kocaeli derince namaz vakitleri

kocaeli derince namaz vakitleri bilgi90’dan bulabilirsiniz

Kocaeli ili Derince ilçesi Namaz Vakitleri ve Namaz Saatleri

Derince Namaz Vakitleri, Ezan Saatleri, Ezan Vakti, Kocaeli, Turkey | IslamicFinder

Derince Namaz Vakitleri, Ezan Saatleri, Ezan Vakti, Kocaeli, Turkey | IslamicFinder

Bugünün Namaz Vakitleri

Bugün Derince, Kocaeli Turkey için Namaz Vakitleri Sabah Namazı Vakti 05:09 AM, Öğle Namazı Vakti 01:05 PM, İkindi Namazı Vakti 04:40 PM, Akşam Namazı Vakti 07:27 PM ve Yatsı Namazı Vaktidir 08:56 PM. En doğru DerinceEzan ve Namaz vakitlerini haftalık Namaz saatleri ve aylık Namaz zaman çizelgesi ile öğrenin.


Her gün namaz kılmak, dünya genelindeki tüm Müslümanların yerine getirmesi gereken en hayati ve temel görevlerden biridir. Namazlarınızı vaktinde kıldığınızda tüm sorunlarınız çözülecek ve Allah (CC)’ın inayeti üzerinizde olacaktır.

Tüm yıl için Derince namaz vakitlerini zaman ve Islami Takvim 2023 çizelgesini yazdırarak takip edebilirsiniz. Namaz Vakitleri zaman çizelgesi otomatik olarak güncellenir ve bu sayede her zaman en güvenilir ve doğru namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz ve Ramazan takvimi 2023 için Ramazan 2023. Dilediğiniz yerde ve zamanda namaz vakitlerini görüntülemek için Athan Uygulamasını indirebilirsiniz. Athan Uygulaması sayesinde kıldığınız namazları girebilir, her zaman kolaylıkla namaz geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

Yazı kaynağı : www.islamicfinder.org

Derince Namaz Saatleri, Ayl�k Kocaeli Derince Namaz Vakitleri

Derince Namaz Saatleri, Ayl�k Kocaeli Derince Namaz Vakitleri

Kocaeli Derince i�in namaz vakti ezan� saat ka�ta okunuyor, bug�n i�in diyanet namaz saatleri, yar�nki sabah namaz� ezan� ka�ta ve �n�m�zdeki 30 g�nl�k t�m 5 vakit namaz zaman� bilgilerini a�a��daki bir ayl�k namaz vakitleri �izelgemizden ��renebilirsiniz.

Kocaeli Derince Bug�n Namaz Vakitleri

Namaz vakitleri a��klamas�:
�msak:
Sabah namaz�n�n vakti bu saatte girer. �msak vakti ile, sabah namaz�n�n vakti girdi�ine g�re bu vakitte sabah namaz� k�l�nabilir. Sabah namaz�n�n vakti, g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Ayr�ca �msak vakti oruca ba�lama saatidir. E�er oru�a
niyetlendi iseniz bu saatten sonra bir �ey yenilmemesi gerekir.
G�ne�: Sabah namaz�n�n vaktinin sona erdi�i vakittir. G�ne�in do�u� saatidir.
��le: ��le namaz�n�n vaktinin girdi�i saattir.
�kindi: �kindi namaz�n�n vaktinin girdi�i saattir.
Ak�am: Ak�am namaz�n�n vaktinin girdi�i saattir. Ayr�ca orucun iftar saatidir. Bu saatte orucunuzu a�abilirsiniz.
Yats�: Yats� namaz�n�n vaktinin girdi�i saattir.
K�ble Saati: Bu saat geldi�inde, g�ne�in bulundu�u taraf k�bleyi g�stermektedir. Bu saatte g�ne�e do�ru y�nelirseniz, k�bleye y�nelmi� olursunuz. Bu saatte k�blenin y�n�n� kolayl�kla bulabilirsiniz.

Haritada K�ble Y�n�n� Bulmak ��in K�ble Y�n� Bulma sayfam�z� kullanabilirsiniz.

Namazlar�n vakitleri ne zaman sona erer?
Namazlar�n bir ilk vakti bir de son vakti vard�r. Buna g�re, sabah namaz�, g�ne� do�uncaya kadar; ��le namaz� ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namaz� g�ne� bat�ncaya kadar, ak�am namaz� da yats� vakti girinceye kadar k�l�nabilir. Yats� namaz�n�n vakti, imsak vaktine (tan yerinin a�armaya ba�lamas�na) kadar devam eder

Namaz Vakitleri Hesaplamas� Hakk�nda Bilgilendirme ( Diyanet uyumlu )

Derince Cuma Namaz� Saati

Yazı kaynağı : www.e-sehir.com

Derince Namaz Vakitleri

Namaz Vakitleri Nasıl Hesaplanır ?

Namaz vakitlerinin belirlenmesinde temel ölçüt, güneşin gökyüzünde bulunduğu konum ve güneş ışınlarının düşme açısıdır. Güneşin doğuşu, tam tepe noktaya ulaşması ve batışı namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan en temel unsurlardır. Bunlara ek olarak güneş ışınlarının düşme açısı, gölge boyu, güneş doğmadan önce oluşan şafak ve güneş battıktan sonra oluşan kızıllık namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan diğer unsurlardır.

“Namaz vakitlerinin nasıl hesaplanır?” sorusunun en net yanıtı aşağıdaki hadis-i şerifte verilmiştir.

“Her namazın vaktinin başlangıcı ve sonu vardır; öğle namazının ilk vakti güneşin batıya meylettiği zamandır, sonu ise ikindi vaktinin girmesidir. İkindinin ilk vakti, (eşyanın gölgesinin kendi misli olup) vaktinin girdiği andır, sonu ise, güneşin sarardığı zamandır. Akşamın ilk vakti güneşin battığı zamandır, sonu da, şafağın kaybolmasıdır. Yatsının ilk vakti şafağın kaybolduğu andır, sonu ise gece yarısıdır. Sabah namazının ilk vakti, fecrin zuhuru, sonu ise güneşin doğmasıdır.
(Tirmizi, Salat, 114; Beyhaki;, Sünen-i Kübra, I/375-376)

Günümüzde yukarıdaki hadis ışığında, kullanılan astronomi verileri ve teknolojik araçlar namaz vakitlerinin ve ezan saatlerinin tam olarak belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Herhangi bir konumun enlem ve boylam değerlerinin doğru olarak bilinmesi, istenen bir tarih ve saatte o noktaya düşecek olan güneş ışınlarının açısını ve dolayısıyla namaz vakitlerini matematiksel olarak hesaplamak için yeterlidir.

Vakitci.com namaz vakitlerini T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Ezan Saatleri

Ezan saati bir vaktin girdiği an, başka bir deyişle namaz vaktinin başladığı saattir. Hesaplanan namaz vaktinin ilk anı ezan saati olarak kabul edilir ve ezan tam bu saatte okunur. Genel olarak ezanın okunması söz konusu vaktin namazının kılınabileceği anlamına gelir. Camilerde ezanın bitişi ile birlikte vakit namazı kılınmaya başlanır. Ramazan ayı dışındaki dönemlerde sabah ezanı güneş doğmadan 1 saat önce okunur. Bu dönemde sabah ezanı geç okunmasına rağmen, sabah namazı imsak vakti girdikten hemen sonra kılınabilir.

Sabah Namazı Vakti

Gecenin sonunda doğu ufkunda diklemesine beyaz bir ışık görülür, yalancı şafak (fecr-i kazip) adı verilen bu ışık bir müddet sonra kaybolur ve ardından yine doğu ufkunda yanlamasına beyaz bir ışık görülür, gerçek şafak (fecr-i sadık) adı verilen bu ışığın görülmesi sabah namazı vaktinin girdiği anlamına gelir. Tan yerinin ağarması olarak da bilinen gerçek şafak ile başlayan sabah namazı vakti güneşin doğumuna kadar devam eder.

Güneş fiziksel olarak henüz ufuk çizgisinin altında olmasına rağmen atmosferin güneş ışığını kırması sonucunda gerçek şafak (fecr-i sadık) oluşur. T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre sabah namazı vaktinin girmesi için güneşin ufuğun 18 derece altında (-18°) olması gerekir.

Öğle Namazı Vakti

Güneş ışınlarının namaz vakti hesaplanan konuma dik açı (90 derece) ile düşmeye başlamasına zeval vakti denir. Güneşin batıya meyletmesi ile öğle vakti başlar. Güneşin tam tepe noktasında olduğu süre içinde (zeval vakti) namaz kılınmaz ve bu vakitte cisimlerin doğu yönünde gölgesi yoktur. Güney ya da Kuzey yönde oluşan o anki gölge boyuna fey-i zeval denir. Cisimlerin gölgesi doğuya doğru düşmeye başladığı zaman öğle vakti girmiş olur. öğle vakti herhangi bir cismin gölge boyunun kendi boyuna (fey-i zeval hariç) ulaştığı vakte kadar devam eder.

Ebu Hanife’ye göre öğle vakti cismin gölgesi kendi boyunun iki katına (fey-i zeval hariç) ulaşıncaya kadar devam eder. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise cismin gölgesi kendi boyuna (fey-i zeval hariç) ulaşıncaya kadar devam eder. Her iki görüşe göre de namaz kılınabilir.

ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde cismin gölge boyu fey-i zeval (güneş tam tepe noktada iken oluşan gölge boyu) hariç kendi boyuna ulaştığı zaman öğle vakti çıkmış ikindi vakti girmiş kabul edilir.

İkindi Namazı Vakti

öğle namazının vaktinin çıkması ile başlayan ikindi vakti, güneşin batışına kadar devam eder.
Not: öğle namazı vakti konusunda da değindiğimiz gibi ikindi namazının başlangıcı konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. ülkemizde cismin gölge boyunun (fey-i zeval hariç) kendi boyuna ulaştığı zaman ikindi vakti başlamış kabul edilir.

Akşam Namazı Vakti

Güneşin batışı ile başlayan akşam vakti. Ufuktaki kızıllığın yok olmasına kadar devam eder.

İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamına göre  güneş battıktan sonra ufukta oluşan kızıllığın yok olması ile akşam vakti çıkar ve yatsı vakti girer. Ebu Hanife’ye göre ise kızıllıktan sonraki beyazlığında kaybolması ile akşam vakti çıkar. Her iki görüşe göre de namaz kılınabilir.

Yatsı Namazı Vakti

Akşam namazı vakti çıktıktan sonra başlayan yatsı namazı vakti, sabah namazı vaktinin girmesine yani tan yerinin ağarmasına kadar devam eder.

Güneş battıktan sonra oluşan kızıllığın yok olması yatsı vaktinin girdiği anlamına gelir. T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre yatsı namazı vaktinin girmesi için güneşin ufuğun 17 derece altında (-17°) olması gerekir.

Cuma Namazı Vakti

Cuma namazı vakti, öğle namazı vakti ile aynıdır. Cuma günü güneşin tepe noktaya ulaşmasının ardından doğuya meyletmesi ile okunan öğle ezanı, cuma namazı vaktinin başlangıcını bildirir.

Cuma Ezan Saati

Cuma ezanı, cuma günü öğle namazı saatinde okunur. Cuma ezanından 30 ya da 45 dakika önce cuma selası okunur.

Bayram Namazı Vakti

Bayram namazı, bayramın 1. günüün sabahı, güneşin doğup gökyüzünde bir mızrak boyu (5 derece) yükselmesinden sonra kılınır (35 – 50 dakika sonra).

Yazı kaynağı : www.vakitci.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın