magenta rengi hangi renklerden oluşur

magenta rengi hangi renklerden oluşur bilgi90’dan bulabilirsiniz

Magenta Rengi Hangi Renklerden Oluşur? Nasıl Elde Edilir?

Tekstil Sayfası

Magenta Hangi Renklerden Oluşur?

Magenta Hangi Renklerden Oluşur?

Magenta mavi ve kırmızı renklerin birleşiminden oluşan bir renktir. Bilinen tüm renkler ana ve ara renklerden elde edilmektedir. Renkler temelde ana renkler ve ara renkler olmak üzere ikiye ayrılır.

Ana renkler temel renklerdir. Ara renkler ise ana renklerin karışımından elde edilen renklerdir. Tüm renkleri oluşturan ana renkler 3 tanedir. Bunlar;

Ara renkler ise ana renkler olan mavi, sarı ve kırmızının belirli oranlarda karıştırılmaları ile elde edilmektedir. Ana renklerin birleşiminden elde edilen renk beyazdır.

Magenta bir renk olarak iki ana renk olan mavi ve kırmızı rengin karışımı ile elde edilir. Benzer bir başka renk de Cyan olarak bilinmektedir. Cyan rengi ise yeşil ve mavi renlerin karışımından elde edilmektedir.

Bilinen üç ara renk bulunmaktadır. Bunlar Sarı, Cyan ve Magenta olarak bilinmektedir. Sarı renk kırmızı ve yeşil rengin karışımından oluşmaktadır.

Yazı kaynağı : meraklikadinlar.com

optik-renkler

1.     Işık ana renkleri; kırmızı, mavi ve yeşildir.

2.     Işık ana renkleri bir araya geldiğinde beyaz oluşur.

3.     İki ana rengin birleşmesiyle ara renkler oluşur.

4.     Birleştiklerinde beyaz ışığın oluşmasını sağlayan iki renge tamamlayıcı renkler denir

     Kırmızı + Cyan(yeşil+mavi) = Beyaz

     Mavi + Sarı(yeşil+kırmızı) = Beyaz

     Yeşil + Magenta(mavi+kırmızı) = Beyaz

Yazı kaynağı : fizikolog.net

I��k Renkleri Ana ve Ara Renk Olu�umu

I��k Renkleri Ana ve Ara Renk Olu�umu

Beyaz ���ktaki k�rm�z�, ye�il ve mavi renklere anarenklerdenir. Güne� �����ndaki di�er renkler, ana renklerin farkl� tonlar�d�r.


Bir cisme beyaz ���k dü�ürüldü�ünde, cisim üzerine dü�en ����� so�urabilir, yans�tabilir veya geçirebilir.

▪ Ana renkteki üç �����n kar���m� beyaz ����� verir.

K�rm�z� + Ye�il + Mavi = Beyaz (YaMuK aBi)

(KIYAM)

I����n ana renklerinin ayn� orandaki ikili kar���mlar� ile olu�an renklere ararenklerdenir. Ara renkler sar�, cyan, magentad�r.

▪ K�rm�z� ve mavi �����n kar���m� magentarengindeki ����� verir.

Mavi + K�rm�z� = Magenta (Çingene Pembesi) (MaKaM)


▪ K�rm�z� ve ye�il �����n kar���m� sar�rengindeki ����� verir.

K�rm�z� + Ye�il = Sar� (KYaS)

▪ Mavi ve ye�il �����n kar���m� cyanrengindeki ����� verir.

Ye�il + Mavi = Cyan (Turkuaz–Siyanür) (YaMaÇ)


Kar���mlar� beyaz rengi verebilecek iki renge tamamlay�c� renkler denir. Tamamlay�c� renklerin kar���m�n�n beyaz rengi vermesinin nedeni, bu renklerin hepsinin içerisinde k�rm�z�, mavi ve ye�il rengin olmas�d�r ve bu üç rengin kar���m� beyaz olarak alg�lan�r.

▪ K�rm�z� + Cyan (Mavi – Ye�il) = Beyaz


▪ Ye�il + Magenta (K�rm�z� – Mavi) = Beyaz

▪ Mavi + Sar� (K�rm�z� – Ye�il) = Beyaz

Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın