ramazanda adetin son günü oruç tutulur mu

ramazanda adetin son günü oruç tutulur mu bilgi90’dan bulabilirsiniz

Adet gününden kaç gün sonra oruç tutulur? Adetliyken (regl döneminde) oruç tutulur mu?

Adet gününden kaç gün sonra oruç tutulur? Adetliyken (regl döneminde) oruç tutulur mu?

REGL İKEN ORUÇ TUTMAK DİYANET TARAFINDAN AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Bu bağlamda, “Regl iken oruç tutulur mu? Adet bittiği gün oruç tutulur mu? Adetin son günü oruç tutulur mu?” sorularına da “Hayır” yanıtını verebiliriz. Zira adet bitse bile 10 güne kadar yaşanan kanamalar adet kanaması kabul edilir ve bu süre zarfında oruç tutulmaz.

ADET LEKESİ ORUCU BOZAR MI?

Regl ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmeyen bir durumdur. Önceden belirti verse de başlaması saatler hatta günler sürebilmektedir. Bu sebeple bilmeden o günün orucuna niyetlenen bir kadın oruca başladıktan sonra regl görebilir. Bu durumu yaşayan kadınlar “Adet lekesi orucu bozar mı?” sorusunu açıklığa kavuşturmak istiyor. “Kanama olunca oruç bozulur mu?” sorusuna Diyanet şu yanıtı verdi: “Oruca niyetlenen kadın gün içinde adet görürse orucunu bozar. Temizlendikten sonra o günü kaza eder. İftar vaktine dek oruçlu davranması doğru değildir.”

Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

İmsak vaktinden sonra âdet hali sona eren bir kadın oruç tutabilir mi?

Oruçluyken regl (adet) olunca oruç bozulur mu? Akıntı (lekelenme) orucu bozar mı?

Oruçluyken regl (adet) olunca oruç bozulur mu? Akıntı (lekelenme) orucu bozar mı?

Oruçluyken regl (adet) olmak orucu bozar mı sorusu, bu durumla karşılaşan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da açıklama yaptığı regl olunca oruç bozulur mu konusundaki açıklama, oruç ibadetini devam ettirip ettirmeme konusunda kararsız kalan kişiler için yol gösterici oluyor.

ORUÇLUYKEN REGL(ADET) OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

AKINTI(LEKELENME) ORUCU BOZAR MI?

Düzenli âdeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

Öpmek, öpüşmek orucu bozar mı? Oruçluyken eşlerin birbirini öpmesi orucu bozar mı? Diyanet bilgisi!

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Adet Lekesi Orucu Bozar Mı? Diyanet’in Açıklaması…Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Adet Lekesi Orucu Bozar Mı? Diyanet'in Açıklaması...Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Adet Lekesi Orucu Bozar mı?

Kadınların adet dönemleri başlamadan önce ya da bittikten sonraki günlerde kahverengi renkli kana benzer lekeler görülebilir. Ramazan döneminde tutulan farz oruçların ya da başka zamanlarda tutulan kaza ve nafile oruçlarının bu tip adet lekeleri ile bozulup bozulmadığı merak konusudur. 

Hanefi mezhebine göre kadınların 10 güne kadar olan kanamaları normal, daha fazla olan süreler ise özür olarak kabul edilir. Eğer kahverengi leke görülmesi 10 günlük süre içindeyse orucu bozar. 10 günden sonraki lekeler ise artık adet bitmiş kabul edileceğinden orucu bozmaz. Bu dönemlerde kadınlar oruçlarını tutabilir. Adet başlamadan önceki lekeler adetin başlangıcı olarak kabul edilir.

Diyanetin Açıklaması

Adet lekeleri hakkında verilen Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarında da 10 günlük süre esas alınır. Sağlıklı bir kadının adet süresinin en çok 10 gün süreceği kabul edilir. Daha uzun süren kanamalar ve leke görülmesi halleri özürdür ve oruç tutmaya engel teşkil etmez.

Oruçluyken Regl, Adet Olursa Ne Olur?

Bir kadının oruçlu iken adet görmesi halinde orucunu bozması gerekecektir. İslam alimleri bu konuda görüş birliği içindedir. Diyanet İşleri Başkanlığının fetvaları da bu görüşlerle paraleldir. 

Adetli kadını oruç tutması haram kabul edilir. Dolayısıyla oruçlu iken adet gören ve haram olduğu için orucunu bozan bir kadın fıkhın bir hükmünü yerine getirmiş olacak ve bundan ayrıca bir sevap kazanacaktır. Kadınların adet dönemleri halsizlik ve yorgun hissettikleri, iştahlarının arttığı zamanlardır. Bu dönemlerde oruç bakımından da dinlenmeleri uygundur. 

Oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucu için ne zaman niyet edilir, niyetsiz oruç kabul olur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın