ramazan 15 cuma gününe dikkat 2023

ramazan 15 cuma gününe dikkat 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

Ramazan ayının 15'inci gününde duyulacak ses! 2023 Ramazan'ın 15'i hangi güne denk geliyor?

ESKI ESERLER

Soru: Bu videodaki (video linktedir) hocanın söylediği hadisler doğruysa,. Ramazandan sonra Mehdi mi gelecek?

el Cevab:
Bu şahıs tanımıyorum. Ama TV’ lerde gayb haberleri vs. içerikli program yapan biriymiş.
Bu tür rivayetler hadis mecmualarında vardır. Tam olarak Türkçesini okuduğu gibi değilse de vardır.
İmam es Suyuti halk arasında yaygın olan mevzu (uydurma) hadis rivayetlerini topladığı el Leali el Masnua fil Ehadisi’l Mevdua isimli eserinde bu rivayetleri nakletmiştir.
Bkz. [1]

Bu rivayetlerde hulasa olarak ramazanın cuma gün başladığı bir senede 15. günü gökten sesler duyulacağı haber verilmektedir. Bu durumda sesleri duyanların korunmak için secdeye kapanmaları emredilmekte ve Allah’ı secdede belirli bir vird okuyarak zikretmeleri tavsiye edilmektedir. Bu şekilde başlayan ramazanın sonrasındaki aylarda başka sıkıntılar yaşansa da sürecin sonunda Mehdi (as)ın çıkacağı haberi verilmektedir.
Konuşmacı hadisin Tabarani’de var olduğunu ifade ederek, bu haber gerçekleşirse… şeklinde hatırlatmalarda bulunmaktadır.

Mülahazalarım şudur;
Bu rivayet Tabarani’nin rivayeti el Mucem el Kebir isimli eserinde vardır. Fotosunu ekte paylaştım.
Konuşmacının Tabarani’ye nispet ettiği sözler tam olarak bu rivayette yoktur. Ama başka kitaplarda söylediklerinin hemen hemen hepsi parça parça vardır.
Tabarani ‘nin rivayeti el Mucem el Kebir isimli eserinde nakledilmektedir. Bkz. [2] 

Tabarani’nin rivayetinin senedindeki ravilerden Abde b. Ebu Lubabe Feyruz ed Deylemi’yi görmemiştir. Burada kopukluk (inkita vardır. İkinci bir kopukluk ta Feyruz’ dadır. Feyruz da efendimizi görmemiştir.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الْوَهَّاب بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ الضَّحَّاکِ، ثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ، عَنِ الْأَووْزَاعِیِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبی لُبَابَةَ، عَنْ فَیْرُوزَ الدَّیْلَمِیِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «یَکُونُ فِی رَمَضَانَ

Yani rivayetin senedi iki yerden kopuktur. Bu sebeple İbnu’l Cevzi rivayetin mevzu (uydurma) olduğuna hükmetmiştir. Bkz. [3] 

Not: İbnu’l Cevzi’nin ilgili kitabının 3. cildini incelemek için bkz. https://ia801303.us.archive.org/26/items/FP15210/03_15212.pdf 

Hadisin ravilerinden Abdulvebbah b Dahhak hakkında da cerh ve tadil uleması çoğunlukla olumsuz görüş belirtmişlerdir.
Bunlardan ed Darekutni metruktur demiş, el Ukayli de Metruku’l hadis demiştir. Hakkındaki cerh eden muhaddislerin görüşleri için bkz. İbn Asakir, Tarihu Medinet ed Dımeşk, c. 37 s. 325.
Link.  

Bu çerçevede “ramazan da duyulacak ses (sayha)” konulu çok sayıda rivayet varsa da konuşmacının delil olarak öne sürdüğü rivayet hem inkita ile hem ravilerindeki şiddetli cerh ile illetli olduğundan gaypdan haber olarakta, hadis olarakta dikkate alınmamalıdır.

Mülahaza: Miyase Filiz Saygilier 
15 asırdır ilk defa bu ramazan mı cuma günü ile başlayıp içinde beş cuma bulunduruyor ki? İnsan mantıken yine bilebilir ki bu zikrettikleri şey sahih hadis değildir!

el Cevab: Durum tam olarak öyle değil.
Efendimiz (sav)in gelecekle alakalı gayp bilgilendirmeleri vardır. Bunların bazıları sahih kanallarla bize ulaşmıştır. Bazılarının nakil dereceleri hasen bazılarının zayıftır. Bazıları da şarlatanların yalanlarıdır.
Ramazanda sayha ses olacağı rivayetinin yukarıdaki videoda anlatıldığı toplama ve karışık metin naklinde sıkıntı vardır. Bu anlattığı ifadeleri Taberani’ye nispet etmesinde hata vardır. Zaten şahıs işin en sonunda konuyu bambaşka bir zemine çekmektedir.
 
Ramazanda ses duyulması rivayetinin aslı olan nakil açısından sorunsuz rivayetleri de vardır.
Hadis İbn Amr, Ebu Hureyre ve İbn Mesud (ra) dan da rivayet edilmektedir. İçerikleri daha farklıdır.
Müteşeddit hadis otoritelerinden İbnul Cevzi (ra) her ne kadar bütün ramazanda ses duyulması rivayetlerinin genel bir tespit yaparak mevzu=uydurma olduğunu söylemişse de, diğer rivayetlerin senetlerinde sorun yoktur. İçerikleri biraz daha değişiktir. Kıyamet alametlerinin küçüklerinden olarak dikkate alınmalıdır.

Mülahaza: سودامین آدی سن 
Hocam bende bunu soracaktım peki bu doğrumu değil mi? Açıklamalarınızdan tam olarak anlamadım

el Cevab: Yani bir cümle ile özet istiyorsunuz.
Özet:
1-Konuşmacının naklettiği Tabarani hadisi uydurmadır. Sahih değildir. Sebebi senedinde kopukluk vardır.
2-Ramazan da 15. gününde ses duyulması rivayetleri sahabeden İbn Amr, Ebu Hureyre ve İbn Mesud (ra)’dan da rivayet edilmiştir. Bu rivayetler mevzu değildir. Ama içerikleri Bu konuşmacının söylediği şeylerden daha farklıdır. Bu rivayetler kıyametin küçük ve öncü alametleri olarak dikkate alınmalıdır.
Sözlerimin özeti budur.

Ek: Cübbeli Ahmet Ünlü hocanın bu rivayetlerle alakalı olarak yayınladığı konuşma metninin son kısmında bu yüzyılda mehdinin çıkmayacağı ile alakalı sözleri hatalıdır. Kendi tarikatlerinin keşf kültürünün etkisinde kalarak bu lafları etmektedir.
Daha önce de Mehmet Talu hoca ile ikisi Mahmut efendinin bir lafından yola çıkarak kısa zaman içinde mehdinin geleceğini kendilerinin de göreceklerini söylemişler sonra da yine Mahmut efendinin bir lafı sebebiyle bu yüzyılda gelmeyeceği konusunda açıklamalar yapmışlardı.
Bu yüzyılda da gelecek yüzyılda da gelmeyeceği hatta hicri 2000 yılından sonra geleceği şeklindeki ifadeleri de yine yakışmamıştır. Birisinin ona keşf kültürünü dini bilgilendirme ortamlarında seslendirmemesi gerektiğini hatırlatması gerekmektedir.

[1]   es Suyuti, el Lelail Masnua II.387
[2]   et Tabarani, el Mu’cem el Kebir C.18;332 H. No: 853 Kahire Baskısı
[3]   İbnu’l Cevzi, el Mevduat, III. 191.

Yazı kaynağı : www.eskieserler.net

Felâket çığırtkanlıklarına dikkat! – YENİ ASYA

Felâket çığırtkanlıklarına dikkat! - YENİ ASYA

BEŞ CUMALI RAMAZAN 

Ramazan-ı Şerif’in eteğine yetiştik. Şükürler olsun. Yarınki Cuma günü Ramazan-ı Şerif ayı girmiş oluyor.

Bu sene Ramazan ayında 4 Cuma daha var: 1 Mayıs Cuma, 8 Mayıs Cuma (Ramazan’ın on beşinci günü oluyor), 15 Mayıs Cuma, 22 Mayıs Cuma, 24 Mayıs Pazar günü de Ramazan Bayramı olacak kısmetse… Bu Ramazan ayında toplam 5 Cuma oluyor. Başımıza bir gelecek mi var, nedir?

Sosyal medyada, felâket haberleri ile dolu hadis olduğu iddia edilen sözler ve kehanetler dolaşıyor. Bazısında el çabukluğu ile 1441 yılı da sıkıştırıverilmiş.

Çığırtkanlık ve uydurmacılık bir hastalık mıdır, iki ayrı hastalık mıdır, klinik yönü var mıdır, doktorlara sormak lâzım. Hele bu uydurmacı kişi işini, Peygamber Efendimiz’in (asm), “Kim bilerek bana yalan isnat ederse, Cehennemdeki yerine hazırlansın” 2 tehdidine rağmen bunu yapıyorsa, bizim ilâve bir şey söylememize gerek kalmıyor. Sadece Allah kurtarsın diyebiliriz.

Hadis uyduran Hazret-i Peygamber (asm) ile savaşıyor demektir. Hele böyle kehanetvari metinlerle ortaya çıkan birisi doğrudan Tevhid inancıyla savaşıyor demektir. Milletin dindar yapısını kullanan kişi ise doğrudan milletin inancıyla savaşıyor demektir.

Böyle uydurulmuş yalanları hadis diye yayanlara alet olmayalım.

YALAN UYDURMACILIĞI  

Böyle uydurma işleri bir grup Yahudinin yaptığını, Müslümanları uydurma saçmalıklarla meşgul ederek doğru inançtan uzaklaştırmayı hedeflediğini daha önce bir vesile ile duymuştum. Önceleri bu uydurmacılık işini kapılara bırakılan mektuplar yoluyla yaparlardı. “Şu duâyı on kişiye gönderirseniz, bir hafta içinde zengin olacaksınız. Yoksa başınıza bir felâket gelecektir.” Vs. Dilin kemiği yoktur. Belli ki, şimdilerde böylesi yalanlar yetmiyor, bizim kitaplarımızda yazılı rivayetlere dadanmışlardır.

Hadis diye dolaşan bu metinler hadis metinleri değildir. Bu metinlerde hadis üslûbu değil, daha çok kehanet üslûbu ön plana çıkmıştır. Birileri oturmuş, bir senaryo yazmış, kendisine metin olarak yakın bulduğu rivayetleri senaryosunda kullanıvermiş. Pandemi sürecini de fırsat bilmiş. Bu yıl Ramazanın Cuma günü başlamasını da malzeme yapmış.

Oysa Ramazan ayı sadece bu sene Cuma günü başlamıyor. Ramazan’ın Cuma günü başladığı ve Ramazan’ın 15’inin de haliyle Cuma gününe rast geldiği çok Ramazan’lar olmuştur. Takvimdir bu. Her güne rastladığı gibi, dönüşümlü olarak Cuma gününe de rastlıyor.

RİVAYETLERİ ZAMANINDA TENKİT EDİLMİŞTİR   

Bu yayılan metinlerin bir kısmı Nuaym bin Hammad’ın Kitabul-Fiten adlı kitabına hadis diye aldığı rivayetlerdendir. Sahih hadis kitaplarında yer almamıştır. İlgili devir muhaddisleri bu rivayetlere güvenmemişler ve tenkid ederek kitaplarına almamışlardır.

Yayılan hadislerin kaynağı olarak gösterilen Nuaym bin Hammad, abid, salih ve mücadeleci bir kişi olmakla beraber, sünneti koruma gayretiyle, zayıf ve münker hadisleri rivayet etmekle tanınmıştır. Rivayetlerinde çokça yanılıp bunları birbirine karıştırdığı bilinmektedir. Rivayetleri pek kabul görmeyen kişilerden de hadis aldığı için kendi zamanında muhaddislerce eleştirilmiştir.

“Kitabul-Fiten” adlı kitabında yer alan rivayetlerinin çoğu sıhhatli bir zincirle Peygamber Efendimiz’e (asm) ulaşmaz. Makbul sayılmayan ravi sözlerini hadis metinlerine karıştırdığı için gerek Nuaym bin Hammad’ın, gerekse Taberani’nin rivayetleri sıhhat bakımından ilgi görmemiştir.

Böyle haberlere itibar etmeyelim. Ramazanımızı, ibadet hayatımızı ve Tevhid inancımızı örselemeyelim. Sadece Allah’tan korkalım. Ve pan- demi sürecinden bir an önce kurtulmaları için insanlara duâ edelim.

Dipnotlar:

1- Buhari, Enbiya, 50.

Yazı kaynağı : www.yeniasya.com.tr

Ramazan Ayının 15’i Cuma günü Beklenen Ses ve Mehdi’nin Gelişi

Ramazan ayının 15’i cuma gününe denk geldiğinde çok büyük bir ses işitilecek ve bu sesin neticesinde bir çok insan kör olacak ve sağır olacak ve büyük felaketler gelecek manasında bir hadis-i şerif söz konusu.

Bu mübarek ramazanda mehdi’nin ortaya çıkacağını savunuyorlar. Peki bu olaylar gerçekten yaşanacak mı?

Ramazan Ayının 15’i Cuma günü Beklenen Ses

Hadisler şöyledir;

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş Ramazan ayının 15’inde cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha, gökten bir ses çok yüksek bir ses duyulur.

Bu olay Ramazan ayının ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur.

O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir sene olur.

Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde, sizler ramazanın 15’inde cuma günü sabah namazınızı kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın. Sayha yani gökten gelen sesi duyduğunuzda Allah’a secde edin ve şöyle söyleyin:

Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabunal Kuddüs (Ey Rabbimiz Sen Kusursuzsun, Sen Yücesin) Kim böyle yaparsa kurtulur kim yapmazsa helak olur.

3. Hadisimizde şöyledir Mehdinin çıkışından önce doğudan bir kuyruklu yıldız doğar bu kuyruklu yıldız ise dolunayın insanları aydınlatması gibi bütün her yeri aydınlatır  =》 Bunu da büyük ihtimalle son zamanlarda gündemimizde olan bir yıldız söz konusu  dünyaya çok yakın geçecek 1.8 kilometre büyüklüğünde yani nereden baksanız bir şehir büyüklüğünde bir yıldız geçecek bunu da orayla bağlantılıyorlar.

Yani bu üç olayında şuanda gündemdeki olaylara bağlantılı olması gerçekten bizleri şaşırtıyor ancak bu tarz konulara cevap verebilmek için araştırmak gerekli.

1. Hadis-i şerifte deprem ve nezleden bahsetmiştik ancak hadisimizin gerçeğinde nezleden bahsetmiyor yani günümüzde bulunan korona virüsüne uyarlanmaya çalışılmış.

2. Hadis-i şerifte ise Ramazanın 15’i Cuma gününe denk geldiği meselesinden bahsediliyordu. Bu önümüzdeki ramazan ilk deil daha önce defalarca ramazanın 15. Günü Cuma’ya denk geldi zaten.

Ses konusunada gelirsek bunuda büyük ihtimalle geçenlerde sosyal medyada gündem olan uğultu, burdada onu kullanarak bu hadisi şerifi oraya bağlamak istemişler.

Yani gündemdeki olayları toplayıp bunlara yakın olan hadisleri uyarlayip Eyvah! Felaketler gelicek diyerekten bizleri korkutmaya çalışıp ardındanda mehdi gelicek diyerekten Ramazan ayının 15’inden sonra bir çok mehdi çıkarıcaklardır böyle şeylere kanmayalım arkadaşlar.

Yazı kaynağı : www.kooplog.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın