metpamid 10 mg nedir ne işe yarar

rent a car 34

metpamid 10 mg nedir ne işe yarar bilgi90’dan bulabilirsiniz

METPAMID 10 mg 30 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

METPAMID 10 mg 30 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

2.METPAMID nedir ve ne i�in kullan�l�r?

METPAMtD her bir tablet 10 mg Metoklopramid HC1 (10,540 mg Metoklopramid HC1 monohidrat olarak) i�erir.

METPAMlD Beyaz renkli, bir y�z� Sifer amblemli, di�er y�z� ortadan b�l�nt�l�, her iki yan� “M ” bask�l� yuvarlak 30 tablet i�eren blister ambalajda sunulmaktad�r.

METPAMID, metoklopramid etkin maddesini i�eren kusmay� �nleyen bir ila�t�r (antiemetiktir). Beynin mide bulant�s�m ve kusmay� engelleyen b�lgesi �zerinde etkinlik g�sterir.

METPAM�D yeti�kinlerde:

–    Bulant� ve kasman�n tedavisinde,

–    Kemoterapi sonras� bulant� ve kusman�n �nlenmesinde,

–    Radyoterapi sonras� bulant� ve kusman�n �nlenmesinde,

–    Akut migrene ba�l� bulant� ve kusman�n tedavisinde. Metoklopramid, akut migren tedavisinde a�r� kesicilerin emilimini art�rmak amac�yla a�r� kesicilerle bitlikte

O    kullan�labilir.

METPAMtD 1 -18 ya� aras� gen� eri�kin ve �ocuklarda:

–    Kemoterapiye ba�l� bulant� ve kusman�n �nlenmesinde ba�ka tedavilerin ba�ar�s�z oldu�u ya da uygulanamad��� durumlarda kullan�l�r.

Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

Metpamid (metoklopramid) nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Yan etkileri

METPAMID 10 mg 30 tablet

METPAMID 10 mg 30 tablet Nedir ve ne için kullanılır?

1. METPAMİD® nedir ve ne için kullanılır?

METPAMİD her bir tablet 10 mg metoklopramid HCl (10,54 mg metoklopramid HCl monohidrat olarak) içerir.

METPAMİD Beyaz renkli, bir yüzü Sifar amblemli, diğer yüzü ortadan bölüntülü, her iki yanı ‘‘M’’ baskılı yuvarlak 30 tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

METPAMİD, metoklopramid etkin maddesini içeren kusmayı önleyen bir ilaçtır (antiemetiktir). Beynin mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkililik gösterir.

METPAMİD yetişkinlerde:

METPAMİD 1 -18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda:

Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde başka tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanamadığı durumlarda ikinci seçenek olarak kullanılır.

Yazı kaynağı : ilaclar.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın