toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız

toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız bilgi90’dan bulabilirsiniz

Toprak Ana Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

Toprak Ana Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Soruları ve Cevapları

Toprak Ana Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.

Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur?

Âşık Veysel toprağı neden sadık yâr olarak adlandırmıştır?

Âşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı 

Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Metni okuyunuz. Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.

Büyük Hun Devleti’nin komşusu olan Tunguzlar, bu devletin hükümdarı Mete’den bazı isteklerde bulundular. Mete bu istekleri yerine getirdi. Mete’nin gittikçe kuvvetlendiğini gören Tunguzlar ondan sınırdaki çorak ve işe yaramaz bir küçük toprak parçasını istediler. Mete, bu istek karşısında “Toprak devletin malıdır. Devleti başkasına kim verebilir?” demiştir.
Bahattin ÖgeL, Türk Kültürünün Gelişim Çağlan 11, s. 28 (Düzenlenmiştir.)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

B. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan “Toprakla ilgili kavram ve sözcükler” kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.

1. tarım

2. yaşam

3. ev

4. beslenme

5. millet-devlet

6. bağımsızlık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

Toprak Mahsulleri Ofisi:Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmıştır. Buğday stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan kaynaklanan büyük krizlere neden olmuş, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. Bu gelişme üzerine hükümet 10/7/1932 tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan 11/6/1933 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi de verilmiştir. Ziraat Bankası 1932/1933 yıllarında çoğu Orta Anadolu’da olmak üzere alım merkezleri açmıştır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur” denilmektedir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir….

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR): Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlar, kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

B. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Toprak Ana Soruları ve Cevapları Sayfa 152 153 154 155 156 157

Toprak Ana Soruları ve Cevapları

Devlet savaş ilan etmiş. Düşman, sınır boylarımıza gelmiş, vatan toprağını çiğnemeye hazırlanıyor. Vatan toprağı tehlikede olsun da ben evimde rahat döşeğimde yatayım. Nasıl olur? Vatan toprağı tehlikededir. Beni yüce kudret sahibi yarattı. Vatanım büyüttü. Ben açtım, karnımı vatan doyurdu. Üzerimde hiçbir giysi yoktu, vatan sayesinde giyindim. Bedenim vatan toprağından, nefesim vatan havasından. Bir defa düşün. Vatanımız sayesinde herkesin hakkı, hukuku ve hayatı korunuyor.
Namık Kemal, Vatan yahut Silistre, s. 30, 33 (Düzenlenmiştir.)rent a car 34

Cevap: Toprak bizler için kutsaldır. Çünkü vatansız hiç bir şekilde yaşanmaz. Devlet bizlere yemek verir, nefes almamızı sağlar, toprağında yaşarız, vatan sayesinde giysi elde ederiz. Vatana gelecek olan tehlikelere karşı bizlerin evimizde kalmamız söz konusu olamaz.

KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım.
Benim sadık yârim kara topraktır.
Beyhude dolandım, boşa yoruldum.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)
Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile döğmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
Âdem’den bu deme neslim getirdi.
Bana türlü türlü meyve yedirdi.
Her gün beni tepesinde götürdü.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)
İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Bunda yalan yoktur herkes de gördü.
Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)

Cevap: Sürekli olarak bizlere nimetler verdiği, yalan söylemediği, işledikçe bizleri sevdiği için sadık yarım kara topraktır demiştir.

Cevap: Aşık Veysel’e göre toprak bizlere koyun, süt, yiyecekler vermiştir.

Cevap: Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Toprağın işlenmesi demek toprağa gerekli mahsuller ekilerek kazançların elde edilmesi anlamına gelir. Kazancı olan insanlar gerekli ihtiyaçlarını kazandıkları paralar sayesinde kolaylıkla karşılayabilirler.

İhtiyaçları karşılanan insanların doğal olarak refah seviyelerinde yükselecektir. Refah seviyesi yüksek bir toplum güvenli ve huzurlu olarak yaşamaya başlar. Sağlık, eğitim, barınma ihtiyacı, ulaşım gibi hayatın gereksinimleri olan ihtiyaçlara kolaylıkla erişir.

Etkinlik Zamanı

Büyük Hun Devleti’nin komşusu olan Tunguzlar, bu devletin hükümdarı Mete’den bazı isteklerde bulundular. Mete bu istekleri yerine getirdi. Mete’nin gittikçe kuvvetlendiğini gören Tunguzlar ondan sınırdaki çorak ve işe yaramaz bir küçük toprak parçasını istediler. Mete, bu istek karşısında “Toprak devletin malıdır. Devleti başkasına kim verebilir?” demiştir.
Bahattin Ögel, Türk Kültürünün Gelişim Çağları II, s. 28 (Düzenlenmiştir.)

Cevap: Metinde anlatılan düşünce vatan toprağının devletin malı olduğu ve vatan toprağının kutsal olduğunu düşüncesi bizlere aktarılmaktadır.

Cevap: Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar hayatta kalmak için yeme, içme nefes alma gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanlar ilk yaratıldığı günden beri sürekli ekmiş biçmiş ve kendi ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Her bölge kendine özgü ekinler getirmiştir. Tarihe baktığımız zaman insanlar sulak bölgelerde veya suya yakın alanlarda yerleşmiş ve orada yaşamışlardır.

Çünkü ekin ekmek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Ekilebilir topraklar insanların ekin ekmek ve beslenme ve önemli başka ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları yerdir. Ekilebilir toprakların sadece bir kişinin elinde olması büyük sıkıntılar yaratabilir. Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde olması stokçuluk, kıtlık, karaborsacılık, süistimalcilik, fahiş fiyatlarda ürün satma, ekonomik kriz gibi sorunlara yol açabilir İnsanlar mecburi olan ihtiyaçlarını karşılamak için bu kişiye gitmek zorunda kalacaktır.

Karşıdaki insanda istediği gibi davranacak insanlarda mecbur oldukları için ses çıkaramayacaklardır. Bu bir nevi köleleştirme gibidir. Çünkü insanlar ekinlerden gelen ürünleri birçok alanda kullanır.

Cevap: İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Derebeylik sistemi ile tımar sistemi arasında büyük fark vardır. Derebeylik sisteminde bir kişi altındaki insanları çalıştırır ve tüm geliri toplar bunun karşılığında ise himayesi altındaki insanları korur. Derebeylikler devlete karşı hukuki ve mali yönden bağımsızlardır. Krallar bunları azledemez ellerindeki gücü alamazlardı.kendi himayesinde insanları malı olarak görürdü.

Tımar sisteminde ise kendine tahsis edilen devlet tarafından kendisine tahsis edilen toprağı eker biçer bunun karşılığında sipahilere bakar. Sonuç olarak devletin hazır askeri bulunurdu. Tımar sisteminde tımar sahibi devletin kiracısı durumundadır. Kanunlara ve devlet otoritesine uymak zorundadır. Kendisine ait olan araziyi devletin haberi olmadan boş bırakamaz, kurallara uymadığı takdirde araziler elinden alınır.

Etkinlik Zamanı

Cevap:

Devlet çeşitli desteklemelerle tarım üreticilerinin giderlerini azaltmıştır. Tescilli ürünlerle tarım alanında daha fazla gelir elde edilerek ürünlerin korunması sağlanmıştır. Küçük işletmelere yapılan yardımlarla birlikte tarımın her alanında kalkınma hedeflenmektedir.

Etkinlik Zamanı

Toprak Mahsulleri Ofisi : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Toprak mahsulleri ofisinin tarımsal strateji planları hazırlama, sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek, üreticiler için yenilikçi tahıl üretimi yeni projeler kazanmak, tüketici memnuniyetini arttırmak için kalite üzerinde araştırma yapmak,yurt içi hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf,mısır, çeltik)piyasa fiyatlarını toprak mahsulleri alim fiyatlarına göre dengelemektir.

Toprak mahsulleri ofisi tahıl alış ve satış fiyatlarını belirler, tahıl ve pirinç alır satar gerekli durumlarda bakliyat ve yağlı tohumlar piyasasını düzenleyici tedbirler alır.

Ziraat Bankası : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ziraat Bankası , tarihi uzun zamanlara dayanan bir bankadır. Tarımsal faaliyetler bir ülke için oldukça önemlidir. Bir ülkenin tarımı ne kadar iyi olursa gelişip kalkınması da o kadar kolay olur. Gıdaya bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Bu yüzden bütün devletler tarım alanında iyi olan devletlere mecbur olurlar. Ziraat Bankası da,  tarımsal olan faaliyetlerin eski gücüne kavuşması ve savaş sonrası kalkınmayı sağlamak için  yatırımlarda bulunmuştur. Devletimiz eski gücüne kavuşmak için epey fedakarlıklar yapmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

ÇAYKUR sadece  çay üretimi yapmayıp aynı zamanda daha kaliteli çay üretimi yapmak üzere gen çalışmaları yapmaktadır. ÇAYKUR organik tarım faaliyetleri kapsamında üniversiteler ve özel gübre üreticisi şirketlerle iş birliği yaparak Hemşin bölgesinde dünyanın en büyük organik çay havasını oluşturmaya çalışmaktadır.

ÇAYKUR geleneksel sıcak çayın yanısıra soğuk çayında üretimine geçerek yeni ürünler hayata geçirmektedir. Ayrıca beyaz çay gibi ürünlerle ilgili yurt dışında araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarıma önemli katkılarda bulunur. Bu katkılar küçük çiftçilerin bankalardan kredi almaları zor olduğu için borç alacakları şahıslara yönelip yüksek faize uğramamaları için kooperatifler kredi desteği verirler.

Bu kredileri verirken aynı zamanda yüksek faizli borç almamaları için düşük faizli kredi vermiş olurlar. kaliteli vede ucuz tohum sağlayarak çiftçinin üretimini arttırır ürettiği malların kalitesini yükseltir.

Alırken tohumu ucuza aldığı için satarken de kolayca kar yapmalarını sağlar. Alınan kredinin üretimde kullanılmasını sağlayarak, tarımsal üretimin artmasını sağlar.

Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları – EKOYAY Yayıncılık

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler