vajinadan gelen beyaz akıntı orucu bozar mı

vajinadan gelen beyaz akıntı orucu bozar mı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Adet lekesi orucu bozar mı? Oruçluyken adet öncesi ve sonrası gelen kahverengi akıntı oruç bozar mı, kaza gerekir mi?

Düzenli âdeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

Âdet görmesi gecikmiş kızlar ne zaman mükellef olurlar?

Dinî hükümlerle mükellef olma, ergen olmakla başlar. Kızlar âdet görmekle büluğa ermiş yani ergen sayılırlar.

15 yaşına kadar ergenliğe ulaşmamış bir kız, 15 yaşını bitirdiği tarihten itibaren hükmen ergen ve mükellef sayılır (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 226).

Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı?

Kadınlardan gelen; âdet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise, erkek kadın ayırımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, I,106; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 230; Nevevî, Ravda, II, 102; Kâsânî, Bedâî’, I,24; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 89).

Günümüzdeki tıbbî verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı (rutûbetü’l-ferc) salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte, herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir (Kâsânî, Bedâî’, I, 24; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Akıntı Abdesti Bozar Mı? Doğal, Günlük Vajinal Akıntılar Abdesti Bozar Mı?

Akıntı Abdesti Bozar Mı? Doğal, Günlük Vajinal Akıntılar Abdesti Bozar Mı?

Akıntı Abdesti Bozar Mı? Doğal, Günlük Vajinal Akıntılar Abdesti Bozar Mı?

Namaz kılmadan önce abdest alınması oldukça önemlidir. Çünkü İslam için temizlik önemli konular arasında yer almaktadır. Namaz kılmadan önce abdest alınması farzdır. Ancak bazı durumlarda abdest bozulmaktadır. Bu durumların bilinmesi ve gerekli hallerde tekrar abdest alınması gerekmektedir. 

Akıntı Abdesti Bozar mı?

Vajinadan gelen akıntının abdesti bozup bozmadığı insanların merak ettiği konulardan biridir. Kadın genital bölge anatomisine göre üç tane açıklığı bulunur. Bunlar idrar boşaltım kanalı, anüs ve vajinadır. 

Kur’an-ı Kerim’e göre idrar ile dışkı ve gaz çıkarma durumunda abdest bozulmaktadır. Bunun yanında kadınlardan gelen adet, lohusalık gibi durumlarda kan gelmesi halinde de abdest bozulmaktadır. Fakat vajinadan gelen diğer akıntıların abdesti bozup bozmadığı ile ilgili olarak bir delil yoktur. 

Hanefi mezhebine göre vajinadan gelen akıntı idrar, kan ve meni ile karışmamışsa temiz akıntı olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple de abdesti bozmamaktadır. Ancak vajinadan gelen akıntının necis olduğunu ileri süren alimler de bulunmaktadır. 

Vajinadan gelen akıntının temiz olup olmaması ile ilgili çeşitli yaklaşımlar olsa da alimler dışarıya çıkması halinde abdesti bozacağı ile ilgili aynı fikirdedir. Din İşleri Yüksek Kurulunun yapmış olduğu araştırmalar neticesinden vajinadan gelen akıntı direkt rahim bölgesinden gelmez. Bu akıntı daha aşağı bölgeden istem dışı salgılanan fizyolojik ve doğal bir durumdur. Bu sebeple bu normal akıntının abdesti bozmadığı düşünülmektedir.

Doğal, Günlük Vajinal Akıntılar Abdesti Bozar mı?

Hanefi mezhebine göre kadınların vajina bölgesinden gelen normal ıslaklıkların insanların burun ya da ağız gibi bölgelerinden gelen akıntı gibi değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle ıslaklığın temiz olması halinde kişilerin abdesti bozulmamaktadır. Fakat Hanefi mezhebine göre insanların ön ve arka bölgesinden çıkan idrar dışkı, kan, irin ya gaz gibi durumlarda abdest bozulmaktadır ve tekrar alınması gerekmektedir. 

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Eski Eserler

Soru:
1.Adet dönemleri dışında gelen Beyaz renkli rahim sıvısının hükmü nedir? 
2.Temiz midir? Abdest almayı gerektirir mi? Gusül Almayı gerektirir mi?
3. Diyanet İşleri Başkanlığının Fetva kurulunun bu konudaki fetvası Hanefi mezhebine uygun mudur?

Diyanet Fetvası:
Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı? 
Kadınlardan gelen adet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise erkek kadın ayrımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir. 

[Merğinani, el Hidaye, 1/32, İbn Kudame, el Muğni, 1/191, Nevevi, Ravzatu’t – Talibin, 2/212, Kasani, Bediu’s Sanai, 1/2 ; İbnu’l Cüzey, el Kavaninu’l Fıkhiyyetü,1/20]. 

İdrar, dışkı, kan, loğusalık ve istihaze kanları ile şehvetle ve hastalık sebebiyle gelen akımı bu kabildendir. Kadınlardan gelen beyaz akıntı da aynı kapsamda değerlendirilerek abdesti bozacağı hükmüne varılmış. Son zamanlara kadar konu ile ilgili fetvalar da bu yönde verilmiştir. Ancak günümüzde tıp ilerlemiş, insan anatomisi en ince detaylarına kadar incelenip, vücuttan çıkan maddelerin kaynakları tespit edilir hale gelmiştir. Buna göre kadınların anatomik yapısı erkeklerden farklıdır. Sağlıklı her kadında beyaz, kokusuz, akışkan vajinal akıntı (rutubetû’l-ferc) salgılanır. Bu akıntı rahimden değil, daha ajandan gelmekle ve kan irin gibi her hangi necis bir madde ile karışmamaktadır. Bu haliyle söz konusu akımı burun akıntısı, tükürük gibi değerlendirilmektedir. 
Bu nedenle burun akıntısı ve tükürük normal şartlarda abdesti bozmadığı gibi, şehvet ve hastalık sebebiyle olmadıkça beyaz, kokusuz ve berrak olan vajinal akıntının da abdesti bozmaması gerekir. Ayrıca, temiz olduğu ifade edilen bu vajinal akıntının (rutubetü’l-ferc) İbn Abidin, Reddu’l Muhtar, Mısır, 1966, I. 166] çamaşıra bulaşması da namaza engel olmaz.
Kaynak: Aile İle İlgili Sorular / DİB Sayfa:185

el Cevab: 
Yukarıdaki metinde üç iddia var.
1- Rahimden çıkan şeylerden bazıları abdesti bozmaz. Bazıları bozar.
2- Tıbbi gelişmeler saf rahim sıvısının temiz olduğunu göstermektedir. Burada fıkıh tıbba tabi olur ve bu sıvı temiz kabul edilir ve abdesti de bozmayacağına hükmedilir. 
3- Bu sıvı elbiseye değse temiz olduğu anlaşıldığından namaza engel teşkil etmez. 
Bu üç iddianın özeti; kadınlar temizlik dönemlerinde gelen akıntı sebebiyle abdest yenilemezler elbiselerine bulaşan akıntıyı da temizlemeden namaz kılarlar. 

Bu üç iddianın özeti; kadınlar temizlik dönemlerinde gelen akıntı sebebiyle abdest yenilemezler, elbiselerine bulaşan akıntıyı da temizlemeden namaz kılarlar. 

C1- (Rahimden çıkan şeylerden bazıları abdesti bozmaz. Bazıları bozar.) İddiası İslami ilimler okumuş birisinden ya da kurumdan sadır olduğunda utanılacak bir sürçü lisandır. 
-Önden ve arkadan çıkan temiz ya da necis her şey abdesti bozar. 
Rahimden çıkan bazı şeyler abdesti bozmaz diyenin Müslüman ilim adamlarının asrı saadetten bu yana asrı saadette dahil mevrus dini değerlere muhalefetleri ayan beyandır. 
Ön ve arkadan çıkan şeylerin abdesti bozacağı delillerle sabittir. 

C2- (Tıbbi gelişmeler saf rahim sıvısının temiz olduğunu göstermektedir. Burada fıkıh tıbba tabi olur ve bu sıvı temiz kabul edilir ve abdesti de bozmayacağına hükmedilir) cümleleri de hatalıdır. Fakihlerin verdikleri fetvalardaki necaset esasen tıp ilmi kavramı değil kuran ve sünnette necis kabul edilen şeylerin göz önünde bulundurulması neticesinde oluşan bir kavramdır. 
Tıbbın verilerine necis olmayan çok şey İslama göre necistir. Gusül örneğin necaset-i galiza sebebiyle alınır. 
Ama tıp açısından cinsel ilişki necis değildir. Tuvalet ihtiyacı giderilmesi abdesti bozar, ama esasen abdest tıbbi değil dini bir kavramdır. 
Rahim sıvısı hakkında dini hüküm verirken tıbbın temiz demesini esas almak da iddialı bir laftır. Zira tıbbın konu hakkındaki verileri o kadar basit değildir. Çok detayı vardır. 

C3- (Bu sıvı elbiseye değse temiz olduğu anlaşıldığından namaza engel teşkil etmez.) İddiası da sakıt bir iddiadır. Ömer Nasuhi’lerin oturduğu koltuğa kimlerin oturduğunu görmek üzücüdür. Diyanet İşleri Başkanlığının bu tarihi ayıbı ilk de değildir. 

Bu sıvının temiz olduğu kabul edilse abdesti bozmayacağı iddiası ”büyük iddia”dır. 
Hiçbir önceki dönem fakihinin söylemediği bir fetvayı bu kadar çelişkili ön kabullerle fetva olarak yayınlamak DİB kurumunun en yüz karası ”fetvaları” ndandır. 
İbn Abidin’e nispet edilen namaza mani olmama iddiası, ibretliktir. 
Diyanet Kurumu’nun ictihad etmeye ama modernist bir anlayışla ictihad etmeye başladığı gözlemlenmektedir. 

Hanefi Mezhebine mensup insanlara tarihte hiçbir muteber ya da muteber olmayan ilim adamının vermediği surette fetva vermek, üstelikte bunların kendi görüşleri olduğunu belirtmeden bunu yapmak insanımıza da büyük saygısızlık olmuştur.

Bu konuyu detaylıca delilleriyle inceleyeceğim.

Beyaz Akıntının Temizliği Problemi

Beyaz akıntının temizliği problemi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır.
I -Kadınlardan Gelen Akıntılar Ve Tanımları:
    (Meni, Meziy, Vedy, Hayız, İstihaze, Nişan, Rahim Islaklığı)

II- Ön Ve Arka Yol Kavramlarının Manası Ve Rahim İn Bu İki Yola Dahil Olup Olmadığı Problemi

III -Kadının Fercinden Genel Akıntıyla Alakalı Fıkhi Hükümler
    1–Kadının Fercinin Dış Yüzeyindeki Akıntının (Temizliği Ya da Necisliği açısından) Hükmü:
    2–Kadının Fercinin İç Yüzeyindeki Islaklığın (Temizliği Ya Da Necisliği Açısından) Hükmü:
      a. 1. Mezhep ve Delilleri: 
      b. 2. Mezhep ve Delilleri:

IV- Rahim Islaklığının (Sıvısının) Rahim Dışına Çıkmasının Abdesti Bozup- Bozmayacağı Konusu:
      a. 1. Mezhep ve Delilleri: 
      b. 2. Mezhep ve Delilleri:

V- Meni İle İlgili Fıkhi Hükümler
   1– Meni Necis midir? 
     a. Mezhep ve Delilleri:
     b. Mezhep ve Delilleri:

VI- Meni Çıkması Sebebiyle Gusül Gerekip Gerekmemesi 
   1- Meziy Ve Vedy İle Alakalı Hükümler 
   2 -Meziy Ve Vedy Necis midir?

VII- Tıbbi Açıdan Vajinit Ve Vajinal Akıntı Nedenleri
      Fizyolojik Olmayan Akıntılar(Kandida Vajiniti: /Atrofik Vajinit: / Bakteriyel Vajinit: / Trikomonas Vajiniti: /Herpes )

VIII- Konuyla İlgili yakın dönemde yayınlanan Fetvalar ve Kritikleri
        a-Diyanet İşleri Başkanlığının Fetvasının Metni Ve Kritiği  
        b-Hayreddin Karaman Hoca’nın Görüşlerinin Kritiği
        c- Rahmi Yaran Hoca’nın(İst. Müftüsü) Görüşlerinin Kritiği

IX- Sonuç:

Yazı kaynağı : eskieserler.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın