hızla tükenmektedir.
Doğal gazın tükenmesine o denli yakınız ki, düzenleyici tedbirlerin değiştirilmesi ve enerji verimliliğinin uygulanması kritik ehemmiyet taşıyor. Eğer bir değişiklik yapmazsak, bugünün evlatları yaşlanmadan önce naturel gaz arzımızı tüketmiş olacağız.

Mevcut naturel gaz üretim oranının aynı kaldığını varsayalım. Bu durumda geriye ancak 40 ila 52 senelik organik gaz rezervi kaldığını tahmin ediyoruz. Doğal gazdan daha azca petrol kaldığı için organik gaz kullanımımızı arttırmak zorunda kalabiliriz ki bu da bizi bu sürenin kısa sonuna yaklaştıracaktır.

Doğal Gaz Temiz Enerji Sayılır mı?

Her ne kadar doğal gaz en pak yanan fosil yakıt olarak kabul edilse ve bazıları tarafınca bir temiz enerji biçimi olarak görülse de, artık birçok şahıs doğal gazın “daha temiz” olsa da aslında pak bir enerji kaynağı olmadığını ifade ediyor. Doğal gaz yakıldığında Dünya atmosferine karbon emisyonları salmakta ve bilim insanları bu emisyonları çevresel sorunlarla ilişkilendirmektedir. Hava kirleticileri, kronik sağlık sorunları, iklim değişikliği, küresel ısınma, habitat tahribatı ve doğal afetlerin nedeni olarak bilinmektedir.

Doğal Gazın Korunmasına Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Alternatif bir kaynak olarak biyometan olarak da malum yenilenebilir naturel gaz (RNG), çöp atıklarından, çiftlik hayvanlarından ve öteki organik maddelerden anaerobik sindirim yoluyla üretilen bir yakıttır. Fosil bir yakıt değildir, ancak RNG kimyasal yapısı bakımından geleneksel organik gazla aynıdır. Bu benzerlik, dağıtım için naturel gazla aynı sistemi kullanmasına olanak tanır.

Kaynakça:
BBC

Yazar: Tuncay Bayraktar

kaynak: bilgiustam.com

Yorum yapın