yatsı namazında sadece farz kılınır mı

yatsı namazında sadece farz kılınır mı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Yatsı namazının sadece farzını kılıp, ardından hemen vitir namazını kılmanın sakıncası var mı?

Yatsı namazının sadece farzını kılıp, ardından hemen vitir namazını kılmanın sakıncası var mı?

Değerli kardeşimiz,

Bu şekilde kılmak caizdir. Bununla beraber mazeret olmadan namazların sünnetlerini terketmek mekruhtur. Bu bakımdan vakit varsa son sünneti kılmayı ihmal etmemek gerekir.

Sünnet-i müekkede, Hz. Peygamber (s.a.s)’in devamlı olarak işleyip nadiren terkettiği; farz ve vacib olmayan amelleri. Buna sünnet-i hüdâ adı da verilir (Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta’rifât, Beyrut 1403/1983, s. 122; Damad, Mecme’ul-enhur, İstanbul 1328, I, 12; İbn Abidin, Reddü’l Muhtar Kahire 1272-1324, I, 70). Fukahâ’dan bazıları ise sünnet-i müekkedeyi Hz. Peygamber (s.a.s)’in terketmeksizin yaptığı ameller olarak anlamışlardır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Kahire 1311, I, 17-18). Sünnet-i müekkedeleri yerine getirme dini hayatı kemale erdirmeyi ifade eder. (Seyyid Şerif el-Cürcânî, a.g.e., s. 122). Zira bu tür sünnetler farz ibadetlerde yapılması ihtimal dahilinde olan kusurları telâfi için meşru kılınmışlardır (İbn Âbidîn, a.g.e., I, 191).

Hz. Peygamber (s.a.s) “Sünnetimi terkeden şefaatime nail olamaz” buyurmuştur. Buna göre sünnet-i müekkedeleri terketmek mekruhdur ve Hz. Peygamber (s.a.s)’in şefaatinden mahrum kalma neticesini doğurur. Ancak buradaki terkten maksat özürsüz olarak sünnet olan fiili işlememekte ısrar etmektir. Mesela bir kimsenin abdest azalarını bir defa yıkamakla yetinip bunu âdet haline getirmesi böyledir. (İbn Abidin, a.g.e., I, 70-71). Sünnet-i müekkedeleri yerine getiren kişi ise sevap kazanır. (Cürcânî, a.ge., s. 122). Mesela sabah namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından önce dört rekat, sonra iki rekat, akşam namazının farzından sonraki iki rekat ile yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namazlar sünnet-i müekkedeye örnektir. [el-Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul 1987, 465; Alaüddin el-Haskefî, ed-Dürrül-Müntekâ (Mecma’ul-enhur kenarında) I,130].

Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s) günde belirtilen bu on iki rekat sünneti kılmaya devam eden kişiye Allah Teala’nın cennette bir köşk bina edeceğini haber vermektedir. (Tirmizî, Salât, 189; Nesâî, Kıyâmül-leyl, 66; İbn Mâce, İkâmet, 100). Ayrıca cemaatle namaz kılmak da sünnet-i müekkededir. Özürsüz olarak cemaati terketmeyi Hz. Peygamber (s.a.s)’in hoş karşılamadığı nakledilmiştir (el-Mevsılî, a.g.e., I, 57; Damad a.g.e., I,107). Bunlardan başka necaset olduğu zannedilen ellerin yıkanması (İbn Abidin, a.g.e., I, 75). Abdest alırken misvak kullanmak (a.g.e., I, 77); yine abdest alırken ağız ve burnu iyice yıkamak (a.g.e., I, 79); Parmakları hilallemek (a.g.e., I, 80); Abdest alırken, abdest azalarını üç defa yıkamak (a.g.e., I, 80); Ezanı yüksekçe bir yerde okumak (a.g.e., I, 75-80, 257) sünnet-i müekkede’nin örneklerindendir.

Kaynak: Şamil İslam Ans., Saffet KÖSE

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Yatsı namazının sadece farzını kılıp ardından direk olarak vitr namazını kılmanın bir sakıncası var mı?

Yatsı namazının sadece farzını kılıp ardından direk olarak vitr namazını kılmanın bir sakıncası var mı?

Değerli kardeşimiz,

Bu konu, cevap ve yorumlarıyla taşınmıştır, okumak için tıklayınız…

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı Diyanet bilgileri!

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı Diyanet bilgileri!

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı Diyanet bilgileri!

Yatsı namazı kılınışı hakkında eksik bilgilerini tamamlamak isteyenler, kadın ve erkek için akşam namazı nasıl kılınır sorusuyla araştırma yapıyor. Akşam namazı kılınışı ile ilgili detaylar için Diyanet tarafından yayınlanan bilgileri inceleniyor. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet’e göre yatsı namazı kılınışı…

Namaz kılmak, İslam dininin ikinci şartıdır ve farz olarak buyrulmuştur. Allah’tan bağışlanma dilemek, yalvarmak ve eğilmek anlamına gelmektedir. Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden birisidir.  Müslüman alemi için namaz ibadetinin önemi ve kıymeti ne kadar büyükse, yatsı namazının kılınışı da bir o kadar mühimdir. Gün içinde kılınan vakit namazlarının sonuncusu olma hasebiyle yatsı namazı önemi ve kıymeti büyük ibadetlerden biridir. Belirli bir yaşa gelerek ergenlik çağına girmiş olan Müslümanların namaz kılmaları farz ibadetidir. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet’e göre yatsı namazı kılınışı..

Yatsı namazını kılmaya başlamadan önce yerine getirmeniz gereken şartlar bulunmaktadır. Bunlar namazın dışındaki şartlar olarak ifade edilir ve 6 tanedir. Hadesten taharet, Necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ile niyettir. Hadesten taharet, namaz öncesinde abdest alınması gerektiğini belirtir. Necasetten taharet, bedeninizin, kıyafetlerinizin ve namazı kılacağınız ortamın temiz olması gerektiği manasına gelir. Setr-i Avret, namaz kılan kişinin dinen örtülmesi gereken yerlerinin örtülü olması gerektiğidir. İstikbali kıble, namazda yönünüzü kıbleye gelecek şekilde dönmeniz gerektiğini ifade eder. Vakit, kılınacak olan namazın vaktinin girmiş olması gerektiğini ifade eder. Niyet ise namaz kılarken niyet etmenizi gerektiren bir şarttır. 

Namazın içinden olan şartlar ise; İftitah tekbiri, Kıyam, Kıraat, Rükû, Secde ve Ka‘de-i ahîre olmak üzere yine 6 tanedir. İftitah tekbiri, kişinin namaza başlarken “Allahü Ekber” diyerek tekbir getirmesi gerektiğini belirtir. Kıyam, ayakta durma anlamına gelmektedir ve namazın rükunlarından birisidir. Kıraat, namazda kuran-ı kerim den bir parça okunması gerektiğini ifade eden terimdir. Rükû, namazda eğilmek anlamına gelir.

Secde, namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmaklarının yere tam olarak değmesini ifade eder. Ka‘de-i ahîre ise son oturuş anlamına gelmektedir. Yatsı namazı kılınmadan önce ilk olarak namazın dışındaki farzları yerine getirilmelidir. Sonrasında seccadenizi kıbleye yönelterek niyet etmeniz gerekir. Yatsı namazını kılacağınız zaman ilk olarak ilk sünnet kılınır sonrasında yatsı namazının farzı, son sünnet ve vitr namazı kılınır.

YATSI NAMAZI KILINIŞI: YATSI NAMAZI NASIL KILINIR? 

1. Rekat (Farz)

Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur. 

Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur. 

Allahü Ekber denilir ve Rüku’ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir. Sonrasında Rüku’dan doğrularak kalkarken “Semi Allahulimen Hamide” denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd” denir. 

Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. 

2. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. “Allah’u Ekber” diyerek rüku’ya gidilir. Rüku’da üç kere “Subhane Rabbiyel Azim” denir. Rüku’dan kalkılırken “Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd” denir. “Allah’u Ekber” denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” diyerek oturulur. Sonra “Allah’u Ekber” diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. “Allah’u Ekber” denir ve kıyama geçilir. 

3. Rekat (Farz)

Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. “Allah’u Ekber” diyerek rüku’ya gidilir ve üç kere “Subhane Rabbiyel Azim” denir. Rüku’dan kalkarken “Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd” denir. “Allah’u Ekber” denilerek secdeye gidilir ve üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Oturulur ve “Allah’u Ekber” denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” diyerek ayağa kalkılır.

4. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. “Allah’u Ekber” diyerek rüku’ya gidilir. Rüku’da üç kere “Subhane Rabbiyel Azim” denir. Rüku’dan kalkarken “Semi Allahulimen Hamide denir ve tam olarak doğrulduğunuz zaman Rabbena lekel Hamd” denir. “Allah’u Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” diyerek oturulur ve sonra tekrar “Allah’u Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir ve “Allah’u Ekber” diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. Ardından Salli ve Barik duaları okunur. Son olarak Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir. 

FARZ NAMAZI VE SÜNNET NAMAZLARI ARASINDAKİ FARKLAR

Yatsı namazının sünnetleri de benzer bir şekilde kılınır. 1. rekatları aynıdır. 2. rekatları aynıdır sadece son oturuş kısmında Ettehiyyatü duası okunduktan sonra ardından Salli ve Barik duaları da okunur. 3.rekata kalkınca tekrar Subhaneke ile başlanır ve fatiha suresinden sonra Kuran’dan Zamm-ı sure okunur. 4. rekatta da Fatiha suresinden sonra, Zamm-ı sure okunur. Farz namazı ile sünnet namazı arasındaki farklılıklar bu şekildedir. 

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitr namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. Yatsı namazının en sonunda vitr namazı kılınır. Vitr namazı vacip olan bir ibadettir. Vacip ise farz olmasa bile yapılması zorunlu olan anlamına gelmektedir. 

VİTR NAMAZI

Sadece yatsı namazının son sünnetinden sonra 3 rekat olarak kılınır. İlk iki rekat da bir farklılık yoktur. Farz namazı gibi kılınır. 3.rekatta ise Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. Tekbir alınır ve Kunut duaları okunur. Allahu Ekber denilir ve rükü’ya gidilir. Sonrası farz namazı gibi kılınır. 

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir. 

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın