ramazanda alkol içmenin günahı nedir

ramazanda alkol içmenin günahı nedir bilgi90’dan bulabilirsiniz

İçki içmenin cezası nedir? İçki içen kimsenin namaz kılması ve oruç tutması kabul olur mu?

İçki içmenin cezası nedir? İçki içen kimsenin namaz kılması ve oruç tutması kabul olur mu?

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’ Maide (90)

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ‘Zina eden kişi zina ettiği zaman, mümin olarak zina etmez. İçki içen kişi de, içki içtiği zaman mümin olarak içmez. Hırsız da çaldığı vakit mümin olarak çalmaz. Başkasına ait bir malı insanların gözleri önünde zorla alan kişi de bunu alenen gasp ettiği zaman mümin olarak bu suçu işlemez’ Buhari (2295), Muslim (86)  yani kâmil bir iman sahibi kimse bunları yapmaz. Bu iğrenç fiil ile imanında büyük bir eksiklik olur.

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ‘Kim dünyada şarap içer de sonra tövbe etmezse, ahirette ondan (cennet şarabından) mahrum olur.’ Buhari (5147), Muslim (3736)

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ‘Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin.’ Ebu Davud (3189)

İbn Deylemî rahimehullah Abdullah b. Amr’ın yanına girdi ve “Ey Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem den içki hakkında duyduğun bir şey var mıdır?” diye sordu. Bunun üzerine Abdullah: “Evet, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ’den şöyle dediğini işittim: “Ümmetimden şarap içen kimsenin kırk gün namazı kabul olunmaz.” Nesai (5570) Bu hadisten anlaşılan şudur: Namazının kabul olmaması demek namaz kılması gerekmez anlamına gelmemektedir. Bilakis bu süre içinde tüm namazları kılması gerekir. Eğer bu sürede namazı terk ederse büyük günah işlemiş olur. Bazı âlimler bu kişiye küfre girer demişlerdir, Allah korusun.

İçkinin ne kadar haram olduğunu gösteren hadisler ve eserler pek çoktur. Nitekim içki kötülüklerin anasıdır. Kim bu kötülüğe düşerse içki onu buna benzer kötülüklere ve günahlara girmesi için cesaretlendirir. Allah’tan selamet dileriz.

İçki içmenin dünyada cezasına gelince fakihlerin ittifakıyla değnekle vurulmasıdır. Bunun delili Enes b. Mâlik’den naklen gelen rivayettir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem içki içen biri getirildiğide hurma dalları ve ile had uygulamıştır.’ Muslim (3281)

Ancak celdin sayısı hususunda ihtilafa düşmüşlerdir. Âlimlerin büyük bir çoğunluğu hür olan kimse için seksen, diğerleri için kırk celdedir demişlerdir.

Bunun delili olarak Enes’in radiyallahu anhu hadisine dayandırmışlardır: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’e şarap içmiş bir adam getirmişler de ona iki hurma dalı ile kırk kadar dayak vur (dur) muş. Enes: Bunu Ebû Bekir de yaptı. Ömer halife olunca insanlarla istişare etti de Abdurrahman: Hududun en azı seksen (değnek)’i vur! dedi. Bunun üzerine Ömer de onu emretti; demiş.

Sahabe de Ömer’e radiyallahu anhu uydu ve ona muhalif bir şey demediler. Büyük Âlimler Konseyi de içki içmenin cezasının had olduğuna karar verdiler. Had ise seksen celdedir.

İbn Kudame ve Şeyhu’l İslam gibi bazı alimler kırktan fazla değnek vurulması müslümanların İmamın görüşü ile alakalı olduğunu görüyorlar. Onun görüşü ise kırktan fazla olması gerektiği yönündeydi. Ömer radiyallahu anhu zamanında olduğu gibi. O haddi seksen değnek yapabilir. Allah en iyisini bilir. Tavdihul elhkam 5/330

İçki içen kimsenin namazı ve orucuna gelince şüphesiz namazları vaktinde kılması gerekir. Ramazan orucunu tutması gerekir. Eğer namazı bir süre için bıraksa içki içmekten daha büyük bir günah işlemiş olur. Ramazan sabahında içki içerse iki büyük günah işlemiş olur. Birincisi oruç tutması gerekirken orucunu bozması, ikincisi içki içmesidir. Bu kimsenin bilmesi gerekir ki günah işlemesi ve bundan tövbe etmekten aciz olması bu kimsenin imanının zayıf olması ile alakalıdır. Günahı, günaha devam etmesini, itaatsizliği ve ya ihmalkâr davranmasını haklı çıkarmamalıdır. Bilakis itaat etmesi gereken konularda elinden geldiğince itaat etmesi gerekir. Onu büyük ve ağır günahlara yakınlaştıran şeyleri terk etmesi gerekir. Allah’tan büyük-küçük bütün günahlardan bizi uzak tutmasını diliyoruz. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.

Allah en iyi bilendir.

Yazı kaynağı : islamqa.inforent a car 34

Ramazan’da alkol içmek günah mı? Alkol ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Ramazan'da alkol içmek günah mı? Alkol ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Mübarek Ramazan ayının gelmesine az bir vakit kaldı. Vatandaşlar internette ‘Ramazan’da alkol içmek günah mı? Alkol ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?’ araması yapıyor. Peki Ramazan’da alkol içmek günah mı? Alkol ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

RAMAZAN’DA ALKOL İÇMEK GÜNAH MI?

Alkol ve aklı örten her türlü madde İslam dininde yasaklanmıştır. Bu sebeple alkol içmek sadece Ramazan ayında değil her zaman için haram kılınmıştır. 

ALKOL İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER NELERDİR?

90.Ayet:  Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

91.Ayet: Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?

Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın hadislerde de sarhoşluk veren bütün maddelerin içilmesi/alınması yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, “Sarhoşluk veren her içki haramdır” (Buhâri, Vudû, 71; Edeb, 80; Müslim, Eşribe, 7); “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır” (Ebû Dâvud, Eşribe, 5: Tirmizî, Eşribe, 3) buyurmuştur.
 

Yazı kaynağı : www.trhaber.com

Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet

Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet

Oruç tutan vatandaşlar, Ramazan ayında tüm ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise, Ramazan ayında alkol içmenin ne kadar günah olduğunu merak ediyor. Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet

RAMAZANDA ALKOL İÇMEK GÜNAH MI DİYANET?

Ramazan ayında bazı vatandaşlar alkol içmenin günah olup olmadığını merak ediyor. Kötülüğün anası olarak bilinen alkol, Müslümanlar için sadece Ramazan ayında değil her zaman günahtır. Hz. Muhammed (S.A.V.) sarhoşluk veren bütün maddelerin alınması yasaklanmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90)

Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet

RAMAZANDA ALKOL İÇMENİN GÜNAHI DİYANET

Ramazan ayında alkol içmenin günahını merak eden kişilerin, arama motorlarında sıkça araştırdığı görüldü. Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Kim dünyada şarap içer de sonra tövbe etmezse, ahrette cennet şarabından mahrum olur.” Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin.”

Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet

{TITLE_STRIP}

{TITLE_STRIP}

{TITLE_STRIP}

Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler