Organ Nedir? Hayati ve Hayati Olmayan Organlar Nelerdir?Bir organ, bir takım işlevi yerine getirmek suretiyle insan bedenindeki farklı dokuların organizasyonu olarak bilinebilir. Vücuttaki organlar çoğu zaman önemli bir fizyolojik işlevi yerine getiren bir organ sistemi oluştururlar. Burada, sahip olduğumuz değişik organ türlerini ve bunların mühim işlevlerinin neler olduğunu sıralayacağız.

Organlar Nedir?Organ Nedir? Hayati ve Hayati Olmayan Organlar Nelerdir?

Benzer ya da farklı hücrelerin bir araya gelmesiyle bir doku doğar. Dokuların vücutta belirli bir yerde birikmesi bir organ oluşturur. Dolayısıyla, değişik fizyolojik işlevleri yerine getiren dokuların yapısal organizasyonuna organ denir.

Çok hücreli hayvanların ve bitkilerin vücutlarında büyük ve kompleks biyolojik işlevleri yerine getirmek için organlar bulunur. Bunlardan bazıları biyolojik işlevleri açısından sistem için dirimsel öneme sahiptir. Hayati organlar canlı bir organizmanın varlığı açısından çok önemlidir. Bu organların yokluğu bir canlının hayatta kalmasına izin vermeyecektir.
Tek hücreli hayvanlar ve bitkiler, daha rahat işlevleri yerine getiren çok minik bir hücre organelleri donanmasına sahiptir. Organlarla kıyaslandığında, işlevler daha tehlikeli sonuç ve hayatidir. Bazı organların birden fazla işlevi vardır. Örneğin, bir hayvanın dolaşım sistemi sadece solunum gazlarını iletmekle kalmaz, hem de vücudun en uzak köşesine kadar gıda taşır.

Hayati Organlar ve İşlevleri

Bir organ yada organ sistemi, anne karnında embriyonik açınma esnasında germ tabakasından kaynaklanır. Organların çoğu bir sistem kurmak ve müsait koordinasyon arasında çalışmak için birbirlerine yakın dururlar. Bazı durumlarda, organlar uzakta bulunabilir sadece ilgili işlevleri yerine getirmek için bağlantılıdır. İşte bu organların, mühim vücut bölümlerinin ve alakalı işlevlerinin bir sıralaması.

Beyin: Beyin, insan bedenindeki en dirimsel organdır. Tüm organların ve vücut parçalarının kontrol merkezi olarak da adlandırılır. Düşüncelerimizi ve fizyolojik duyumlarımızı kontrol etme işlevine sahip, bir adamın kafatasının arasında bulunan sinirlerin ve dokuların harika bir birleşimidir. Beynimiz hem de göz, kulak, burun, deri ve dil gibi duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız farklı uyaran ve dürtüleri işleme merkezidir. Uyaranlara gore beyin, bir duruma gore hareket etmek için vermemiz ihtiyaç duyulan tepkiyi hazırlar. Örneğin, kendimizi tehdit altında hissedersek, insan vücudunun tüm koordineli bölümleri ve işlevleri harekete geçecektir. Beynin üç farklı kısmı vardır; serebrum yahut ön beyin, beyincik veya arka beyin ve beyin sapı. Tüm bu bölümlerin istemli ve gayri ihtiyari fizyolojik eylemlerimizi kontrol etmek için önemli işlevleri vardır.

Kalp: Kalp, dolaşım sistemimizin merkezi organıdır. Atışı bir an bile durmayan pompalama organıdır. İnsan kalbi doğumdan itibaren durmaksızın çalışır. Görevi, kanı insan vücudunun her köşesine ileri geri taşımak ve teneffüs gazlarının, besinlerin, hormonların, enzimlerin vb. Uygun halde tedarik edilmesini sağlamaktır. Elektriksel bir uyarı sistemi tarafından kontrol edilen dört odacığı, iki kulakçığı ve iki karıncığı vardır. Bu odacıklar, atardamarlar ve toplardamarlar arasındaki açıklıklar farklı türde kapakçıklar tarafından test edilir. Bu valfler kanın tek yönlü akışını sağlar.Organ Nedir? Hayati ve Hayati Olmayan Organlar Nelerdir?

Akciğerler: Akciğerler, insanların solunum sisteminde bulunan yaşamsal organlardır. Göğsümüzdeki göğüs kafesinde bulunurlar. Koordineli olarak şişirilmesi ve indirilmesi havanın solunmasına ve verilmesine niçin olur. Akciğerlerimizi kullanarak nefes alır ve gaz alışverişi yaparız. Bunlar, gaz alışverişi için büyük bir yüzey alanı elde eden başlıca organlardır.

Karaciğer: Vücudumuzda hazım sisteminde bulunan en büyük salgı bezidir. Vücut organ şemasına gore midenin derhal altında ve ince bağırsağın üzerinde yer alır. Başlıca işlevi kanı temizlemek ve metabolik yan ürünlerden ve yabancı maddelerden sürekli olarak arındırmaktır. Kendini yenileyebilen tek organdır. Kanı detoksifiye etmenin yanı sıra başlıca işlevleri safra üretmek, kanı filtrelemek, kandaki amino asit ve öteki çeşitli kimyasalların seviyelerini regüle etmek, kolesterol sentezlemek ve kanın pıhtılaşmasını düzenlemektir.

Böbrekler: Vücudumuzun boşaltım sisteminde bulunan bir çift organdır. Bu organlar vücudun parçalarıdır ve kullanımları kanı filtrelemek ve idrar hazırlamak üzerine yoğunlaşır. Kan basıncını, kan hacmini, idrar hacmini vb. Sakınan başlıca boşaltım organlarıdır.

Yukarıda bahsedilen organlar kadar hayati olmayan başka organlar da vardır. Bu, hayatta kalma şansı olduğu veya insanın rahatsızlıkları iyileştirmek için vakit kazanacağı anlamına gelir. Bu insan vücudu organları tablosunda aşağıdaki organları bulacaksınız.Organ Nedir? Hayati ve Hayati Olmayan Organlar Nelerdir?

Safra kesesi
Pankreas
Mide
İdrar kesesi
Testisler
Uterus
Üst ve alt ekstremiteler
Gözler
Kulaklar
Bağırsaklar vb.

Bu organların insan vücudundaki konumu hayati organ sistemlerinde bulunabilir. Bu organlar birlikte muayyen bir takım işlevi yerine getiren bir organ sistemi oluşturur. Örneğin, mide, ince bağırsaklar ve pankreas hazım için enzim üreten başlıca organlardır.

Bunlar insan vücudunda bulunan hayati ve hayati olmayan organlardır. Organların insan bedenindeki yerini bilmek ve bu organların yaşamsal organlarla iyi mi koordineli bir biçimde çalıştığını öğrenmek insan anatomisini anlamak için önemlidir.

Kaynakça:

BBC

Yazar: Tuncay Bayraktar

kaynak: bilgiustam.com

Yorum yapın