İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

İş Geliştirme Uzmanı Nedir?Şirketler, işlerinin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacak bir mesleğe yatırım yapmak istediklerinde, bir İş Geliştirme Uzmanına başvururlar. Bu kişi, deneyimini ve iş zekasını, rekabet karşısında, marka alaka düzeyini yükseltmenin ve sürdürmenin yollarını belirlemek için kullanır. Görevleri içinde yeni iş fırsatlarını araştırmak, iş planları kurmak ve sektöre özgü trendleri kovuşturmak yer alır.İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Tipik olarak bir İş Geliştirme Müdürü veya Direktörüne rapor veren bu ustalaşmış, bağımsız çalışabilmeli, ancak bir ekibin parçası olarak çalışma becerilerine sahip olmalıdır. Ofis ortamında çalışırlar, uzun süre otururlar ve işin gerektirmesi halinde fazla mesai yapmaları veya hafta sonları emekleri gerekebilir.

İş Geliştirme Uzmanı Görev ve Sorumlulukları

Bir İş Geliştirme Uzmanı, genişleme için yeni potansiyel müşterileri belirler ve firması büyütmek için yeni yollar geliştirir. Bu genel vazife, aşağıdakiler şeklinde sayısız sorumlulukla mümkün olur:

Pazar Araştırması

Bir markanın belirli bir sektörde nasıl konumlandırılabileceğini idrak etmek için İş Geliştirme Uzmanı kapsamlı bir pazar araştırması yapmalıdır. Bu, rakiplerin ürün geliştirmelerini ve pazarlama stratejilerini takip etmenin yanı sıra satın alma modellerini ve ortaya çıkan eğilimleri belirlemeyi de içerir.

İş Süreçlerini Analiz Etme

İş Geliştirme Uzmanları, daha fazla gelir getirmenin yollarını önermek için en önce bir şirketin mevcut iş süreçlerini çözümleme etmelidir. Bunu yapmak için harcama alışkanlıklarını, pazarlama ve markalaşma çabalarını ve performans üzerinde müessir olabilecek faktörleri gözden geçirirler.

Finansal Bilgileri Yönetmeİş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Bu profesyoneller, finansal çözümleme, mutabakatların yanı sıra satış ve kâr tahmin raporlarını da içeren finansal bilgileri yönetirler. Nakit akışları, gelir tabloları, bilançolar ve nispet analizlerinden malumat toplarlar.

Müşteri Hizmetleri

Geliri artırmanın ana yolu satışları büyütmek olduğu için, İş Geliştirme Uzmanı çoğu zaman müşteri ilişkilerini geliştirme ve sürdürme sorumluluğuyla görevlendirilir. Potansiyel müşterileri değerlendirmek için, bu kişiler ağ oluşturma ve sektör etkinliklerine katılmak, yeni alan kişi sunumları kurmak ve alan kişi toplantılarını kolaylaştırmakla görevlendirilir. Ürünü ve ayrıntılarını müşterilere açıklamak, satışı gerçekleştirmek ve sorunları veya endişeleri ele almak için alan kişi odaklı olmalıdırlar.

Personel Koordinatörü Becerileri

Bir İş Geliştirme Uzmanı mükemmel kontakt ve yazma becerilerine haiz olmalı, iş ve geliştirme mevzusunda usta olmalı ve meslektaşları ve müşterilerle iş donanması arasında çalışmak için kişilerarası becerilere haiz olmalıdır.

Temel Beceriler

Araştırma yapma ve verileri çözümleme etme becerisi.
Eyleme geçirilebilir hedeflerle iş planları oluşturma becerisi.
Güçlü bilgisayar becerileri.
İş ortakları ve müşterilerle yazışma kurmak için ağ kurma becerileri.

İleri Düzey Beceriler

Pazarlama ve reklam stratejileri bilgisi.
Satış deneyimi.
Bir start-up’ta yada yeni iş geliştirme alanında emek harcama deneyimi.
Üretim deneyimi.

Ticaret Araçlarıİş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Microsoft Office paketi benzer biçimde kelime işlem, elektronik tablo ve sunum araçlarını kullanabilme.
Outlook benzer biçimde e-posta ve zamanlama uygulamalarını kullanabilme.
Kişisel bilgisayarları kullanabilme.
Siebel ve Adesso şeklinde ticari finansman yazılımlarını kullanabilme.

Bir İş Geliştirme Uzmanının temel görevleri, bir kuruluşun büyümesine yardımcı olacak planları belirlemek, değerlendirmek ve tasarlamanın yanı sıra bu büyümeyi artırmak ve sürdürmek için yeni ürünler, hizmetler ve iş kolları geliştirmektir. Bir kuruluşun kabiliyetlerini büyütmek, inşa etmek ve çoğaltmak başarılı bir iş stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve iş geliştirme uzmanı, bireysel ürün ve hizmetler için gelir akışını izler ve pazarlama ve satış yaklaşımları da dahil olmak üzere gelişme için stratejiler ve taktikler belirler. İş geliştirme uzmanı ek olarak pazar trendleri ve rakip analizlerine dayanarak potansiyel yeni iş kollarını belirler ve yeni bir ürün, hizmet veya iş koluna geçişi desteklemek için iş olayı geliştirir. Daha geniş bir ölçekte, iş geliştirme uzmanı işletmenin birleşme, satın alma ve iştirak yada ortak girişim stratejilerine de dahil olabilir.

Bir İş Geliştirme Uzmanının karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri sektördeki büyük bir değişiklik veya kaymadır. Örneğin, sağlık reformu, esenlik sektörünün neredeyse her sektörü için iş dinamiklerinde temel bir değişim yaratmaktadır. İş geliştirme uzmanı, rakiplerin hamleleri de dahil olmak üzere sektör dinamiklerini her zaman takip etmeli ve sektördeki değişikliklerin yararlanılacak yeni fırsatlar mı yoksa reaksiyon verilecek yeni tehditler mi sunduğunu belirlemelidir.

Bu iş branşında en çok kullanılan beceriler müzakere, veri analizi (demografik, finansal, rakip vb.), strateji geliştirme, satış ve hem sözlü bununla beraber yazılı sunum becerileridir. Diğer beceriler disiplinler arası takım oluşturma, yasal çözümleme, pazarlama ve halkla ilişkiler olabilir.

Ne tür bir sektörle ilgilendiğinizi ve hangi sektörlerin yöresel, milli ve küresel trendlere dayalı olarak iş büyümesi için en iyi fırsatı sunduğunu düşünün. Bir kuruluşun gelir artışından sorumlu son aşama rekabetçi bir pozisyonda huzurlu mısınız? Yazmaktan, pazar araştırmasından, finansal analizden ve yeni ürün fikrinizi “satmak” için ikna edici argümanlar geliştirmekten hoşlanıyor musunuz?İş Geliştirme Uzmanı Nedir?

Bir iş geliştirme pozisyonunda başarı göstermiş olan şahıs tipi, hem üstün analitik becerilere haiz bununla birlikte ilişki kurma ve satış mevzusunda rahat olan istekli, kendi kendine başlamış olan bir kişidir. Pazar verilerini özümseyip kullanarak bunların kendi işleri üzerindeki etkisini anlayabilen ve işlerini büyütmek için fırsat alanlarını algılayabilen kişiler bu tür bir işte başarı göstermiş olacaktır.

Bir programı büyütmek veya yeni bir hizmet geliştirmek için kuruluşun birçok değişik bölümünden değişik üyelerden oluşan yüksek performanslı disiplinler arası bir ekip kurmanın başarısı ve gelişme hedeflerimize ulaştığımızda ve bunları aştığımızda bir iş vakası tasarlama, ürünü geliştirme ve bir satış planı yürütme çabalarının karşılığını görmek en ödüllendirici şeydir. Başarı ancak ekip tarafınca değil, tüm organizasyon tarafınca hissediliyor ve kültürün tamamına gurur ve güç duygusu aşılıyor.

Kaynakça:

Forbes

Yazar: Tuncay Bayraktar

kaynak: bilgiustam.com

Similar Posts

Bir cevap yazın