pandemide ödenmeyen sgk primleri ne olacak 2023

pandemide ödenmeyen sgk primleri ne olacak 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

Primi ödenmeyen çalışanlara müjdeli haber

Primi ödenmeyen çalışanlara müjdeli haber

Koronavirüs salgınının başladığı 2020’nin Mart ayında hem işverenleri hem de çalışanları desteklemek için kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı. Buna göre, işverenlerin, pandemi nedeniyle işten çıkarma yapmamaları için çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği ödendi. Kısa çalışma ödeneği 2022’nin Mart ayından 2021’in Haziran ayına kadar devam etti ve milyonlarca çalışanın maaşları devlet tarafından ödendi.

Yine pandemi nedeniyle işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve iş sözleşmesi feshedilip, işsizlik maaşı alamayanlara yönelik 2022’nin Mayıs ayından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nakdi ücret desteği ödenmeye başlandı. Nakdi ücret desteği de bir yıl kadar uygulandı ve 2021’in Haziran ayında son buldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İşverenler ve çalışanlar pandemi dönemini kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile atlattı ama beraberinde başka bir sorun daha ortaya çıktı. Gerek kısa çalışma ödeneği alanlar, gerekse de nakdi ücret desteğinden yararlananlar bu sürelerde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmadı. Bu da çalışanların emeklilik süresini etkiledi ve daha geç emekli olmalarına yol açtı. Şunu da belirtmekte fayda var; o dönemde, çoğu işveren kısa çalışma süresi içinde çalışan işçilerin de primlerini ödemedi. Kimi çalışanlar bu durumu şikâyet etti, tespit edilen işverenlere belli cezalar uygulandı. Kimi çalışanlar şikayetçi olmadı, kimi işverenler de tespit edilemedi.

EYT’DE SORUN OLDU

Tabii bu durum çalışanlarda hem eksik prim gün sorunu yarattı hem de çalışanların emeklilik süresi uzadı. EYT düzenlemesi gündeme gelince sorun daha da büyüdü. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananlar; bu süreçte primleri eksik ödendiği için EYT’den yararlanıp, hemen emekli olamama gibi ciddi bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kimileri askerlik, doğum borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlamaya çalışsalar da kısa çalışma ödeneğinde primler yatmadığı için borçlanma süreleri de emeklilik için yeterli gelmedi. Kimileri de kısa çalışma ödeneğinde işverenler tarafından primler ödenseydi, askerlik ve doğum borçlanmasına gerek olmadan EYT’den yararlanacakken, borçlanarak, ceplerinden prim ödemek durumuyla karşı karşıya kaldı.

KİMLER YARARLANACAK?

Geçen hafta memur ve emeklilerine yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesini içeren kanunun yasalaşması ile primleri eksik yatan çalışanlara yönelik de düzenleme yapıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı verildi. Uygulamanın nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlanacağı genelge ile netleşecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak, madde madde anlatayım.

– Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri işveren tamamlayacak.

– İşverenler başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içinde sigortalıları için eksik primleri ödemesi halinde çalışanların eksik primleri tamamlanmış olacak.

– İşveren, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteklerinden yararlanmış, buna rağmen işçisini çalıştırmaya devam etmişse bundan dolayı uygulanan para cezaları silinecek.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

SSK'lılar dikkat! Pandemide primi eksik yatana EYT'li olma fırsatı: Yeni düzenleme yoldarent a car 34

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günlerin Tamamlanması

12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede” 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Hükmü düzenlenmiştir.

İlgili düzenlemede kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri tamamlama hakkı verilmektedir. Yapılan düzenleme 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanılan işverenleri kapsamamaktadır.

4447 sayılı Kanunun Geçici madde 29 ve geçici madde 32 de hükmüne göre; Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezaları terkin edilmektedir.

7431 Sayılı Kanun hükmünden yararlanmak için;

— 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümleri kapsamında olunması,

— Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurulması,

— Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile SGK’ya bildirmesi ve bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi, Gerekmektedir.

Bu durumda yapılan bildirimler ve ödenen primler süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

7431 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bu kapsamda SGK’ya bildirilen günler için ödenen sigorta primleri iade ve mahsup yapılamamaktadır.

Kaynak: TÜRMOB

Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

Kısa çalışma ödeneği alanlar EYT’de eksik prim tamamlayabilecek

Kısa çalışma ödeneği alanlar EYT'de eksik prim tamamlayabilecek

Çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için koronavirüs salgın sürecinde çeşitli destekler verildi. Bunlardan en önemlileri kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiydi.

EYT düzenlemesi kapsamında salgın döneminde prim eksikliği oluşanlar için de harekete geçildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, “Kısa çalışma ödeneği salgın boyunca 15 ay boyunca ödenmişti. O dönemde çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor ama çalışmadıkları için uzun vadeli sigortalı kollarından primleri yatmıyor” dedi.

Zengin, “Primleri eksik yatanlar olduğu gibi yatmayanlar da söz konusu olmuştu. Getirilen bu düzenlemeyle beraber kişilerin eksik prim günlerini, ödenmemiş günlerini ödeme imkanını sosyal güvenlik kurumu tarafından verilecek” açıklamasını yaptı.

Uygulamanın nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlanacağı genelge ile netleşecek.

Yazı kaynağı : www.trthaber.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler