defter berat yükleme tarihleri 2023

defter berat yükleme tarihleri 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

2023 yılı e-Defter yükleme tercihi için son tarih 31 Ocak

Yazı: Yalçın Tercan, İdea Teknoloji Çözümleri

Mükellefler e-Defter berat dosyalarının yüklenmesiyle ilgili aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihlerini 31 Ocak 2023’e kadar yapılabilir.

Bilindiği gibi 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümü doğrultusunda aylık dönemler için oluşturulacak e-defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti.

01/01/2023 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden;

Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;

Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmak için tıklayınız.

Yazı kaynağı : vergiteknolojileri.com.tr

E-defter Gönderme Süreleri (2023)

E-defter Gönderme Süreleri (2023)

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda; geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen Mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi Dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31.01.2023 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2023/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31.01.2023 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2023 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

Yazı kaynağı : www.bdturkey.com

Mali Rehberim

Mali Rehberim

E Berat yükleme tarihleri konusuna değinmeden önce e-berat nedir konusuna değinelim; 

E-Berat Nedir?

E-fatura uygulamasına geçen ve TTK’nın 397.maddesin 4.fıkrası uyarınca denetime tabi şirketler e-defter kullanmaktadır ve bu şirketler; yevmiye ile defteri kebiri elektronik ortamda tutarak bunlara ait beratları en az 10 yıl saklayıp belirlenen süreler içinde yine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

01.07.2022 Tarihin de e-fatura uygulamasına geçen mükellefler; 01.01.2023 den itibaren e-defter tutamak zorundadır.

E-Faturaya geçiş şartlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mali Mühür

E-defterlerin yüklenebilmesi için mali mühüre ihtiyaç vardır. Mali mühürler 3 yılda bir yenilenmelidir. Sertifika zamanı bitimine 3 ay kala Kamu-Sm uzantılı bir mail adresinden hatırlatma maili gelir. Mali mühürün geçerliliğini yitirmesi ve yenilenmemesi sebebiyle e-defterlerin gönderilmemesi sonucu oluşacak olumsuz durumdan mükellef sorumludur ve bu durumdan kaynaklanan olumsuzluğu gidermek için ek süre verilmez.

Mali mührü edinme süreci için bağlantıya tıklayınız.

Yazı kaynağı : malirehberim.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın