polis meslek yüksek okulu taban puanları 2023

polis meslek yüksek okulu taban puanları 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur? 2023

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur? 2023

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Nedir?

Polis Meslek Yüksekokulları iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştirmektedir. Polis Meslek Yüksekokulları Polis Akademesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. POMEM’lerden farklı olarak PMYO’ya lise mezunu olan kişiler üniversite sınavından istenen puanı aldıkları takdirde başvuru yapabilmektedirler. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız, yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri Devlet tarafından karşılanır.

Yazı kaynağı : kadimhukuk.com.tr

PMYO Taban Puanları 2023 – Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?

PMYO Taban Puanları 2023 – Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?

PMYO Taban Puanları 2023 – Polis Olmak İçin Kaç Puan Gerekir? 2023 PMYO Taban Puanı Ne Olacak? Soruları 2023 Yüksek Kurumalar Sınavına girip Polis Meslek Yüksek Okullarına girmeyi düşünen öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları, Emniyet Teşkilatına Polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere TYT puanı ile alım yapan yükseköğretim kurumudur.

2023 PMYO Taban Puanı Ne Olacak?

PMYO hakkında kısa bilgi vermek gerekirse; Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır.  Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

YKS sınavı sonrası 26 yaşını doldurmamış adaylar (Polis Meslek Yüksek Okulları) PMYO‘a girebilmesi için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılıp en az 250 ham puan almaları gerekmektedir.

(NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

PMYO başvuruları Polis Akademisi sitesi üzerinden alım duyurusu yayınlandıktan sonra Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.

2023 yılında PMYO başvurusunda bulunacak adayların 1 Ekim 2023 tarihine kadar 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Yani 2023 yılında PMYO’a 1 Ocak 1998 – 1 Ekim 2005 arası doğanlar başvuru yapabilecek.

PMYO Taban Puanları 2023

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) başvuru şartı Yüksek Kurumlar Sınavı’nın 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ham puanıyla başvuruda bulunulmaktadır. PMYO başvuru taban puanı 250 ham puandır. Yani okul puanınız eklenmeden ham puanınız 250 olması gereklidir.

Yıllara göre PMYO öğrenci alım Taban Puanları;

YIL    /    PUAN

2011 /  300 ham puan

2012 /  260 ham puan

2013 / 250 ham puan

2014 /  250 ham puan

2015 /  270 ham puan

2016 / 270 ham puan

2017 /  260 ham puan

2018 / 260 ham puan

2019 / 250 ham puan

2020/ Alım Yapılmadı.

2021/ 250 ham puan

2022/ 250 ham puan

2023 TYT sınavından 250 ham puan akmak için sözel ve sayısal olarak kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilmeniz için ortalama derslere göre yapmanız gereken net sayılarını aşağıdaki gibidir.

Sözel dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:

Türkçe: 22

Sosyal Bilimler: 9

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 1

Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.314 ham puan alabilirsiniz.

Sayısal dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:

Türkçe: 12

Sosyal Bilimler: 4

Matematik: 14

Fen Bilimleri: 6

Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.582 ham puan alabilirsiniz.

Polis Akademisi, PMYO alımlarını genellikle üniversite sınavlarından sonra yapmaktadır. Yazılı sınav olarak adayların üniversite puanlarını kullanıyor. Adaylardan istediği puan türü ise TYT puanıdır. Ancak burada bilmeniz gereken şey başvuru puanlarında okul puanın etkisi yoktur yani ham puan üzerinden değerlendirilir. 

PMYO başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekmektedir:

Önceki Yıllarda İstenilen Belgeler 

İlginizi Çekebilir  ?

Polis Nasıl Olunur? PMYO PAEM, PÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

Yunus Polis Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? Yunus Polisinin Yetkileri Nelerdir?

Çevik Kuvvet Polisi Nasıl Olunur? Çevik Kuvvet Polisi Olma Şartları

Kadın Polis Nasıl Olunur? Kadın Polis Olma Şartları Nelerdir?

Komiser Nasıl Olunur? Şartlar Nelerdir? Maaşları Ne Kadar?

Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

Yazı kaynağı : ogrencigundemi.com

PMYO TABAN PUANLARI 2023 | PMYO TABAN PUANLARI

Yıllara göre PMYO öğrenci alım Taban Puanları;

YIL    /    PUAN

2017 / 260 ham puan

2018 / 260 ham puan

2019 / 250 ham puan

2020/ Alım Yapılmadı.

2021/ 250 ham puan

2022/ 250 ham puan

Görüldüğü üzere TYT sınavından 250 puan üzeri aldığınızda PMYO başvuru yapabiliyorsunuz.

Yazı kaynağı : miletakademi.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın