iyi parti mersin temayül yoklaması

iyi parti mersin temayül yoklaması bilgi90’dan bulabilirsiniz

�Y� Parti Mersin�de temay�l yoklamas� yapt� | Mersin Haberci Gazetesi

�Y� Parti Mersin�de temay�l yoklamas� yapt� | Mersin Haberci Gazetesi

HED�YE ERO�LU

�Y� Partinin 14 May�s’ta yap�lacak Cumhurba�kan� Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim için propaganda sürecindeki saha faaliyetlerine yönelik çal��malar� sürüyor. Öncelikle aday belirleme çal��malar�na yo�unla�an �Y� Partide 3 bin 379 aday adayl��� ba�vurusu de�erlendiriliyor.

Ba�vurular�n yo�un oldu�u illerde adaylar�n� ön seçimle belirlemek isteyen �Y� Parti, seçim takvimi çerçevesinde süre yeti�medi�i için bunun yerine aralar�nda Mersin’in de oldu�u 15 ilde ‘ön seçim’ �eklinde temayül yoklamas� karar� ald�.

Bu kapsamda �stanbul, Ankara, �zmir, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ayd�n, Elaz��, Erzurum, Eski�ehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat’ta sand�k kuruldu.

Genel Ba�kan Meral Ak�ener’in kontenjan� haricinde sand�ktan ç�kan sonuca uyulacak �Y� Parti’de 36 milletvekilinden Antalya Milletvekili Hasan Suba�� d���ndaki 35’i aday adayl��� ba�vurusunda bulundu.

Yazı kaynağı : www.mersinhaberci.com

İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor

İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor

İYİ Partide aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara‘nın bulunduğu 15 ilde milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması başladı.

İYİ Partinin 14 Mayıs‘ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim için propaganda sürecindeki saha faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Öncelikle aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan İYİ Partide 3 bin 379 aday adaylığı başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuruların yoğun olduğu illerde adaylarını ön seçimle belirlemek isteyen İYİ Parti, seçim takvimi çerçevesinde süre yetişmediği için bunun yerine 15 ilde “ön seçim” şeklinde temayül yoklaması kararı aldı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat‘ta sandık kuran İYİ Partide adaylar, bugün ve yarın yapılacak yoklamayla belirlenecek.

Genel Başkan Meral Akşener‘in kontenjanı haricinde sandıktan çıkan sonuca uyulacak partide, halen milletvekili olan aday adaylarının ise yoklamaya katılıp katılmaması kendi tercihlerine bırakıldı.

Bu arada İYİ Partinin 36 milletvekilinden Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışındaki 35’i aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yazı kaynağı : www.sondakika.com

�Y� Parti, 15 �lde Temay�l Yoklamas� Yap�yor – Memurlar.Net

�Y� Parti, 15 �lde Temay�l Yoklamas� Yap�yor - Memurlar.Net

�Y� Partide aralar�nda �stanbul, �zmir ve Ankara’n�n bulundu�u 15 ilde milletvekili adaylar�n�n belirlenmesi i�in temay�l yoklamas� ba�lad�.

�Y� Partinin 14 May�s’ta yap�lacak Cumhurba�kan� Se�imi ve 28. D�nem Milletvekili Genel Se�im i�in propaganda s�recindeki saha faaliyetlerine y�nelik �al��malar� s�r�yor.

�ncelikle aday belirleme �al��malar�na yo�unla�an �Y� Partide 3 bin 379 aday adayl��� ba�vurusu de�erlendiriliyor.

Ba�vurular�n yo�un oldu�u illerde adaylar�n� �n se�imle belirlemek isteyen �Y� Parti, se�im takvimi �er�evesinde s�re yeti�medi�i i�in bunun yerine 15 ilde “�n se�im” �eklinde temay�l yoklamas� karar� ald�.

Bu kapsamda �stanbul, Ankara, �zmir, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ayd�n, Elaz��, Erzurum, Eski�ehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat’ta sand�k kuran �Y� Partide adaylar, bug�n ve yar�n yap�lacak yoklamayla belirlenecek.

Genel Ba�kan Meral Ak�ener’in kontenjan� haricinde sand�ktan ��kan sonuca uyulacak partide, halen milletvekili olan aday adaylar�n�n ise yoklamaya kat�l�p kat�lmamas� kendi tercihlerine b�rak�ld�.

Bu arada �Y� Partinin 36 milletvekilinden Antalya Milletvekili Hasan Suba�� d���ndaki 35’i aday adayl��� ba�vurusunda bulundu.

Yazı kaynağı : www.memurlar.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın