mustafa kemal hangi okullara gitmiştir

mustafa kemal hangi okullara gitmiştir bilgi90’dan bulabilirsiniz

Kara Harp Okulu

    Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Küçük Mustafa, Haziran 1887’de başladığı ilköğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’nde devam etti. Fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik’te çağdaş usullerle öğretim yapan Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Şemsi Efendi, yeni öğrencisinin yeteneklerini ve zekâsını takdir ettiğinden, küçük Mustafa’nın kendi okulunda bulunmasından son derece memnundu.

Küçük Mustafa, bu okulda okurken babası öldü. Ali Rıza Efendi’nin ölümü üzerine, Zübeyde Hanım üç çocuğu ile bir süre Selanik yakınlarındaki Lankaza’da bulunan Rapla Çiftliği’nde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi’nin yanına yerleşti. Çiftlik hayatı nedeniyle küçük Mustafa’nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı. Fakat çok geçmeden Selanik’e dönerek halasının yanında, bıraktığı yerden öğrenimine devam etti.

Küçük Mustafa, Şemsi Efendi Mektebi’nden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti ardından bu okuldan ayrıldı ve 1894 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kendi kararı ile Askerî Rüştiye’ye müracaat ederek öğrenimine burada devam etti. Yazları, dayısı Hüseyin Efendi’nin yanına gider, okul zamanına kadar çiftlikte kalırdı. Mustafa, bu okulu gerçekten sevmişti. Arkadaşları arasında zekâsı ve üstün yetenekleri ile kısa zamanda kendisini gösterdi ve öğretmenlerinin sevgisini kazandı.

Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yetenekleri ve zekâsı karşısında sınıftaki diğer Mustafalarla aralarındaki farkı belirtmek üzere öğrencisinin adının sonuna “Kemal” ismini ilave etti. Genç öğrencinin adı artık Mustafa Kemal olmuştu.

Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896’da Manastır Askerî İdadisi’ne girdi. Burada Ömer Naci ile arkadaşlık etti. İleride ünlü bir hatip olarak tanınacak ve Birinci Dünya Savaşı’nda Teşkilât-ı Mahsusa Müfreze Komutanlığı yaparken tifodan vefat edecek olan Ömer Naci, Mustafa Kemal’in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynadı. Yakın arkadaşlarından biri olacak Ali Fethi (Okyar) de bu okulda öğrenci idi. Genç Mustafa Kemal, askerî öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de ihmal etmiyor; yazları izinli olarak Selanik’e döndüğü zaman Fransızca dersleri alıyordu.

Genç Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi’ni de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. Üç senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902’de bu okulu teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti. 1903 yılında üsteğmen olmuştu. 11 Ocak 1905 tarihinde de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

Harp Okulu’nda ve Harp Akademisi’nde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlikle ilgili derslere büyük ilgisinin yanında matematik ve edebiyat dersleriyle güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harp Okulu’nda ve Harp Akademisi’nde, memleket ve millet davalarıyla ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir istibdat devri idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresinde gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimi oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi’nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu, şüphe çekerek birkaç ay İstanbul’da tutuklu kaldı; sonra 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, Şam’a atandı.

Önceki Sayfa   
Sonraki Sayfa

Yazı kaynağı : kho.msu.edu.tr

Atatürk'ün Gittiği Okullar: Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Okuduğu Okullar, Mektepler ve Öğrenim Gördüğü Şehirler

Atatürk’ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar sıralaması! Atatürk’ün okuduğu okullar!

Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar sıralaması! Atatürk'ün okuduğu okullar!

Atatürk’ün okuduğu okullar sırasıyla! Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili öğrenilmeyi bekleyen pek çok şey bulunmaktadır. Okula başlayan her çocuğun ilk öğrendiği şeylerden bir tanesi ise Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullardır. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her bilgi çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün okumuş olduğu okullar ve okulların yerleri de insanları fazlasıyla meraklandırmaktadır. Peki insanların bu denli merak ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün okulları ve şehirleri nerelerdir? İşte tüm detaylar…

ATATÜRK’ÜN GİTTİĞİ OKULLAR

Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar şunlardır:

Atatürk’ün Okuduğu Okulların Şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk pek çok okulda eğitim görmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar ise insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Bu yüzden de çok araştırılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulların merak edildiği kadar okuduğu okulların hangi şehirlerde bulunduğu da merak edilmektedir. Bu araştırmaları hem öğrenciler hem de Mustafa Kemal Atatürk seven yetişkin bireyler araştırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır:

Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatı pek çok insan tarafından merakla araştırılır. Genellikle bu konuyu çocuklar ve gençler araştırır. Çünkü bu konu derslerde işlenmektedir. Ancak elbette yetişkin bireyler de bu konu hakkında araştırmalar yaparlar. Mustafa Kemal Atatürk sırasıyla şu okullara gitmiştir:

Mahalle Mektebi:

Annesinin isteği ile bu okula gitmiştir.

Mahalle Mektebinde fıkıh gibi bazı dini dersler almıştır.

Geleneksel eğitim veren bir okuldur.

Birkaç hafta bu okulda okumuştur.

Şemsi Efendi İlkokulu

Daha çok batı tarzında ve modern eğitim verilirdi.

Babasının isteği ile bu okula gitti.

Bu okula giderken babasını kaybetmiştir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Askeri bir lise değildir.

Memur olmak amacı ile bu liselere gidilirdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi

Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu ve komşusunu üniforma içinde görünce asker olmaya karar verip bu okula gitti.

Bu okulda matematik öğretmeni tarafından Kemal ismini aldı.

Manastır Askeri İdadisi

Burada Ömer Naci ile tanışıp arkadaş oldu.

Edebiyat ile ilgilenmeye başladı.

Yabancı dil eğitimi ilerletti.

Tarihe ilgisi arttı.

1893 – 1895 yılları arasında gitmiştir.

Doğduğu ve büyüdüğü şehirden ilk kez ayrıldı.

İstanbul Harp Okulu

Teğmen rütbesi ile bu okulu bitirdi.

13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902 yılları arasında okumuştur.

İstanbul Harp Akademisi

Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu

1902 – 11 Ocak 1905 arasında okumuştur.

Yazı kaynağı : www.haberler.com

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gittiği Okullar Nelerdir? Sırasıyla Okuduğu Okullar Ve İsimleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gittiği Okullar Nelerdir? Sırasıyla Okuduğu Okullar Ve İsimleri

 Mustafa Kemal Atatürk ilkokul tecrübesini annesinin isteği üzerine bir mahalle mektebinde edinmiştir. Fakat bu okulda arkadaşının suçunu üstlenmesi neticesinde yediği falaka cezası sebebiyle bir daha bu okula gitmek istememiştir.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Gittiği Okullar Nelerdir?

 Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı olarak en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan birini gitmiş olduğu okullar ve bu okulların isimleri olmaktadır. Bu bilgi son derece önemli olduğundan dolayı çok fazla sayıda insanın araştırmakta olduğu bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de öğrenciler için önem teşkil eden bir konu olma niteliği barındırmaktadır.

 Mustafa Kemal Atatürk eğitim sürecine ilk olarak bir mahalle mektebinde başlamış olup buradaki eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılmıştır. Sonrasında ilkokula başlamıştır. İlkokulu başarıyla bitiren Mustafa Kemal Atatürk daha sonra ortaokula gitmiştir. Bu okulda eğitiminin yarım bırakan Atatürk daha sonra başka bir okulda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra ile lise eğitimine başlamış ve bu süreci de başarıyla tamamlamıştır. 

 Atatürk daha sonra bir harp okulunda eğitim hayatına başlamış ve bu okuldan teğmen olarak mezun olmuştur. Ardından harp akademisindeki eğitim hayatına başlamıştır. Buradan da kurmay yüz başı olarak mezun olmuştur. 

 Sırasıyla Okuduğu Okullar ve İsimleri

 Mustafa Kemal Atatürk eğitim hayatına ilk olarak bir mahalle mektebinde başlamıştır. Fakat gitmekte olduğu mahalle mektebinden mezun olmayı beklemeden ayrılmıştır. Sonrasında ilkokula başlamıştır. İlkokuldan mezun olduktan sonra ortaokula ve buradan da mezun olduktan sonra liseye başlamıştır. Lise düzeyindeki eğitimini tamamlayan Mustafa Kemal Atatürk askeri okullar gitmiş ve bu okullardan mezun olmuştur. Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün gitti okullar ve isimleri şunlardır:

 – Mahalle Mektebi

 – Şemsi Efendi İlköğretim Okulu

 – Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Ortaokul düzeyinde bir okuldur.)

 – Selanik Askeri Rüştiyesi (Ortaokul düzeyinde bir okuldur)

 – Manastır Askeri İdadisi (Lise düzeyinde bir okuldur)

 – İstanbul Harp Okulu (Mustafa Kemal Atatürk’ün Teğmen olarak mezun olduğu bir okuldur)

 – İstanbul Harp Akademisi (Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu bir okuldur.)

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın