TMSF’den yönetmelik değişikliği ve satış ilanı

TMSF’den yönetmelik değişikliği ve satış ilanıTasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte bazı değişikliklere gidilirken, Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden açılan bütünlüğün satışına karar verildi.

TMSF’nin bugünkü Resmi Gazete’de piyasaya sürülen yönetmeliğine gore, söz konusu yönetmeliğin amaç ve kapsamını belirten 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer edinen “tutum mevduatı ve reel kişilere ilişik” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin “Sigortanın kapsam ve ücreti”nı düzenleyen 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “reel kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi haricinde ticari işlemlere konu olmayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişik olanlar haricindeki” olarak, aynı fıkrada yer alan “her bir reel kişi için” ibaresi “her bir şahıs için” olarak ve aynı fıkranın (a) bendinde yer edinen “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak güncellendi.

Yönetmeliğin “Sigortaya doğal olarak olmayan mevduat ve katılım fonu”nu düzenleyen 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki değişiklik şu şekilde:

“a) İlgili kredi kuruluşunun başat ortakları yahut kalifiye pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, reel şahıs başat ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar. B) İlgili kredi kuruluşunun idare veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yada beraber kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile öteki hesaplar.”

Söz konusu yönetmeliğin “Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili” olan başlığı “Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili” olarak, 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “tutum mevduatı” ibareleri “mevduat” olarak değiştirildi.

Bazı maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin tamamı yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

“Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışı

TMSF’nin bugünkü Resmi Gazete’de “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satış ilanı da yer aldı. Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden açılan bütünlüğün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 3 milyon 640 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve aleni artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 20 Eylül 2022’de saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

kaynak: ekonomist.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın