istihare namazından sonra konuşmak

istihare namazından sonra konuşmak bilgi90’dan bulabilirsiniz

İstihare nasıl yapılır - Dinimiz İslam

İstihare konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

İstihare konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Değerli kardeşimiz,

İstihare, herhangi bir şey yapmak isteyen kimse, yapılmasının iyi olup olmayacağını hissetmek maksadıyla iki rekat namaz kılmak, iyi ve hayrın görünmesi için Allah`a yalvarıp dua etmektir. Bu namaza istihare namazı, duaya da istihare duası denilir. 

Uyumak veya rüya görmek istihare için esas değildir. Hatta vakit dar olup uyuyacak zaman bulunmazsa, herhangi bir hayırlı mesele için yine istihare namazını kılmak sünnettir. Ancak namaz ve dua yaptıktan sonra abdestli olarak kıbleye doğru yatması, rüyada beyaz veya yeşil görmesi o işde hayır olduğu, siyah veya kırmızı görmesi ise hayır olmadığı anlamına gelebilir…

Ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işe teşebbüs eden kimse, o işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı hususunda tereddüde düşerse, şüphesini giderecek, tereddüdünü ortadan kaldıracak hâl çareleri aramak ister.

Bu hususta yapılacak ilk iş, yapılması istenen meselenin meşrûluğunun ve helâlliğinin araştırılması, dinî ölçülere uyup uymadığının incelenmesidir. Kişinin kendisi bir neticeye varamadığı takdirde en sıhhatli yol, o meseleyi münasip olan ehliyetli birisine danışmak, onun fikrini almak, gerekirse meseleyi enine boyuna bütün teferruatıyla konuşmak; kısaca istişare yapmaktır. İstişare yapılacak insanın da tecrübeli, bilgili ve sözüne itimat edilir olması gerekir.

***
Soru: Hayırlı bir kısmet çıktı, evet demek üzereyken bir de istihareye yatın, dediler. Kendimize itimat etmediğimizden yaşlı bir hanıma istihare emanet ettik. Ertesi sabah, istiharede iyi görünmüyor, vazgeçin, şeklinde bir yorumla karşılaştık. Halbuki bizim yakınlarımızla yaptığımız istişarede münasiptir, uygundur, denktir, demişlerdi. Biz de evet, demek üzereydik. Şimdi durumumuz ne olacak? İstihareye göre mi, istişareye göre mi hareket edeceğiz?

Önce istihareyi kısa bir tahlile tabi tutalım. İstiharede görülen şey evet mi, yoksa hayıra mı işaret ediyor, onu kestirmek kolay değil. Yoruma bağlı bir keyfiyet.

Sonra görülen şey şeytani mi, yoksa Rahmani mi? Bunu da kestirmek kolay değil. Bunun için de ehil olmak gerek.

Bir de istihare bağlayıcı değil. İlle de görülen işarete göre hareket edilecek diye bir mecburiyet yoktur.

İstişareye gelince; ehil kimselerin meseleyi enine boyuna konuşup düşünmeleri sonunda vardıkları bir sonuç var. Bu sonuç hem aklın, hem mantığın, hem de ilmin icabı olacak seviyede olur. Yahut da olmalıdır. Öyle olunca istişareye uymaktan başka yol kalmaz.

Meseleyi istişareye iştirak edenlerin akıllarıyla da düşünmek, gözleriyle de görmek, ilimleriyle de nazar etmek,.. herhalde sağlam bir incelemedir. Biri yanılabilir, ikincisi görmeyebilir, ama hepsi de aynı yanlışa düşmezler.

Bundan sonrası Allah’a tevekküldür.

Esasen bu gibi hayati konularda en sağlam tedbir, tarafların birbirlerini gerçek hüviyetleriyle tanımalarıdır. Olmayan vasıfları var gösterip de sonunda sürprizle karşılaşmamalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

– İstiharede görülen rüya ile amel edilmezse ne olur, bu rüyanın bağlayıcılığı nedir?

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

İstihare namazı - Dinimiz İslam

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare nedir ve istihare duası ve namazı nasıl kılınır?

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare nedir ve istihare duası ve namazı nasıl kılınır?

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare, bir işe başlamadan o işin hayırlı ya da hayırsız olduğunu anlamak için yapılan bir ibadettir. İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare nedir ve istihare duası ve namazı nasıl kılınır?

İstihare namazı nasıl kılınır
Sual: İstihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?
CEVAP
İstihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:
1- Şükreden, nimetin artmasından,
2- Tevbe eden, kabulden,
3- İstihare eden, hayırdan,
4- İstişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.

Herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [Hâkim]

Evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, Hak teâlâya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kimselerin araya girmemesi için, yalvarmalıdır. Salih, güvenilir kimselerle istişareden sonra, istihare yapmalıdır.

Bir işe başlayacağınız veya bir şeyden kurtulmak istediğiniz zaman, iki rekât nafile namaz kılıp [aşağıda bildirilen Arapça duayı okuyarak] “Eğer bu işim [Mesela şununla evlenmem veya şu evi almam] dünya ve ahiretim için hayırlı ise, bunu bana mübarek eyle. Eğer hakkımda hayırlı değilse, onu benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. Beni kazana rıza gösterenlerden eyle, Ya Erhamerrahimin” demelidir.

Önce günahlardan tevbe edilir. Tevbe için kısaca, “Ya Rabbi! Buluğ anımdan şimdiye kadar yaptığım günahlara pişman oldum. Bundan sonra da, inşallah hiç günah işlememeye söz veriyorum” denir. Sonra gusledilir. Gusülden sonra, o gece (istihareye niyet ettim) diyerek iki rekat nafile namaz kılınır. İlk rekâtta, Sübhaneke ve Fatiha’dan sonra, Kâfirun, ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra İhlâs okunur. İstihare namazı bittikten sonra şu dua okunur:

(Allahümme innî estehîrüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel azîm fe inneke takdirü ve lâ akdirü ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül-guyûb.)

Bu şekilde istihareye yedi gece devam edilir. [Gündüz de istihareye yatmak caizdir.] Gusül sadece ilk gün alınır. Diğer günler gusle gerek yoktur.

İstihare başkasına yaptırılmaz. İstihareyi herkesin kendi yapması gerekir. İstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifa etmelidir. Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir.

İstihare namazını kılıp duasını ettikten sonra hiç konuşulmadan yatılmalı. İhtiyaç varsa konuşulabilir. Aslında her zaman, yatsı namazını kıldıktan sonra, ihtiyaç olmadıkça konuşmamak müstehabdır, iyi olur.

İstihareden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rüya görse de, görmese de, 7 gün istihareye devam edilir. Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir. Eğer, rüyada bir şey görülmezse, kalbe bakılır. O işi yapmak arzusu varsa, o işe karar verilir. Karar veremeyen, birkaç defa daha istihare yapmalıdır.

Yapılacak her iş için istihare yapmak sünnettir ve mübarektir. Fakat istihare yaptıktan sonra, o işin yapılmasını veya yapılmamasını gösteren bir şeyin, uykuda veya rüyada yahut uyanık iken görünmesi şart değildir. İstihareden sonra, kalbine bakmak lazımdır. O işi yapmak arzusu, eskisinden daha çok olmuş ise, o işi yapmayı gösterir. Eğer arzu, çoğalmamış ve eskisinden daha da azalmamış ise, yine yasak olmaz. Böyle olunca, yapmak arzusu artıncıya kadar, istihareleri tekrar tekrar yapmalıdır. İstihareler yediye kadar tekrar olunur. İstihareden sonra, o işi yapmak arzusunun azaldığı anlaşılırsa, o işin yapılmamasını gösterir. Böyle olunca da, istihareler tekrarlanabilir, hatta nasıl olursa olsun, istihareleri her zaman tekrarlamak, daha uygun ve daha iyi olur. O işi yapmak veya yapmamakta ihtiyatlı davranılmış olur.

Başka bir istihare
Bir muradı olan kimse, abdest alır, temiz bir yere oturur, üç defa salevat-ı şerife okur, sonra her birine Besmele çekerek on Fatiha, sonra 11 İhlâs okur, sonra üç defa salevat okur. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatar, niyet ettiği şeyin iyi veya kötü olacağını bi-iznillah rüyada görür. (Fetava-i Karı-ül-hidaye)

İstihareye uymak
Sual: İstihare yapınca, rüyada gördüğümüze uymak gerekir mi?
CEVAP
İstihare, bir işin, hakkımızda hayırlı olup olmadığını anlamak için yapılır. Bunun için, şartlarına uygun yapılmışsa, uymalıdır. İki hadis-i şerif meali:
(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksiyse, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) [Tirmizi]

(İstihare eden, mahrum kalmaz; istişare eden, pişman olmaz. İktisat eden, darlık çekmez.) [Taberani]

İstihareye yatarken
Sual: İstihare için yatarken, kadınların kocalarından ayrı yatmaları gerekir mi?
CEVAP
Hayır, gerekmez. 

Yazı kaynağı : www.tgrthaber.com.tr

İstihare Duas Nedir? İstihareye Yatmak Nedir? İstihare Namazı Duası ve Kılınışı

İstihare Duas Nedir? İstihareye Yatmak Nedir? İstihare Namazı Duası ve Kılınışı

İstihare namazı, kişinin bir şey hakkında bilgi edinmesi için kıldığı namazdır. Yatmadan önce kılınan namaz, Allah’ın kendisi için bir işi hayırlı kılıp kılmadığını öğrenmek maksadıyla kılınır. Ancak kişi belli renkler ve durumlarla bunun gerçekliğini öğrenebilir. 

Öneri:
Ayetel Kürsi

İSTİHARE DUASI ARAPÇA

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بعِلْمِکَ وَأَسْتَقْدرُکَ بقُدْرَتِکَ ، وَأَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیمِ ، فَإِنَّکَ تَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوب ، اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَیْرٌ لِی فِی دینِی وَمَعَاشی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی – أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِی وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِی وَیَسِّرْهُ لِی ثُمَّ بَارِکْ لِی فِیهِ ، وَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِی فِی دینِی وَمَعَاشی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی – أَوْ قَالَ فِی عَاجِلِ أَمْرِی وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْرِفْنِی عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِی الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ أَرْضِنِی.

İSTİHARE DUASI TÜRKÇE

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es’eluke min-fadlike’l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemu velâ a’lemu ve ente al-lâmu’l-ğuyub.

ANLAMI:

Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle! (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İstihareye Yatmak Nedir?

İstihareye yatmak, kişinin kendisi hakkında bir durumu merak edip kılacağı namazdır. Bu durum evlilik öncesi olabilir. Kişi bir iş kuracaksa bunun için istiare namazı kılarak kendisi için hayırlı olup olmadığını kolay şekilde öğrenebilir. 

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı, iki rekattan oluşur. Bunların ilk rekatında ilk olarak Fatiha suresi okunur. Fatiha okunduktan sonra ise Kafirun Suresi okunur. Namazın ikinci rekatında ise ilk olarak Fatiha sonrasında ise İhlas Sureleri okunur. Namaz bitirilir bitirilmez hemen ‘istihare duası‘ okunur ve uyumaya geçilir. Namaz kılındıktan sonra konuşmamak gerektiği ifade edilir. 

İstihare Namazında Nasıl Dua Edilir?

İstihare duası, namaz esnasında edilen bir dua değildir. Dua, namaz bittikten sonra eller semaya açılarak edilir. 

”Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb.

İstihare Namazı Ne Zaman Kılınır?

İstihare namazı farz olmadığından, herhangi bir zaman aralığı yoktur. Kişi ne zaman uyumak istiyorsa, abdest alarak istihare namazı kılmaya başlayabilir. İstihare namazı uyuma vakti öncesi kılındığında, mutlaka abdest alınmalı ve namaz eda edilmelidir. Ardından kişi hemen yatağa girmeli ve uyumalıdır. 

İstihare Namazı Neden Kılınır?

İstihare namazı geleceği görmek için kılınan bir namaz değildir. Toplum arasında bu şekilde yaygınlaşmıştır ancak gerçek anlamda bunun için kılındığı söylenemez. Nitekim namaz kılındıktan sonra, hayırlı olup olmayacağı üzerine kılınan işin aşikar şekilde rüyada görülemez. Sadece belli renklerin görülmesi durumunda, yapılacak olan işin kişi için hayırlı olacağına işaret olarak kabul edilir. Daha çok rüyada işaret şeklinde hikmet olunur. 

İstihare Namazı Hangi Durumlarda Kılınamaz?

Günah veya haram işler yapmaya yönelik durumlar için istihare namazı kılınamaz. Buna istinaden, iyilik yapmak, sevap işlemek veya benzeri durumlar için kılınması mümkün değildir. Namaz mutlaka abdest alındıktan sonra kılınmalıdır. Abdest alınmadan istihare namazı kılınması mümkün olmadığından, kişinin o işin hayırlı olup olmayacağını anlamasına da engeldir. 

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın