genel ağ adreslerinde kullanılır örnek

genel ağ adreslerinde kullanılır örnek bilgi90’dan bulabilirsiniz

İki Nokta (:) İşareti ve Kullanıldığı Yerler

Eğik Çizgi, eğik çizgi işareti, eğik çizginin kullanıldığı yerler, kullanımı, özellikleri, noktalama işaretleri | Çokbilgi.com – Türkçe ve Edebiyat Güncesi

eğik çizgi, noktalama işaretleri1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur.
Örnek: Memleket isterim /Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun; /Olursa bir şikâyet ölümden olsun. (Cahit Sıtkı Tarancı).

– Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır, / Yağmur ya-ğar silahları ıslanır. / Bir gün olur deli gönül uslanır, / Yazık olsun telli doru şanına, / Eğil bir bak mor cepkenin kanma… (Türkü)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.
Örnek: Laleli Sokak, 5/10 Kavaklıdere/ANKARA

3. Bir yazıda sözcüğün her iki anlama da gelebileceğini vurgulamak için kullanılır.
Örnek: Diyelim bazılarını da analar babalar bağırlarına basmışlardı, ama, ortada dönen para /sızlık göz önündeydi.
(Nezihe Meriç)

4. Bir sözcüğün anlamının hangi bağlamda kullanıldığını netleştirmek için kullanılır.
Örnek: Edebiyatta/Şiirde Sembol kullanımı Öykü! Anlatı bütünlüğü (Kemal Özmen)

5. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.
Örnek: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.

6. İngilizce-Türkçe veya başka dillerden Türkçeye çeviri yapıldığında kullanılır.
Örnek: Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal ofFaculty ofLetters

7. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
Örnek: 18/11/1969, 15/IX/1994.

8. Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
Örnek: https://www.cokbilgi.com

9. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
Örnek: 70/2=35

“Noktalama İşaretleri“ sayfasına dön! «|

Yazı kaynağı : www.cokbilgi.com

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar ...

8. Sınıf Türkçe Akıllı Defter: Konu Anlatımlı ve Soru Çözümlü

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın