furkan suresi 74. ayet ne için okunur

furkan suresi 74. ayet ne için okunur bilgi90’dan bulabilirsiniz

Furkan suresi 74. ayet tefsiri ve meali nedir? Furkan suresi 74. ayeti okunuşu ve anlamı

Furkan suresi 74. ayet tefsiri ve meali nedir? Furkan suresi 74. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 25. suresi olan Furkan suresi, toplam 77 ayetten oluşur. Mekke döneminde inen bir sure olarak karşımıza çıkar. Ancak bu surenin yalnızca 68-70. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Surenin temelde anlattığı şey ise Hz. Muhammed’in yaşadığı tebliğ ve bu sırada karşılaştığı zorluklardır. 74. ayette ise halk arasında kısmet duası olarak da adlandırılır. Hayırlı bir aile, eş ve çocukları anlatan bir suredir. Bu yüzden tüm bunları isteyen kişilerin sık sık okuması tavsiye edilmektedir.

Furkan suresi 74. ayet nasıl okunur?

Furkan suresinin 74. ayeti oldukça kısadır ve kolay bir şekilde ezberlenebilir. Bunun için Furkan suresi 74. ayet okunuşu nasıl olmalı bilmek gerekir. Arapça ve Türkçe okunuşu farklıdır. Furkan suresi 74 ayet Arapça olarak şu şekilde okunur:

furkan

Furkan suresi 74 ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

Furkan suresi 74. ayet ne anlama gelir?

Furkan suresi 74. ayet anlamı, bu sureyi araştıran kişiler tarafından araştırılmaktadır. Özellikle pek çok erkek çocuğa isim verirken akla gelen bu surenin anlamı önemlidir. Furkan 74 ayet Türkçesi temelde aile, eş ve çocukları anlatır. Tam anlamı ise şöyledir:

Furkan suresi 74. ayet tefsiri nedir?

Furkan suresi, önemli bir sure olarak sıkça okunur ve tefsiri de oldukça faydalı bilgiler içerir. 74. ayet ise pek çok kişinin ilgisini çeken ve bu kişilerin gerekli durumlarda okuduğu bir ayettir. Furkan suresinin tefsiri şu şekildedir:

Müfessirler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet” duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir.

Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde “Rahmân’ın has kul­ları”nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur’an’ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir. 74. âyetin, “Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap” şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir. Müminin hedefi, öncelikle ruh dünyasını Allah’ın iradesine uygun inançlarla, doğru düşünceler ve güzel duygularla, ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Bu şekilde iç dünyasını zenginleştiren insan, eylemlerini de Allah’a saygı ve O’nun huzurunda bulunduğu bilinci ve sorumluluğu içinde gerçekleştirme çabası içinde olur. Asıl dindarlık da budur; bunun dışındaki dindarlık gösterileri ise nifaktır, riyâdır veya boş slogandır. İşte belirtilen anlamdaki gerçek dindarlığın Kur’an’daki adı takvâdır. Buna göre âyet, her müminin önüne takvâda, yani gerçek anlamdaki dindarlıkta en ileride, önde ve örnek olma şeklinde yüksek bir hedef koymaktadır. (Kaynak: Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 141)

Furkan suresi 74 ayet fazileti nedir?

Furkan suresi 74. ayet faziletleri kişiler için çok önemli ve yararlıdır. Bu yüzden merak edilir. Bu surenin 74. ayetinin faziletleri ve sırları şu şekilde sıralanabilir:

Furkan suresi 74 ayet kaç defa okunmalı?

Furkan 74 ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Hayırlı bir kısmet ve eş için bu surenin 74. ayetini her namazdan sonra 3 defa okumak gerekir. Ayrıca her gün 21 ya da 41 defa da okunabilir. Hayırlı bir evlat sahibi olmak için ise önce 2 rekat namaz kılmak, namaz bitince 7 ya da 100 defa salavat getirmek ve hayırlı bir evlat sahibi olmak için niyet etmek gerekir. Sonrasında Furkan suresinin 74. ayeti 41 defa okunmalı ve bu duaya 41 gün boyunca devam edilmelidir.

Furkan suresinin 74 ayeti niçin okunur?

Furkan suresi 74. ayet meal olarak incelendiğinde çok önemli dualar içerdiği görülebilir. Bu yüzden de gün içinde çeşitli nedenlerden dolayı okunması gerekir. Örneğin; sürekli yapılan bir yanlıştan kurtulmak isteyen kişi bir türlü bundan kurtulamıyorsa bu sureyi okumalıdır. Ayrıca mutlu bir evlilik için de Furkan suresi 74. ayetinin okunması gerektiği söylenir.

Yazı kaynağı : www.mynet.com

Furkân Suresi 74-76. Ayet Tefsiri – Diyanet İşleri BaşKanlığı

Müfessirler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet” duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir.

Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde “Rahmân’ın has kul­ları”nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur’an’ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir. 74. âyetin, “Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap” şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir. Müminin hedefi, öncelikle ruh dünyasını Allah’ın iradesine uygun inançlarla, doğru düşünceler ve güzel duygularla, ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Bu şekilde iç dünyasını zenginleştiren insan, eylemlerini de Allah’a saygı ve O’nun huzurunda bulunduğu bilinci ve sorumluluğu içinde gerçekleştirme çabası içinde olur. Asıl dindarlık da budur; bunun dışındaki dindarlık gösterileri ise nifaktır, riyâdır veya boş slogandır. İşte belirtilen anlamdaki gerçek dindarlığın Kur’an’daki adı takvâdır. Buna göre âyet, her müminin önüne takvâda, yani gerçek anlamdaki dindarlıkta en ileride, önde ve örnek olma şeklinde yüksek bir hedef koymaktadır.

Yazı kaynağı : kuran.diyanet.gov.tr

Furkan Suresi faziletleri nelerdir? Furkan Suresi 74. Ayeti…

Furkan Suresi faziletleri nelerdir? Furkan Suresi 74. Ayeti...

Furkan Suresi, Kuran-ı Kerim’in 358. sayfasında yer alır ve toplamda 77 ayet-i kerimden meydana gelmektedir. İman etmeyenlerin Kuran-ı Kerim için masal kitabı demeleri üzerine o kişilerin büyük bir gaflette olduğunu anlatır. Furkan Suresi 74. ayet-i kerim, mutlu evliliklerin sırları olarak bol bol okunması için tavsiye edilir. 

Münafikun Suresi okunuşu ve anlamı! Münafikun Suresinin fazileti

İşlediği günahlardan pişman olup tövbe edenlerin tövbelerinin Allah katında kabul edildiği rivayet edilir. 

Sürekli yapılan yanlış bir davranıştan kurtulmak istenildiği halde kurtulunamıyorsa Furkan Suresinin düzenli olarak okunması tavsiye edilir. 

Cehennem azabından korunmak için her gün Furkan Suresinin okunması okunmalıdır. 

Mutlu bir evlilik için Furkan Suresi 74. ayetinin okunması tavsiye edilir. 

Furkan Suresi Okunuşu

1.Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra

2.Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey’in fe kadderahu takdira

3.Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey’ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef’av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura

4.Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura

5.Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla

6.Kul enzelehüllezı ya’lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma

7.Ve kalu mali hazer rasuli ye’külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra

8.Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye’külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura

9.Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy’une sebıla

10.Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec’al leke kusura

11.Bel kezzebu bis saati ve a’tedna li men kezzebe bis saati seıyra

12.İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra

13.Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura

14.La ted’ul yevme süburav vahıdev ved’u süburan kesıra

15.Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra

16.Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va’dem mes’ula

17.Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya’büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl

18.Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta’tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura

19.Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy’une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra

20.Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye’külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba’daküm li ba’dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra

21.Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra

22.Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura

23.Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura

24.Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla

25.Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla

26.Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra

27.Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla

28.Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla

29.Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula

30.Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur’ane mehcura

31.Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra

32.Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla

33.Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsıra

34.Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla

35.Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra

36.Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra

37.Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben elıma

38.Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra

39.Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra

40.Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura

41.Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula

42.İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla

43.E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla

44.Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla

45.E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla

46.Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra

47.Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura

48.Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura

49.Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra

50.Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura

51.Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin nezıra

52.Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra

53.Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

54.Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra

55.Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra

56.Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

57.Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla

58.Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra

59.Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el bihı habıra

60.Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura

61.Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra

62.Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura

63.Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama

64.Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama

65.Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram

66.İnneha saet müstekarrav ve mükama

67.Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)

68.Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef’al zalike yelka esama

69.Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana

70.İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma

71.Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba

72.Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram

73.Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana

74.Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

75.Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam

76.Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama

77.Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

1.Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir.

2.O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

3.(İnkar edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.

4.İnkar edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

5.”(Bu Kur’an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler.

6.(Ey Muhammed!), De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

7.Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!”

8.”Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya! “Zalimler (inananlara): “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler.

9.(Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

10.Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.

11.Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.

12.Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.

13.Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler

14.(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, bir çok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)

15.De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen ebedilik cenneti mi?” Orası onlar için bir mükafaat ve varılacak bir yerdir.

16.Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, (yerine getirilmesi) istenen bir va’didir.

17.Rabbinin, onları ve Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve (taptıklarına), “Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar” diyeceği günü hatırla.

18.Onlar, “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular” derler.

19.(İlah edindikleriniz) söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız.

20.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.

21.Bize kavuşacaklarını ummayanlar, “Bize melekler indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!” dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

22.Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız” diyecekler.

23.Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.

24.O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

25.O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

26.O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır.

27.O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!”

28.”Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”

29.”Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.”

30.Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey haline getirdi” dedi.

31.Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

32.İnkar edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler. Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.

33.Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

34.Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

35.Andolsun, Biz, Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve kardeşi Hârûn’u da ona yardımcı kıldık.

36.Onlara, “Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik.

37.Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

38.Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.

39.Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.

40.Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

41, 42.Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. “Allah’ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz, ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler.) Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

43.Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

44.Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

45.Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

46.Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

47.O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.

48, 49.O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

50.Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.

51.Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

52.Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.

53.O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.

54.O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

55.Onlar, Allah’ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.

56.Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

57.De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”

58.Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

59.Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a4 kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!

60.Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.

61.Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.

62.O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.

63.Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.

64.Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.

65.Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”

66.”Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

67.Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

68.Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

69.Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.

70.Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

71.Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

72.Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.

73.Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.

74.Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

75.İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.

76.Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!

77.(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”

Yazı kaynağı : www.haber7.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın