torununa bakan büyük annelere devlet desteği

torununa bakan büyük annelere devlet desteği bilgi90’dan bulabilirsiniz

Torununa bakan anneanne ve babaannelere devletten destek! İşte aylık maaş için yapmanız gerekenler…

Torununa bakan anneanne ve babaannelere devletten destek! İşte aylık maaş için yapmanız gerekenler…

Birçok anne, çocukları için güvenilir bir bakıcı bulmakta zorlanıyor. Torunlarını seven büyükanneler onlara en iyi şekilde bakmak istedikleri için ebeveynler de bu konuda kendi annelerinden destek istiyor. Tabii torun bakımı için gerekli olan zaman ve emek, birçok büyükanne için zorlayıcı olabilir. Ancak çalışan annelerin çocuklarına bakan büyükanneler artık torun bakım maaşı alabilecek. Peki, bu maaş nasıl alınır ve bu hizmetten kimler yararlanabilir? Torun bakım maaşı hakkında merak edilenler…

Torun Bakım Maaşından Kimler Yararlanabilir?

Torun bakım maaşı olarak bilinen Büyükanne Projesi’nden sadece büyükanneler faydalanabiliyor. Ancak hizmetten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar:

– Başvuracak kişi T.C. vatandaşı olmalı,

– Büyükanne torunuyla birlikte aynı ilde yaşamalı. Buna ek olarak çalışan anneyle çocuğu aynı evde ikamet ederken büyükanne farklı bir adreste oturmalı,

– Anne SGK kapsamında çalışıyor olmalı ve bakımı yapılacak olan çocuk muhakkak 3 yaşından küçük olmalı,

– Büyükannenin fiziksel veya ruhsal bir sorunu olmamalı. Bu nedenle eğer büyükanne 65 yaşını aşmışsa sağlık raporu alarak herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemeli,

– Annenin işvereniyle üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunmamalı,

– Proje pilot bölgelerde uygulandığı için aile İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde ikamet etmeli,

– Anne en az 1 yıl boyunca özel sektöre tabi ve sigortalı olarak çalışmalı,

– Destek boyunca anne çalışmaya devam etmeli,

– Aile çocukları için başka bir bakıcı tutmamış olmalı,

– Anne ve babanın kazandıkları toplam gelir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen üst sınırı geçmemeli,

– Anne en az 18 yaşında olmalıdır.

Torun Bakım Aylığı Ne Kadar?

Torun bakım aylığı en fazla bir yıl boyunca aylık olarak ödeniyor. Ödenen miktar aylık asgari ücretin %30’u tutarında olduğu için her sene değişiklik gösteriyor. Bebeklerin 3 yaşını doldurmaları veya 12 aylık sürenin tamamlanmasından sonra torun bakım aylığı ödemeleri durduruluyor. Ayrıca anne işten ayılırsa da büyükanneye ödenen maaş kesiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Büyükanne Projesi’ne başvuru yapmak için bazı belgeler gereklidir:

– Başvuru formu,

– Talepte bulunacak büyükannenin, annenin, babanın ve çocuğun kimlik belgeleri ile fotokopileri,

– Anneye ait nüfus kaydı,

– Çalışan annenin çalıştığı yerden aldığı imzalı belge,

– Büyükannenin sağlık raporu,

– Annenin SGK dökümleri,

– Anne ve babanın net gelir durumlarını gösteren belge,

– Annenin çalıştığı yere ait ticari sicil gazetesi örneği,

– İkametgâh belgeleri,

– Büyükannenin gelirini gösteren belge.

Bu belgeler toplandıktan sonra SGK’ye evraklar teslim edilir. İncelemeden sonra başvuru onaylanırsa büyükanneye yapılacak aylık ödeme başlatılır.

Yazı kaynağı : www.dunya.com

Kendi torunuma kendim bakarım diyen büyük annelere devlet desteği! Her ay maaş gibi 5100 TL alacaklar: Bu şarta dikkat

1,2,3,4 torun bakanlara 2.500 TL ödeme! SGK’dan anneannelere, babaannelere yatacak! Aile Bakanlığı duyurdu! PTT’den nakit çekin… – Galeri – Takvim

1,2,3,4 torun bakanlara 2.500 TL ödeme! SGK’dan anneannelere, babaannelere yatacak! Aile Bakanlığı duyurdu! PTT’den nakit çekin... - Galeri - Takvim

TORUN BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Torun bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. SSK tarafından gerçekleştirilen torun bakım maaşı için belirtilen şartlara uyulması gerekiyor. Torun bakım paraları ise en fazla 12 ay boyunca aylık 425 TL olarak ödemesi gerçekleşiyor.

Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

Torununa Bakan B�y�kanneye 425 Lira Destek – Memurlar.Net

Torununa Bakan B�y�kanneye 425 Lira Destek - Memurlar.Net

Bir s�redir h�k�metin ve i� d�nyas�n�n g�ndeminde olan ‘b�y�kanne projesinin’
detaylar� k�sa s�re �nce belli olmu�tu. Proje, �stanbul ve Bursa illerinde,
se�ilecek 5 bin aileden pilot uygulama olarak ba�l�yor. �al��an annelerin
�ocuklar�na bakacak olan b�y�kanneler, 65 ya��ndan b�y�k olmayacak. Uygulama
kapsam�nda da b�y�kannelere asgari �cretin y�zde 30’u olan 425 lira �denecek.

Pilot uygulama i�in �stanbul ve Bursa illeri se�ildi; bunlar�n yan�na Kayseri,
Denizli
gibi 3 �ehir daha eklenerek, il say�s�n�n 5 olacak.

�UBAT SONUNA KADAR TALEP TOPLANACAK

Bakan M�ezzino�lu, ge�ti�imiz g�nlerde yapt��� a��klamada “�ubat sonuna
kadar talep al�p, mart ay�nda projeyi ba�lataca��z
. �ocu�a bakacak b�y�kannenin
emekli olmas� ya da olmamas�, emekli maa�� almas� ya da almamas� �nemli de�il.
B�y�kannenin ekonomik ko�ullar� g�ndem d���. �nemli olan, b�y�kannenin sa�l�k
sorunun olmamas�. Bu haktan yararlanacak olan annenin ise asgari �cretin 2 mislinden
fazla �cret alm�yor olmas� da gerekiyor. B�y�kannelere �denecek �cret ise asgari
�cretin y�zde 30’u olacak. Pilot uygulama sa�l�kl� olursa, b�y�kanneye ya� s�n�rlamas�
getirece�iz; o da, 65 ya�. Ama kesin de�il” demi�ti.

Pilot uygulaman�n yap�laca�� illerde ya�ay�p �artlar� ta��yanlar, bu ay ba�vurular�n�
yapabilecek. Bu ba�vurular incelenerek 7 bin aile belirlenecek. Mart
ay�nda da uygulama ba�layacak. Uygulama kapsam�nda torun bakan anneanne ya da
babaanneler 1 y�l boyunca ayl�k 425 lira maa� alabilecek. Hem anne �al��ma hayat�ndan
kopmayacak hem de b�y�kanne maa�� yoluyla aileye ek bir destek sa�lanm�� olacak.

B�Y�KANNE EMEKL�YSE DE MAA� ALAB�LECEK

Uygulamada b�y�kannenin gelir durumuna bak�lmayacak. Ancak annenin maa��n�n
asgari �cretin 2 kat�n� a�mamas� gerekecek. B�y�kanneye ya� �art� ve sa�l�k
raporu gibi �artlar getirilmesi de g�ndemde bulunuyor.

Yazı kaynağı : www.memurlar.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın