İkinci çeyrek işsizlik sayıları belli oldu

İkinci çeyrek işsizlik sayıları belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna gore, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha yukarı yaşlarındaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe nazaran 43 bin şahıs azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe nazaran 765 bin şahıs artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam payı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu. Bu nispet erkeklerde yüzde 65,3 iken hanımlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma payı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı ikinci çeyreğinde bundan önceki çeyreğe göre 722 bin şahıs artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma payı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik payı yüzde 20,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bundan önceki çeyreğe nazaran 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik payı; erkeklerde yüzde 17,1, kadınlarda ise yüzde 26,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 56,1’i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe bakılırsa ziraat sektöründe 113 bin şahıs, endüstri sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin şahıs, hizmet sektöründe 393 bin şahıs arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarım, yüzde 22’si endüstri, yüzde 5,9’u inşaat, yüzde 56,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık yaklaşık fiili çalışma süresi 44,4 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık yaklaşık fiili emek harcama süresi 2022 yılı ikinci çeyreğinde bundan önceki çeyreğe gore 0,5 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü payı yüzde 21,3 oldu

Zamana bağlı noksan istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü payı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe bakılırsa 0,9 puanlık azalış yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik payı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik payı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

kaynak: linehaber.com.tr

Similar Posts

Bir cevap yazın