İşletmelere EYT desteği belli olduHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki kredi desteklerine ilişik düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Nebati paketin ayrıntılarını açıkladı. Nebati’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tüm bankaların manevi derecelendirme sistemlerini dikkate alan standart bir derecelendirme sistematiği oluşturduk. Bu çerçevede firmaları; finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve güvence ihtiyaçlarına nazaran beş grup halinde sınıflandırıyoruz. Buna gore firmalarımızı en yükseği birinci grup, en düşüğü beşinci öbek olmak suretiyle beş öbek şeklinde değerlendirmeye doğal olarak tutuyoruz.

Önümüzdeki dönemde sistem kapsamında kullandırmak istediğimiz kefaletleri kredibilitesi olan ancak güvence yetersizliği bulunan üçüncü öbek ağırlıklı olmak suretiyle; ikinci ve dördüncü gruba kullandırmayı planlıyoruz.
Kredibilitesi oldukça yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi fazlaca düşük olan beşinci gruba ise mutlaka kullandırım yapmıyoruz. Bu doğrultuda kefalet imkanımızın yüzde 60’ını üçüncü grup, yüzde 30’unu ikinci öbek, yüzde 10’unu ise dördüncü grupta yer alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz.

“Kredilerin gaye dışı kulanımı engellenecek”

Kullandırılan kredilere ait bütün harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilmesi yardımıyla ödemelerin direkt satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Bu sistem yardımıyla satmaca takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin gaye dışı kullanımı mühim düzeyde engellenecek, iptal edilen faturalar takip edilebilecek ve aynı faturanın birden fazla krediye mevzu edilmesinin önüne geçilecek.

“Kara sıralama devreye girecek”

Sunduğumuz kredi ve kefalet imkanının gaye dışı kullanılması başta olmak suretiyle düzmece fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz katılımı ve bu kredi ile aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarında affetmiyoruz. Bu durumlar için kara liste uygulamasını hayata geçirdik. Daha aleni söylemek gerekirse, bu durumları tespit ettiğimiz firmaların Hazine Destekli Kefalet Sisteminden artık yararlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca fatura ile belgelendirme periyodunun düzgün işletilmemesi ve refinansman benzer biçimde durumlarda kredi verenlere de yaptırım uygulayacağız.

Asgari kefalet oranı yüzde 70

destek paketlerimizde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, kefalet oranını asgari yüzde 70 olarak uygulayacağız.

İşte kalem kalem kredi yardımcı paketleri

-35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerimizin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm durağan giderlerine yönelik finansman desteği sağlıyoruz. Böylece, firmalarımızın faaliyetlerini sıhhatli bir şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz.

-35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile vatanımızda bu alanda etkinlik gösteren başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

-20 milyar TL kefalet limitini sahip Yatırım – Proje Finansmanı Destek Paketi ile ülkemizde her alanda yatırımları destekleyerek sürdürülebilir üretimi arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalarımıza daha yüksek tutarlarda kredi imkanı sağlayarak kalifiye yatırım alanlarını güçlendirmeye kararlıyız.

-15 milyar TL kefalet limitini sahip İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer edinen yatırımları destekleyeceğiz.

25 Milyar liralık  EYT desteği

-25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

-10 milyar TL kefalet limitini sahip Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlayarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı veriyoruz.

Girişime 8 milyar  liralık destek

-4 milyar TL kefalet limitini sahip Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayarak yenilikçiliği ve yüksek teknoloji üretimini destekleyeceğiz.

-4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak etkinlik yayınlayan gerçek şahıs/tüzel şahıs işletme sahibi hanım girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekleyerek hanım girişimciliği ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız.

-7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirmiş olduğu riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmaları destekleyeceğiz.

-4 milyar TL kefalet limiti sahip Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, parlak zeka kent, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri benzer biçimde belirli alanlarla sınırı olan olmak suretiyle teknoloji firmalarımızı desteklemeyi öngörüyoruz.

-1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamasını sağlamayı hedefliyoruz. İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanmasına ilişik giderler, donanım desteği ve yazılım lisans giderlerine ilişik masrafları destekleyeceğiz.

Özel okullara 10 milyar liralık destek

-10 milyar TL kefalet limitini sahip Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte zorluk çeken özel okullara finansman desteği sağlayarak faaliyetlerini sıhhatli bir biçimde sürdürmelerine destek olacağız.

Konuta 30 milyarlık yardımcı

-20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden mesken arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine müsait maliyetli finansman imkanı sağlayacağız. Paket kapsamında yararlanıcılar projelerini Yeni Evim Programı kapsamında yapmayı taahhüt edecek. Aynı zamanda, bankayla projenin tamamlanmasına yönelik Garantörlük Sözleşmesi imzalayacak. Müteahhitleri, bu şartları sağlamaları halinde destekleyeceğiz.

10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/istek uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarımızı destekleyeceğiz.

kaynak – linehaber

Yorum yapın