Nubia Piramitleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler – Dünyadan İlginç Haberler

Piramitler yani binlerce yıl öncesinin gizemli kral mezarları, bugün dahi milyonlarca insanda hayranlık uyandırmaya, yakından görenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Bununla birlikte piramitler söz konusu olduğu zaman, pek çok kişinin aklına Mısır’daki Gize piramitleri geliyor. Evet, Antik Mısır’ın en görkemli mirasına ev sahipliği yapan Mısır’ın, piramitlerle özdeşleşmesi oldukça doğal. Ancak söz konusu piramitler olduğu zaman, dünya üzerinde Mısır’dan çok daha bereketli toprakların olduğunu söylemekte fayda var. Sudan’ın kuzey bölümündeki Nubia Çölü, Nubia Piramitleri olarak isimlendirilen 200’den fazla piramide ev sahipliği yapıyor.

Üstelik bu piramitlerden bazılarının, Antik Mısır’daki piramitlerden yüzlerce yıl önce inşa edildiği düşünülüyor. Ancak tarihi açıdan büyük bir öneme sahip bu yapıların, -Mısır’daki benzerlerinin popülerliği de göz önünde bulundurulduğunda- hak ettiği değeri gördüğünü söylemek hayli zor. Peki ama neden? İşte Nubia Piramitleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Nubia Piramitleri Mısır’daki Aswan ile Sudan’daki Hartum arasındaki alana karşılık gelen Nubia bölgesindeki çöllerde yer alıyor

Sudan’ın bu geniş çöl topraklarında 250’den fazla piramit inşa edildiği biliniyor.

Nubia Piramitleri, milattan önce 700 ila milattan sonra 350 yılları arasında inşa edildi

 Tıpkı Antik Mısır’da olduğu gibi Sudan’daki bu eşsiz yapılar da “kral mezarı” olarak kullanıyordu.

Bugünkü Sudan toprakları, günümüzden binlerce yıl önce “Kuş Krallığı” tarafından idare ediliyordu

İşte Nubia Piramitleri de bu krallıktan günümüze ulaşan tarihi yapılardan biri. Bazı anlatılara göre milattan önce 750 civarında, 24. Mısır hanedanının düşüşünden sonra, Kuş Krallığı bölgeyi ele geçirdi. Nubia kralı Alara, bugün Sudan olarak bilinen yerde hüküm sürdü. Piramitlerin ilki ise milattan önce 700 yılında yapıldı…

Kuş Krallığı’nın kısa sürede genişlemesi ve zenginleşmesi Sudan’daki piramit sayısının artmasına neden oldu

Kuş Krallığı milattan sonra 330 yılında Aksum Krallığı’na yenilip, tarihin tozlu sayfalarına karışana dek, Sudan’ın çöl bölgelerine piramit inşa etmeyi sürdürdü…

Nubia Piramitleri hakkındaki akademik çalışmalar ancak 1800’lerin ortalarında başladı

nubia piramitleri

1800’lerin ortalarından önce çok sayıda antik piramit yağmacıların, hırsızların ve hazine avcılarının insafına terk edilmiş vaziyetteydi. Öyle ki 1830’larda Giuseppe Ferlini isimli İtalyan bir kaşif içerisinde saklı hazineleri bulmak için piramitlerden 40 tanesinin tepesini parçalamıştı…

Yıllar süren yağma ve talanın ardından, Nubia Piramitleri neredeyse tamamen boşaltıldı

Bu nedenle yapıların içerisinde kayda değer tarihi eserlere rastlanmadı. Ancak bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucunda Nubia Piramitleri hakkında oldukça ilginç bazı şeyler keşfetmeyi başardılar.

Nubia Piramitleri, Mısır’daki piramitlerle kıyaslandığında, son derece ilginç ve farklı bazı özelliklere sahip

Örneğin Sudan çöllerinde inşa edilen bu piramitlerin Mısır’daki benzerlerine kıyasla çok daha küçük tabanları vardı. Ayrıca kenarları, Mısır’dakilerden çok daha dik. Bununla birlikte iki ülkedeki piramitler arasında son derece ilginç başka farklılıklar da var.

Mısır’daki piramitlerde mezar odaları piramitlerin içerisinde yer alıyor

nubia piramitleri

Oysa Nubia Piramitleri, Mısır’daki piramitlerden bu anlamda da oldukça farklı. Çünkü Sudan’daki yapılarda mezar odaları, piramitlerin içerisinde değil, altında bulunuyor. Yani birbirlerine oldukça yakın coğrafyalarda ve benzer amaçlar için inşa edilseler de Sudan’ın piramitleri, Mısır’daki piramitlerden önemli farklarla ayrılıyor.

Nubia Piramitleri de Mısır’daki benzerleri kadar etkileyici ve oldukça köklü bir tarihe sahip. Ancak bu görkemli yapılardan haberdar olan insan sayısı son derece az

nubia piramitleri

Peki ama neden? Elbette bu durumun birkaç farklı sebebi var. İlki, Sudan’ın bölgeyi ve piramitleri tüm dünyaya tanıtacak araçlardan ve kaynaklardan yoksun olması. Yani bölgedeki turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik herhangi bir faaliyet yürütüldüğünü söylemek hayli zor.

Sudan, uzun yıllardır kanlı bir iç savaşa sahne oluyor, piramitlerin dünya genelinde hak ettiği değeri görmemesinin sebeplerinden biri de bu

nubia piramitleri

Sudan,1955’te başlayıp 1972’de sona eren, sonra 1983’te başlayıp 2005’te sonlanan ve son olarak 2013’ten 2020’ye dek süren bir “iç savaşların ülkesi.” Bu nedenle çok sayıda ülke, bugün dahi Sudan’ı seyahat edilmesi riskli ülkeler arasında gösteriyor. Buna bağlı olarak Mısır, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Gize Piramitleri sayesinde önemli bir turizm geliri ederken, Sudan, Nubia bölgesini geliştirmek ve tanıtmak için kullanabileceği önemli bir ekonomik kaynaktan mahrum kalıyor.

Nubia Piramitleri, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

nubia piramitleri

Turizm gelirleri ve sürdürülebilir finans kaynakları olmadan Sudan hükümetinin Nubia Piramitleri’ni tek parça halinde koruyabilmesi ne yazık ki mümkün görünmüyor. Buna karşın bölgede ciddi şekilde hissedilen iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, kum fırtınaları ve başka doğal olaylar, piramitlere onarılamaz şekilde zarar veriyor.

Kaynak: 1

kaynak: listelist, sozcu

Similar Posts

Bir cevap yazın