oruçluyum midem bulanıyor ne yapmalıyım

oruçluyum midem bulanıyor ne yapmalıyım bilgi90’dan bulabilirsiniz

‘Midem bulan�yor oru�luyum ne yapmal�y�m?’ Oru�luyken mide bulant�s� nas�l ge�er?

'Midem bulan�yor oru�luyum ne yapmal�y�m?' Oru�luyken mide bulant�s� nas�l ge�er?

Ramazan ay�n�n ba�lamas�yla birlikte M�sl�manlar oru� ibadetini yerine getirmeye ba�lad�. Bu kapsamda oru�luyken ya�anan sa�l�k problemlerinin nas�l ��z�lece�i konusu g�ndeme geldi. Sahur dolay�s�yla gere�inden fazla yemek, a��r� tuzlu, ek�i ya da ac� beslenmek mide asidini de artt�rarak mide yanmas�, a�r�s� ve mide bulant�s�na sebep olabiliyor. Peki Oru�luyken mide bulant�s� nas�l ge�er? ��te ‘Midem bulan�yor oru�luyum ne yapmal�y�m?’ sorusunun cevab�

ORU�LUYKEN M�DE BULANTISI NEDEN OLUR?

Oru�luyken mide bulant�s�n�n sebebi �unlar olabilir:

A�l��a ba�l� olarak tansiyon y�kselmesi ya da d��mesi.

Sahur vaktinde a��r� ya�l� ya da tuzlu yiyecekler t�ketilmesi.

�ftardan �nce ya da iftardan sonra kafeini y�ksek i�eceklerin t�ketilmesi.

Nikotin ba��ml�l���n�n olmas�.

ORU�LUYKEN M�DE BULANTISI NASIL GE�ER?

Oru�luyken mide bulant�s�n� yiyip i�meden ge�irebilmek i�in kar�n b�lgesine s�cak su torbas� uygulanabilir.

Havas�z ve a��r kokulu bir ortamda ortaya ��kan mide bulant�s� i�in temiz havaya ��kmak ve derin nefes almak; nefes egzersizleri yapmak oru�luyken nide bulant�s�na �ok iyi gelir.

Ramazan ay�nda yenilen sahur ya da iftar yeme�inin �zerine maden suyu i�ilmesi midede rahatlat�c� bir etki olu�turmaktad�r.

Nane ve limonun bir bardak suda kaynat�larak sahurdan sonra i�ilmesi bulant�y� engelleyebilmektedir, sahurunuzu yapt�ktan sonra ezan okunmadan �nce nane limon haz�rlayabilirsiniz.

K���k egzersizler yapabilirsiniz. Evde yap�lacak k���k egzersizler hem midenin hem de genel olarak v�cudun rahatlamas�n� sa�lamaktad�r fakat bu egzersizler iftardan hemen sonra de�il en az birka� saat ge�tikten sonra yap�lmal�d�r. Aksi durumda, egzersiz esnas�nda zorlanan mide s�k���r, bulant� ve a�r� semptomlar ortaya ��kabilir. ��te oru�luyken mide sorunu ya�ayanlar i�in ��z�mler…

Oru�luylen ya�anacak sa�l�k problemlerinin �n�ne ge�mek i�in yap�lmas� gerekenler ��yledir:

Sahur vaktinde yenilen yiyecekler �ok ya�l� ya da tuzlu olmamal�.

�ftardan hemen sonra kafein i�eren i�ecekler t�ketilmemeli.

�ftardan hemen sonra nikotin al�nmamal�.

Miktar� ne olursa olsun kendili�inden gelen kusuntu orucu bozmaz. Ayn� �ekilde mideden ans�z�n a�za y�kselip tekrar mideye d�nen �eyler de oruca zarar vermez. Ki�inin kendi iste�i ile a��z dolusu kusmas� h�linde ise oru� bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oru�lu kimse kendisine h�kim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi iste�i ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Eb� D�v�d, Savm, 32; Tirmiz�, Savm, 25) buyurmu�tur.

Bununla birlikte, kustu�u i�in orucu bozuldu zann�yla yemeye i�meye devam eden kimsenin orucu bozulur. B�yle bir kimseye keff�ret de�il, g�n�ne g�n kaza gerekir (�bn�’l-H�m�m, Feth, II, 332; el-Fet�va’l-Hindiyye, I, 226).

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Oruçta Mide Bulantısı Neden Olur? Ramazan’da Mide Bulantıları Nasıl Engellenir?

Oruçta Mide Bulantısı Neden Olur? Ramazan'da Mide Bulantıları Nasıl Engellenir?

Oruçta Mide Bulantısı Neden Olur? Ramazan’da Mide Bulantıları Nasıl Engellenir?

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme genellikle insanların dikkat ettiği bir konudur. Bazen beslenme konusunda bireyler bilinçli olarak aç kalmayı tercih edebilir. Bu tercihin sebebi kimi zaman rejimken kimi zaman da oruç tutarak ibadet etmek olabilmektedir.

Oruç tutmak bireylerin, Allah rızası için kötü alışkanlıklardan ya da yiyecek ve içecekten kendini alıkoymasıdır. Oruç tutan kişiler bazen küçük rahatsızlıklarla karşılaşabilmektedir. Bu rahatsızlıklardan birisi de oruç tutarken mide bulanmasıdır. Şimdi gelelim Oruçta mide bulantısı neden olur? Ramazan’da mide bulantıları nasıl engellenir? Sorularının cevaplarını yazdığımız yazımıza.

Oruçta Mide Bulantısı Neden Olur?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de oruç sırasında yaşanılan mide bulantısı sıkıntılarıdır. Bu bulantılar günün her saatinde gerçekleşebilmektedir. Kişiden kişiye ve dayanıklılık durumuna göre sıklık ve sürekliliği de değişiklik gösterir. Oruç tutarken yaşanılan bu mide bulantılarının sebepleri şunlardır;

Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi nedeniyle olabilmektedir.

Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

Nikotin bağımlılığının olması.

Ayrıca diyanet tarafından yapılan açıklamalarda, mide bulantısı yaşamak oruca engel olmasa da eğer kişilerin sağlığı açısından tehlike oluşturuyorsa bu kişilerin oruç tutmamasının daha uygun olduğu söylenmektedir.

İleri seviyede mide bulantısı şikâyeti olan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Uzman hekimlerce yapılan tetkiklere göre tespit edilen durumların tedavisi yapılarak mide bulantısına çözüm bulunduktan sonra bu bireyler tekrar oruç tutabilirler.

Ramazan’da Mide Bulantıları Nasıl Engellenir?

Oruç tutan kişilerin mide bulantısı şikâyetleri bazı küçük önlemlere önlenebilmektedir. Bu önlemler sağlık problemi olmayan bireyler için geçerlidir. Özellikle ramazan ayında oruç tutarken mide bulantısını engellemek için uzmanlar tarafından şunlar önerilmektedir;

Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalıdır.

İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemelidir.

İftardan hemen sonra nikotin alınmamalıdır.

Yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi mideyi rahatlatmaktadır.

Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir.

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Ramazan’da mide bulantısı nasıl geçer? Neden olur? Mide bulantısını geçirmek için yapılması gerekenler

Ramazan'da mide bulantısı nasıl geçer? Neden olur? Mide bulantısını geçirmek için yapılması gerekenler

Ramazan ayında oruç tutmaya bağlı olarak bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilyor. Mide bulantısı da ortaya çıkan bu sağlık problemlerinde başı çekiyor.

Ramazan’da Mide Bulantısı Neden Olur?

1- İftarda aşırı yağlı ve tuzlu yemek: Oruç süresince uzun bir süre boş kalan mide, iftar zamanı yenilen aşırı yağlı ve tuzlu yemeklerle birlikte bozulma emareleri gösterilir. Mide bulantısı dışında, yanma, ekşime ve istifra gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

2- Aşırı şekerli ve ekşi yemek: Yine aynı şekilde iftar zamanı aşırı şekerli ve ekşi yiyeceklerin tercih edilmesi midenin işleyişini bozmaktadır. Örneğin oruç çorba ile değil kızartma ile açılırsa ya da iftar vakti aşırı miktarda turşu vb. ürün tüketilirse midenin ekşime ve bulanma ihtimali yarı yarıya artar. Özellikle elli yaş üstü kişiler aşırı şekerli ve ekşi yemeklerden uzak durmalı, daha dengeli ve sağlıklı gıdalara öncelik vermelidir.

3- Tansiyon: Ramazan ayı boyunca, yaşı ilerlemiş ve kilo sorunu olan kişilerde tansiyon problemleri had safhaya varabilir. Bunun en büyük nedeni uzun süreli açlık, hızlı ve çiğnemeden yutmak ve sağlıksız gıdalar tüketmektir. Tansiyonu yükselen ya da düşen kişilerde mide bulantısı şikayetleri artış göstermektedir. Sorun devam ettiği takdirde bir doktora görünerek uzman yardımı alınmalıdır. Kan şekerinin düşmesi de dolaylı olarak baş ağrısına ve mide bulantısına neden olabilir.

4- Kafein ve nikotin: Özellikle sigara kullanan kişiler iftar zamanından sonra üst üste sigara içtikleri takdirde mide bulantısı ortaya çıkabilir. Aynı belirtiler, çay ve kahve tiryakileri için de geçerli olup nikotin ve kafein yoğunluğu yüksek olan içeceklerin dikkatle tüketilmesi gerekmektedir.

Ramazan’da Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

1- Maden suyu: Yemeklerden hemen sonra içine az miktarda limon ekleyerek maden suyu içmek, midenin rahatlaması için tercih edilecek en hızlı yollardan biridir. Maden suları hızlıca değil küçük yudumlarla tüketilmelidir. Bağırsaklarda birikmiş olan kötü gazların dışarı atılması için de her gün bir adet maden suyu içilebilir.

2- Nane – Limon: Mide bulantısını hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenler nane – limon kaynatabilirler. Nane ve limon bir cezve içerisinde birkaç dakika kaynatılabilir. İçerisine tatlandırmak için şeker yerine bal katılması öneriliyor. Çünkü şeker kaynatılan bu doğal içeceğin vitaminlerini öldürmektedir. Ancak bal, hem sindirimi kolay olan bir gıdadır hem de mide bulantısı şikayetlerini en aza indirgemek için tüketilebilir.

Midenin Bulantısını Geçirmek İçin Yapılması Gerekenler

1- Küçük egzersizler yapmak: Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlıyor. Ancak bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde aşırı derecede zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomları ortaya çıkabilir.

2- Yemek seçimlerine dikkat etmek: Ramazan ayı boyunca çok değil yeterli beslenmek prensibi benimsenmelidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda ve çeşitlilikte beslenmek hem mideyi hem de diğer hayati öneme sahip diğer organları rahatlatacaktır. Abur – cubur olarak nitelendirilen yiyecekler yerine, meyve, badem, ceviz gibi hem doğal hem de faydalı gıdalar tercih edilmelidir.

3- Bitki çayları içmek: Yemeklerde ya da yemeklerden sonra asit ve şeker yoğunluğu çok yüksek olan içecekler yerine bitki çayları tercih edilebilir. Özellikle papatya, kuşburnu, ada çayı ve ıhlamur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip mide bulantısı ve ağrı şikayetlerini ortadan kaldırır.

Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın