teravih namazından önce okunan dua

rent a car 34

teravih namazından önce okunan dua bilgi90’dan bulabilirsiniz

Teravih namazı zikirleri! Teravih namazından sonra okunan faziletli tespihler…

Teravih namazı zikirleri! Teravih namazından sonra okunan faziletli tespihler...

Sadece Ramazan Ayına özel olarak yatsı ile vitir namazı arasında kılınan nafile Teravih namazı aralarında ve sonrasında çekebileceğiniz faziletli tesbihleri sizler için araştırdık. Teravih namazı zikirleri nelerdir? İşte teravih namazından sonra okunan faziletli tespihler…

Teravih namazı, Peygamber Efendimiz (SAV)’in kıldığı namazlardan biri olması ve fazilet bakımından üstün olması sebebiyle yerine getirilmesi tavsiye edilir. Sözlük anlamına baktığımızda ‘dinlenmek, rahatlatmak’ manasına gelen Teravih, yatsı ile vitir arasında kılınan nafile namazdır. Efendimiz (SAV) ashabıyla beraber bu namazı cemaatle kılınca farz haline geleceği endişesiyle cemaati terk ederek tek kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Kadın ve erkekler için sünnet-i müekkede olan Teravih namazı aralarında ve sonrasında okunması tavsiye edilen zikir tespihlerini sizler için bir arada derledik. Gün gün faziletleri olan teravih namazına başlamadan önce, selam verdikten sonra namaz aralarında ve sonunda okunması tavsiye edilen dualar…

Ramazan ayına özel kılınan nafile namazı Teravih namazı hakkında İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy sizler için anlattı.

İLİŞKİLİ HABERTeravih namazının faziletleri! Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih 8 rekat kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Genel olarak nafile namazların tek başına kılınmasının daha sevap olduğunu biliriz ancak teravih namazına özgü cemaat yapmak Efendimiz (SAV)’in uygulamalarıyla tecrübelidir. Öyle ki Peygamberimiz (SAV), teravih namazını birkaç kez cemaate kıldırmış, fakat daha sonra farz olma ihtimalini düşünerek cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir. (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

İLİŞKİLİ HABERRamazan ayında yapılacak ibadetler! Ramazanda okunacak en faziletli dua ve tesbih zikirleri

Teravih aralarında, her dört rekatın sonunda okunacak dua;

teravih namazı tesbihleri

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek’at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua (Elleri açıp 3 kez);

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur’ân.

Son olarak vitir namazına başlamadan (Allahumme salli ala Muhammed) denir.

5 VAKİT NAMAZDAN SONRA ÇEKEBİLECEĞİNİZ TAVSİYE TESPİH ZİKİRLER

tesbih zikirleri

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma indallahi minel adedi bikülli lemhatin aynin minel ezeli ilel ebed.

Hasbiyallahü la ilahe illâ hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim (7 kez)

 E’ûzü bi- kelimâtillâhittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin

Yazı kaynağı : www.yasemin.com

Teravihten �nce okunan dualar nelerdir?

Teravih namazından sonra okunan dualar neler? Teravih namazından önce ve sonra okunan dualar!

Teravih namazından sonra okunan dualar neler? Teravih namazından önce ve sonra okunan dualar!

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resulullah (sav) Efendimiz’e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı’nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: “Teravih Namazı’nı kılan bir mü’min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır.” Bu bakımdan; özellikle namaz sırasında ve sonrasında okunacak olan dualar da büyük önem taşımaktadır. Koronavirüs nedeniyle bu yıl teravih namazı camilerde cemaat ile kılınamayacak olup vatandaşlar evlerinde tek başına ya da ev halkı ile ibadetlerini yerine getirebilirler.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Teravih namazı kılınışı!

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUA OKUNUR?

1-TERAVİHE BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA:

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zi’l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma’bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)

Ramazan-ı şerif’in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.

İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

2-TERAVİH ARALARINDA, HER DÖRT REKATIN SONUNDA OKUNACAK DUA:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek’at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

3-TERAVİH NAMAZI TAMAMLANDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA(ELLERİ AÇIP 3 DEFA):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur’ân.

4-VİTR NAMAZINA BAŞLAMADAN (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) DENİR

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir..

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur…

Enderun usulü teravih namazı nedir, nasıl kılınır? Enderun usulüyle teravih namazı kılınışı!

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Teravih namazının başında ve sonunda okunacak dualar! Teravihte okunan duaların Arapça okunuşları ve anlamları

Teravih namazının başında ve sonunda okunacak dualar! Teravihte okunan duaların Arapça okunuşları ve anlamları

Teravih namazı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından kılınmış ve Müslümanlara da kılınması tavsiye edilmiş bir namazdır. İslam alimleri fazileti bol teravih namazının başında ve sonunda okunacak dualar ile bu namazdan daha çok sevap elde edilebileceğini bildirmiştir. İşte, Teravih namazında okunan duaların Arapça okunuşları ve anlamları…

TERAVİH NAMAZININ BAŞINDA OKUNACAK DUA

Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberût. Sübhanel melikil mevcûd. Sübhanel melikil ma’bûd. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya şehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur’an. Evvelühû, ahiruhû, zahiruhû, batınühû ya men la ilahe illa hû.

Anlamı: Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her
türlü noksanlıktan uzaktır. İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim. Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim. Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.

Not: Ramazan ayının on beşinden sonra, merhaben, merhaben… yerine elveda, elveda… denir

TERAVİH NAMAZININ SONUNDA OKUNACAK DUA

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai şehri Ramezan bi hurmetil Kur’an.

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’in ailesine; dert çekenlerin ve devalarının tümü adedince salatu selam et. O’na ve onlara çok çok bereket ver ve selamlar et!. Bütün nebi ve resullerinin ve hepsinin cümlesinin üstüne Salatu selam ve bereketler ihsan et. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.

TERAVİHTE OKUNACAK DUALAR

1) Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

2) Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.

İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

3) Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma’bûd.

Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim.

4) Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.

5) Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.

6) Merhaba, merhaba, merhaba, ya şehre Ramazan.
Ramazan ayı hoş geldin, gelişine çok sevindik.

Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufrân.
Ey bereket bolluk ve mağfiret af ayı hoş geldin, hoş geldin.

Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’an.

Hoş geldin hoş geldin hoş geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur’an okuma ayı.

7) Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû.

Kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan rabbimiz, evveldir, ahirdir, batındır ve zahirdir

8) Allahümme salli alâ Muhammed.

Allah’ım Muhammed aleyhisselama salatü selam olsun.

TERAVİH ARALARINDA, HER DÖRT REKATIN SONUNDA OKUNACAK SALEVAT

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)
Allah’ım, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, Onun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salat, selam ve bereket ihsan eyle

TERAVİH NAMAZI TAMAMLANDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,

Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.

Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur’an.
Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın