subhanel rabbunel kuddus ne demek

subhanel rabbunel kuddus ne demek bilgi90’dan bulabilirsiniz

Ramazan'ın Başı Cuma'ya Denk Geldiği İçin Bu Ramazan Sonrasında Mehdî Geliyor mu? | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

“Subbuhun, kuddusün, rabbüna ve rabbül melaiketi verruh.” duası nerelerde okunur? Vitirden sonra okunur mu?

Değerli kardeşimiz,

“Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh” duasını namazların secdesinde okumak sünnettir. Ancak cemaatle kılınan namazlarda namazı uzatmamak için okunmaz.

Teravih namazı kılınırken, namaz aralarında bu dua okunabilir. (İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, 2/46)

Vitir namazını kılan kişinin bu namazdan sonra: “Sübhanel-meliki’l-kuddûsi” tesbihini üç kere söylemesi müstahaptır. Üçüncüsünde ses yükseltilir. Çünkü Ubey b. Kâ’b’dan rivayet ettiğine göre kendisi şöyle demiştir:

Bir diğer rivayette

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m) vitir namazının sonunda şöyle derdi:

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi Verruh

Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi Verruh

Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketi verruh anlamı ve fazileti nedir? Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketi verruh Arapçası ve manası…

Hz. Aişe’den gelen bir rivayette şöyle denir: Resulullah (s.a.v.) rüku ve secdesinde şöyle derdi:

“Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.” (Ebu Davud, II, 28-35).

Anlamı: “Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.”

“Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.” (Ebu Davud, II, 28-35).

“Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.”

CEBRAİL ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU ZİKRİN BEREKETİ

Bir rivâyete göre İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın 12.000 hayvandan oluşan sürüleri vardı. Bu sürüleri koruyan pek çok da muhâfız köpeği vardı. Dünyâya râm olanları tahkîr için köpeklerin boyunlarına altından tasma taktırırdı.

Cebrâîl -aleyhisselâm-, insan kılığında geldi: “–Bu sürüler kimin?” diye sordu.

İbrâhîm -aleyhisselâm-: “–Rabbimin. Ben de emânetçisiyim!” dedi.

Cebrâîl -aleyhisselâm-: “–Bana satar mısın?” dedi.

İbrâhîm -aleyhisselâm-: “–Rabbimi bir kere zikret üçte birini, üç kere zikret; tamamını vereyim!

Cebrâîl -aleyhisselâm-: “Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.” dedi.rent a car 34

 İbrâhîm -aleyhisselâm-: “–Al, hepsi senin, al, götür!” dedi.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:“–Ben meleğim, alamam!” dedi.

Bunun üzerine İbrâhîm -aleyhisselâm-:“–Sen meleksen, ben de “Halîl”im. Verdiğimi geri alamam!” dedi.

Nihâyet İbrâhîm -aleyhisselâm- sürüleri sattı. Geniş bir arâzî aldı. Onu müslümanların istifâdesi için vakfetti. Böylece vakıf,  İbrâhîm -aleyhisselâm- ile başlamış oldu.

Allâh’ın Halîl’i olan İbrâhîm -aleyhisselâm-, Allâh için bütün servetini bir anda fedâ ederek malından da imtihan vermiş, “gerçek dost” (Halîl) olduğunu ispat etmişti. İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın bu husûsiyeti âyet-i kerîmede şöyle beyân edilmiştir:

“Bir zaman Rabbi, İbrâhîm’i bir takım kelimelerle (emir ve yasaklarla) imtihan etmiş, İbrâhîm de onları tamâmen yerine getirmişti…” (el-Bakara, 124)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Hz. İbrahim (a.s.) Kimdir?

Cebrail Aleyhisselam Kimdir?

Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

El-Kuddûs Ne Demek? El-Kuddûs Fazileti Ve Anlamı

El-Kuddûs Ne Demek? El-Kuddûs Fazileti Ve Anlamı

Kuddus kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça “kds” kökeninden gelmektedir. Anlamları araştırılan El-Kuddus esmasının ne zaman okunması gerektiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Allah(c.c.) her esması gibi bu esması da oldukça kıymetli görülmektedir. El-Kuddus, zikir adedi 170 olarak bilinmektedir. Bu esmasının zikir günü ise Perşembe günüdür. Sabah gün doğarken, ikindi namazını eda ettikten sonra ve tam gece yarısı vakti esmanın zikir vakitleridir.

 El-Kuddus Esması Anlamı Nedir?

El-Kuddus, bütün övgüler üzerine olan, her türlü eksiklikten uzak ve kemal sıfatlarının hepsi üzerine toplanmış anlamına gelmektedir. Her türlü kusurdan müberra olmak, çok temiz ve pak olan, noksanlıktan uzak olan anlamları da taşımaktadır. Hatalardan, gafletten ve acizlikten uzak anlamları da vardır.

 El-Kuddus Esması Faziletleri Nedir?

“Ya Kuddus” esması nazar ve göz değmesi, kıskançlık ve haset durumlarından korunmak için 170 defa okunması gerekmektedir. Zikir vakitlerinde okunmasının daha tesirli olduğu bilinmektedir. Şeytanın şerrinden ayrıca cin, büyücü ve insanların şerrinden de korunmak için 170 kez okunmalıdır. Günahları için tövbe etmek ve güzel ahlaka kavuşmak için günlük 170 defa “Ya Kuddus” zikredilmelidir. Kalbin temizliğe ermesi ve insanlardan saygı ve sevgi görmek için 100 defa “Ya Kuddus” esması okunmalıdır. Vesvelerin ve evhamların defedilmesi, maddi manevi hastalıklardan kurtulmak için sabah gün doğarken okunmaya başlanmalıdır. Özellikle zikir günü olan Perşembe sabah gün doğarken okunması daha kısa sürede etkisini gösterecektir. 

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler