"Perili Köşk” dudak uçuklatan fiyata satıldı

”Perili Köşk” dudak uçuklatan fiyata satıldıAnadolu 1 No’lu Mezat Salonu’nda gerçekleşen satışa ancak alacaklı İş Bankası katıldı. Geçtiğimiz Mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkan köşk, bugün Anadolu 1 No’lu Mezat Salonu’nda meydana getirilen aleni artırma usulüyle satıldı. 116 yıllık tarihe haiz Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon 363 bin 500 liralık öneri veren İş Bankasına satıldı. Satışın gerçekleşmesinin ardından, Ragıp Paşa Köşkü’nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü itiraz yapılacağı öğrenildi.

Mahkeme kararında, mülk sahibi hakkındaki başlatılan icra takip edeni sebebiyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi tarafınca satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir emekleri çerçevesinde; zamanı binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve nebat türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş, bu doğrultuda 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın