öğretmenlik uygulaması danışmanlığı eğitimi kursu cevapları

rent a car 34

öğretmenlik uygulaması danışmanlığı eğitimi kursu cevapları bilgi90’dan bulabilirsiniz

Quizizz

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU DAVUT AKBULUT

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU DAVUT AKBULUT

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU DAVUT AKBULUT

2 KURS PROGRAMI EĞİTİMİN AMAÇLARININ PAYLAŞILMASI KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME YAPILMASI KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ DÖNGÜSÜNÜN AÇIKLANMASI UYGILAMA ÖĞRENCİSİNİN DERSİNE YÖNELİK KULLANILABİLECEK TEKNİKLERİN SUNUMU MEBBİS UYGULAMA MODÜLÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN KULLANACAĞI DERS GÖZLEM FORMUNUN TANITILMASI VE FORMUN NASILDEĞERLENDİRİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI.

3 EĞİTİMİN AMAÇLARI UYGULAMA ÖĞRETMELERİNİN UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNE ETKİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLMELERİNE YARDIMCI OLMAK GÖZLEM YAPMA, GERİBİLDİRİM VERME VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNE DAHA SİSTEMLİ VE ÇOK YÖNLÜ GERİBİLDİRİM VERMEYİ TEMEL ALAN KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİNİ TANITMAK

4 KLiNiK DANIŞMANLIK MODELi (KDM) NEDiR? 1970 Lİ YILLAR: HARVARD ÜNIVERSITESI EĞiTiM FAKÜLTESİNDE GELİŞTİRİLMİŞTİR. EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇERİSİNDE VE UYGULAMA OKULLARINDA BELİRLİ BİR STANDARDİZASYON SAĞLAMAK SİSTEMDE GÖREV ALAN KİŞİLERİN ORTAK VE ETKİN KATILIMINI SAĞLAMAK AMAÇLANMIŞTIR.

5 KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİNDE PAYDAŞLAR UYGULAMA ÖĞRENCİSİ UYGULAMA ÖĞRETMENİ UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

6 KDM NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER UYGULAMA ÖĞRENCİSİNE SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE DÖNÜT VERİLMESİNİ SAĞLAR, UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİ ARTTIRMAK ADINA BELİRLİ ZİHİNSEL VE DAVRANIŞSAL BECERİLER KAZANMASINA YARDIMCI OLUR. UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ İZLEDİKLERİ DERSİN GÜÇLÜ VE GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİNİ ANALİZ ETME BECERİSİ GELİŞTİRİRLER. ÜÇLÜ/DÖRTLÜ GÖRÜŞMELER PAYDAŞLARIN SÜRECE ETKİN KATILIMINI SAĞLAR. GERİ BİLDİRİMLERİN İÇERİĞİ UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİ «ÇIRAK» POZİSYONUNDA GÖREN DOĞRUDAN BİLDİRİMLER YERİNE EKSİKLERİ KİŞİNİN KENDİSİNE BULDURMAYA YÖNELİK TEKNİKLERİ KAPSAR

7 KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ DÖNGÜSÜ ÖN GÖRÜŞME YANSITMA GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA SON GÖRÜŞME VERİ ANALİZİ

8 1. ÖN GÖRÜŞME UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN DERS PLANINI 1-2 GÜN ÖNCEDEN HAZIRLAYIP BİZZAT UYGULAMA ÖĞRETMENİNE GÖSTERMESİ VE DERSİN GENEL ÇERÇEVESİNİN BELİRLENMESİ

9 1. ÖN GÖRÜŞME/DERS PLANI İÇERİĞİ HEDEF VE KAZANIMLAR; KULLANILACAK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ; DERS SIRASINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELTİLECEK SORULAR; DERSİN DÜZENİNİ BOZACAK ÖĞRENCİLER OLDUĞUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DERS SONUNDA KULLANILACAK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİ İÇERMELİDİR.

10 1. ÖN GÖRÜŞME/UYGULAMA ÖĞRETMENİ Bugün anlatacağın dersi gözlerken özellikle hangi noktalara dikkat etmemi istersin? Seni hangi açılardan gözlememi istersin? Daha önce anlatmış olduğun dersleri de göz önünde bulundurarak, bu derste özellikle hangi konulardaki eksiğini gidermeye gayret göstereceksin? (Eğer bu ders uygulama öğretmeninin gözlediği ilk ders değil ise) Değindiğin bu konulardan özellikle hangisine odaklanmamı istersin?

11 1. ÖN GÖRÜŞME/UYGULAMA ÖĞRENCİSİ Uygulama öğrencisi de uygulama öğretmeninden özellikle: Sınıf yönetimi; Farklı öğretim yöntemlerini kullanıp kullanmadığı; Soracağı soruların seviyesi veya sınıf seviyesine uygun olup olmadığı; Zamanı kullanma becerisi; Sınıf içindeki hareketliliği; Hep belirli öğrencilere mi, yoksa tüm sınıfa eşit olarak söz verme eğiliminde olduğu; Derste öğrencilere karşı kullandığı akademik dil; Derste kullandığı vücut dili;

12 1. ÖN GÖRÜŞME/UYGULAMA ÖĞRENCİSİ 12 İletişim becerileri; Öğretmene yakışır profesyonel bir duruşa sahip olup olmadığı; Genel fiziksel görünümü; Görsellerin derste kullanılıp kullanılmadığı; Konuyu sınıf seviyesine göre anlatıp anlatamadığı; Dersin sonunda ders planında yer alan kazanımlara ulaşılıp ulaşılamadığı; Öğrencilerin derse katılım düzeyi; Dersin huzurunu bozan/ bozmaya eğilimli olan öğrenci/öğrenciler ile nasıl başa çıkacağı Ders sonunda değerlendirme ya da kapanış yapıp yapmadığı gibi konulardan bir veya birkaçına dikkat etmesini isteyebilir.

13 1. ÖN GÖRÜŞME/SONUÇ Eğer aday ders öncesi stresli ve heyecanlı ise, ön görüşme süreci adayın rahatlamasına ve ders öncesi kendini daha iyi hissetmesine yardım etmiş olur. Ön görüşme uygulama öğretmeni ile ister yüz yüze, ister e-posta yoluyla yapılmış olsun, KDM`nin aday için genel olarak etkili olabilmesi ve takip edecek diğer süreçlerin başarısı için de oldukça önemlidir. Uygulama ders planını ders öncesinde uygulama öğretim elemanına da göstermelidir. Böylelikle uygulama öğretim elemanı da derste ne anlatacağı hakkında somut bir fikir sahibi olarak derse girmiş olur. ÖRNEK VİDEO

14 2. GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA BU SÜREÇ ÖĞRETİM ELEMANININ VE UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DERS ANLATIRKEN DİKKATLİ BİR BİÇİMDE GÖZLEM YAPTIKLARI SÜREÇTİR.

15 2. GÖZLEM VE VERİ TOPLAMA 15 Adayın tüm performansı dersin başından sonuna dek not defterine not almak yolu ile kaydedilir. Yapılan tüm kayıtlar ve paydaşların gözlem formuna aldığı notlar uygulama öğrencisinin dersi hakkındaki verileri oluşturur. Bu süreçte adayın dersine hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir.

16 3. VERİ ANALİZİ Bu süreç öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin uygulama öğrencisine ait performans kayıtlarını ve dersle ilgili toplanan tüm verileri ele alıp düzenlediği, dersin güçlü yanlarını tespit edip, geliştirilmesi gereken yönleri ve önerilecek stratejilerin neler olabileceğini belirlediği süreçtir.öğrenci KENDİSİNİN ANALİZ ETMESİ ÖNEMLİDİR

17 4. SON GÖRÜŞME Ders bittikten hemen sonra yapılacak bu üçlü (dörtlü) görüşmeye paydaşların hepsi katılır. Görüşmenin akışını genel olarak (varsa) öğretim elemanı yönetir. Görüşmede tüm paydaşların etkin ve eşit katılımı sağlanmalıdır.

18 4. SON GÖRÜŞME Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin zihinlerinden gelişi güzel değil, gözlem formuna aldıkları notlar üzerinden OBEJEKTİF değerlendirme yapmaları gerekir.

19 4. SON GÖRÜŞMENİN İŞLEYİSİ 19 İlk olarak uygulama öğrencisine söz verilir ve dersi ile ilgili yansıtma (öz değerlendirme) yapması sağlanır. Yansıtma yaparken üç temel unsurdan bahsedilebilir: Deneyimi ayrıntılı bir şekilde betimleme, Deneyimle ilgili duygu ve düşüncelere yer verme, Deneyimi bu betimleme ve duygulara bakarak değerlendirme

20 4. SON GÖRÜŞMENİN İŞLEYİSİ İkinci adım, uygulama öğretmeni uygulama öğrencisine dersi ile ilgili dönüt ve önerilerini paylaşır. Daha sonra öğretim elemanı paydaşlar arasında etkili bir üçlü iletişim ve tartışma ortamı oluşturarak, uygulama öğrencisinin dersinde aldığı notlar ve topladığı veriler üzerinden giderek dönüt verir. ÖRNEK VİDEO OLUMSUZ DÖNÜT ÖRNEK VİDEO OLUMLU DÖNÜT

21 4. SON GÖRÜŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Dönüt verme sürecine uygulama öğrencisinin güçlü yönlerinden başlanmalıdır. Öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni verdikleri dönütlerde uygulama öğrencisinin kendine güvenini sarsacak ifadelerden kaçınmalıdır. Son görüşme ne bir çay partisi, ne de bir boks maçı şeklinde gerçekleşmemelidir.

22 4. SON GÖRÜŞMEDE EYLEM PLANI ÖRNEĞİ 22 ÖRNEK VİDEO

23 5. YANSITMA/ÖZ DEĞERLENDİRME Uygulama öğrencisi anlattığı dersin ardından kendine şu soruları yöneltir: Yaptığım şey doğru mu? Farklı bir şey yapmalı mıyım? Yaptığım şeyi değiştirmem veya düzenlemem gerekir mi? Bu dersi bir kez daha anlatma fırsatım olsa dersle ilgili neleri değiştirirdim? ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMEYİ ODAĞINA ALARAK KİŞİNİN KENDİ DOĞRULARINI TESPİT ETMESİNE OLANAK SAĞLAR. ÖRNEK VİDEO

24 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

25 VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ DİYALOGLARI GÖZDEN GEÇİRME SÖZEL AKIŞ ETKİLEŞİM ANALİZİ ÖĞRENCİ DVRANIŞLARINI N KODLANMASI SINIF TRAFİĞİ

26 1.ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ DİYALOGLARI Bu teknik, uygulama öğrencisinin sorduğu her sorunun ya da öğrencilerin verdiği her cevabın UÖ tarafından kaydedilmesi şeklinde gerçekleşir.

27 1.ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ DİYALOGLARI

28 2.SÖZEL AKIŞ Bu yöntemde, uygulama öğretmeni,uygulama öğrencisinin ders boyunca sorduğu sorulara cinsiyetlerine göre hangi öğrencilerin kaç kez cevap verdiği, hangi öğrencilerin sıklıkla söz alıp, hangilerinin hiç söz almadığı gibi ayrıntıların detaylı bir biçimde sınıf krokisi üzerinde belirtilmesi şeklinde gerçekleşir.

29 2.SÖZEL AKIŞ + SÖZ ALAN – SÖZ ALMAYAN 0 CEVAP VERMEYEN

30 3. DERSTEKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ KODLANMASI Bu teknikte UÖ, öğrencilerin dersle ne kadar ilgilendikleri, konuşan, dersin huzurunu bozan öğrencilerin belirlenmesine yönelik veriler toplar, notlar alır.

31 3. DERSTEKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ KODLANMASI Örneğin: D: Öğrenci dikkatle aktif bir biçimde dersi dinliyor, P: Öğrenci dikkatle fakat pasif bir biçimde dersi dinliyor, Y: Öğretmenden yardım alıyor. İ: Dersle ilgilenmiyor. K: Yanındaki arkadaşı ile konuşuyor. DD: Dikkati çok dağınık ya da sınıfta uyuyor.

32 4.SINIF TRAFİĞİ Bu teknik ile UÖ sınıfta uygulama öğrencisinin genel olarak nasıl hareket ettiğini detaylı bir biçimde kaydeder. Ders başlamadan önce sınıfın oturma krokisi ya da planı bir kâğıda çizilir.

33 4.SINIF TRAFİĞİ

34 5.ETKİLEŞİM ANALİZİ Bu tekniği kullanan bir UÖ sınıfta öğrencilerden gelen cevaplara uygulama öğrencisinin nasıl cevap ya da tepki verdiğini kaydeder. Örneğin: Uygulama öğrencisi, öğrencinin verdiği cevabı güçlendiriyor mu? Cesaretlendiriyor mu? Duymazdan mı geliyor? Yeni bir soru ile mi cevap veriyor? UÖ, önündeki kâğıtta bir kodlama sistemi oluşturur. Büyük harfleri uygulama öğrencisinin davranışları, küçük harfleri ise öğrencilerin cevapları için kullanır

35 6.GÖZDEN GEÇİRME Bu yöntem sınıfta ders sırasında gerçekleşen olayların genel olarak gözlemlenmesi biçiminde gerçekleşir. UÖ sınıfta dersin başından sonuna dek olan biten her şeyi not eder. Örneğin: Uygulama öğrencisi…adlı öğrenciye… sorusunu sordu. Öğrenci doğru cevap verdi / vermedi…adlı öğrenci uygulama öğrencisinin dikkatini çekmeye çalışıyor, nihayet başardı. uygulama öğrencisi onun yanına gitti. Onunla konuştu…şeklinde cevap verdi, gibi.

36 ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER ESNASINDA KULLANILACAK TEKNİKLER

37 UYGULAMA ÖĞRENCİSİ İLE UYGULAMA ÖĞRETMENİ ARASINDA KULLANILACAK TEKNİKLER ÖNCELİKLE UÖ, UYGULAMA ÖĞRENCİSİ İLE ARASINDA GÜVEN OLUŞTURMALI; GÜVEN ORTAMI OLUŞTURULAMADIĞINDA, VERİLEN TÜM DÖNÜTLER UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN PERFORMANSINI TEK YÖNLÜ KRİTİK ETMEKTEN ÖTEYE GEÇEMEZ.

38 1. YAKINLIK /AHENK/ UYUM OLUŞTURMA UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN, POZİTİF BİR UYUM OLUŞTURMASI ONA GÜVEN VERMESİ ONUN YANINDA OLDUĞUNU HİSSETTİRMESİ UYGULAMA ÖĞRENCİSİ İLE AYNI SEVİYEDE, KARŞILIKLI VE ONA YAKIN OTURARAK GÖZ TEMASI İLE GERİBİLDİRİM VEREBİLMESİ ÖNEMLİDİR

39 2. SORU SORMA TEKNİĞİ UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN ŞUNU YAP, ŞUNU BİR DAHA Kİ SEFERE DEĞİŞTİR, BUNU BİR DAHA DENEME ŞEKLİNDE DÖNÜT VERMESİ U.ÖĞR. İLE ARASINDA OLUMSUZ BİR ORTAM OLUŞTURUR EĞER BUGÜN ANLATTIĞIN DERSTE TEK BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK İSTESEYDİN NEYİ DEĞİŞTİRİRDİN? BUGÜNKÜ DERSTE KİTAPTAKİ 3 NOLU ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER HAYLİ ÇOK ZAMAN KAYBETTİLER. BUNU NEYE BAĞLIYORSUN?

40 3. GEREKÇELENDİRME İSTEMİ UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN VERDİĞİ DÖNÜT ESNASINDA KULLANDIĞI BİR KELİME YA DA İFADENİN DANIŞMANI TARAFINDAN DAHA AÇIK BİR BİÇİMDE İFADE EDİLMESİNİN İSTENMESİDİR BUGÜN ANLATACAĞIN DERSTE ÖĞRENCİLERİNE YÜKSEK SEVİYEDE SORULAR YÖNELTECEĞİNİ SÖYLEDİN. YÜKSEK SEVİYEDE SORULAR DERKEN TAM OLARAK NEYİ KASTEDİYORSUN? ANLADIĞIM KADARI İLE BUGÜNKÜ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİNE.,.VE.Yİ KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİN. BUNLARA EK OLARAK BAŞKA SÖYLEMEK İSTEDİĞİN YA DA BENİM DERSİN İLE İLGİLİ UNUTTUĞUM BİRŞEY VAR MI?

41 4. DESTEKLEME BU TEKNİĞİ KULLANAN UÖ, UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN KENDİNE YÜKSEK DÜZEYDE GÜVEN KAZANMASINA YARDIM EDER. UYGULAMA ÖĞR. YAPABİLECEKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BİR DİZİ ALTERNATİF ÖNERİ SUNULMASI VE ADAYIN BUNLARDAN BİRİSİ SEÇMESİ PEKİ ÖĞRENCİNİN MATEMATİK ÖDEVİNİ BİTİRMESİ İÇİN CEZA YERİNE BAŞKA NASIL DAVRANABİLİRDİN?

Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın